Programmet hjälper dig att hitta rätt luftbefuktare

2021-02-22 Condair AB

https://slussen.azureedge.net/image/170972/design_service_psychometric_chart.1903.jpg

Vi på Condair tycker att det ska vara lätt för bland annat konsulter, installatörer och tekniker att beräkna och hjälpa kunder med sina projekt. Det är därför vi fritt tillhandahåller ett antal onlineverktyg och redskap.

När du är i konstruktionsfasen i ett projekt och behöver hitta en lösning för befuktning kan beräkningsprogrammet Condair Help hjälpa dig.

Med hjälp av programmet kan du välja, konfigurera och anpassa olika luftbefuktare efter dina specifika luftfuktighetskrav. Condair Help låter dig specificera utrustning som passar olika typer av system och välja bland ett brett utbud av tillbehör och driftsalternativ.

Läs mer om beräkningsprogrammet på vår hemsida.


 Dela     Tillbaka  

Befuktning för sjukhus är en bra investering

2021-02-15

På sjukhus finns det ett stort behov av att kunna kontrollera luftfuktigheten. En kontrollerad luftfuktighet på 40-60 procent säkerställer driften av sjukhusets känsliga utrustning, ökar hygien och sänker infektionsrisken.


  Ventilation Värme Kyla

Behöver du reservdelar/service till ditt befuktningssystem?

2021-02-08

Nu när kyla till slut har kommit till större delen av landet så arbetar ert befuktningssystem för fullt. Kom därför ihåg att se över ditt befuktningssystem i god tid så att du undviker driftstopp.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Produktnytt & kataloger

Torr luft kan leda till statisk elektricitet i produktioner

2021-01-26

Statisk elektricitet är ett särskilt problem för produktionsföretag där det medför ineffektivitet i produktionen och bland de anställda.


  Allmän Brand & säkerhet

Förbättrat inomhusklimat för Norrlands Universitetssjukhus

2021-01-13

Med en Condair RS ångbefuktare och ett RO-system installerat, säkerställer Condair ett förbättrat inomhusklimat på sjukhuset.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Ny teknisk säljare för Condair

2021-01-07

Condair AB utökar sitt team och har anställt en ny teknisk säljare med kompetens inom avfuktning.


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Förbättrat inomhusklimat till Gävle Sjukhus

2020-12-21

För hög fuktighet ökar risken för infektioner samt att det allmänna klimatet för personalen i operationshallarna blir väldigt dåligt.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Referensprojekt

Befuktning gynnar produktioner och inomhusklimatet

2020-12-07

Det är avgörande att säkerställa korrekt luftfuktighet för anställdas skull. Rätt luftfuktighet kan uppnås med befuktning men på grund av missförstånd har många fortfarande sina tveksamheter när det gäller befuktning.


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Hur fungerar en resistiv ångfuktare?

2020-11-02

En resistiv ångbefuktare ger noggrann fuktkontroll utan extra kostnader för utbytbara ångcylindrar i plast.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Hur du tar bort kalk och mineraler i din ångbefuktare

2020-10-25

Ett av sätten du kan göra för att minska servicebesöken samtidigt som du ökar din ångbefuktares precision är att installera ett RO-system (Reverse Osmosis).


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

×