Kamstrup fyller 75 år!

2021-04-12 Kamstrup AB

https://slussen.azureedge.net/image/4932/Kamstrup_historia.jpg

Kamstrup har på 75 år gått från att vara ett enmansföretag i Aarhus, Danmark, till ett globalt företag inom den smarta mätindustrin.

Läs mer här!


 Dela     Tillbaka  

Kamstrup levererar helhetslösning till Telge Nät

2021-04-20

Det är med stor glädje vi kan meddela att Telge Nät efter upphandling väljer Kamstrup som leverantör av smarta mätare och infrastruktur för samtliga nyttigheter med 55 000 elmätare, 3000 värmemätare och 4000 vattenmätare.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Referensprojekt

Kamstrup levererar ett robust resultat

2021-03-24

Det danska teknologiföretaget Kamstrup avslutade 2020 med ett tillfredsställande resultat trots COVID-19. Den höga investeringsnivån i innovation och teknologi samt expansion på nya marknader fortsatte.


  Vatten & avlopp (yttre VA) El

Upptäckta läckage med hjälp av akustisk läckagedetektering

2021-03-16

Kamstrup berättar om tre nya exempel på upptäckta läckage med hjälp av akustisk läckagedetektering på sin blogg.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nyckelfärdigt leveransprojekt för en smart mätningslösning

2021-03-04

Kamstrup kommer tillsammans med sina partners Avance, Eltel och Telia att leverera en komplett, nyckelfärdig smart mätningslösning, inklusive byte av 275 000 elmätare i ett projekt i Göteborg.


  El Referensprojekt

Lyckad utrullning trots covid-19

2021-02-03

Tydlig information till slutkunderna samt en noggrann planering möjliggjorde att Kamstrup och Höganäs Energi kunde slutföra sitt gemensamma projekt som omfattar installation och driftsättning av drygt 15 500 fjärravlästa elmätare trots covid-19.


  El Referensprojekt

Samarbetsavtal mellan Kamstrup AB & Infometric AB

2021-01-26

Det är med stor glädje vi kan meddela att Infometric AB och Kamstrup AB tecknat ett samarbetsavtal gällande leverans av trådlösa smarta mätare.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El

Läckagedetektering driver optimering

2021-01-21

För Karlskrona Kommun är smart mätning ett verktyg för optimering och förbättrad service till sina kunder, det kombinerat med den integrerade akustiska läckagedetekteringen i deras nya mätare hjälper dem att även minska sin vattenförlust.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Göteborg Energi och Kamstrup i avtal om smart mätning

2020-11-26

Göteborg Energi har efter upphandling tecknat avtal med Kamstrup om en ny totallösning för smart mätning som ökar kundnyttan, effektiviserar nätdriften och stödjer den gröna omställningen i staden.


  El Referensprojekt

Tekniska verken verifierar kvaliteten i Kamstrups mätare

2020-09-15

Tekniska verken i Linköping verifierar kvaliteten i Kamstrups mätare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt