Ferroamp finalist i Techarenan Challenge

2021-06-08 Ferroamp Elektronik AB

https://slussen.azureedge.net/image/46115/framtid.jpg
Ferroamp är finalist i Techarenan Challenge.

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

Techarenan Challenge är en entreprenörstävling som är öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Tävlingen har arrangerats sedan 2014 och riktar sig mot bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialiseras på den globala marknaden. När Techarenean idag meddelade vilka bolag som gått vidare till final fanns Ferroamp med bland de 50 finalisterna.

- Att utses till ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i Techarenan Challenge är en spännande möjlighet för Ferroamp. Vår profil som bolag, som bygger på en unik innovation, tillsammans med de ambitioner vi har att kommersialiseras internationellt, stämmer väl överens med tävlingens inriktning, säger Krister Werner, VD på Ferroamp.

Svenska Ferroamp Elektronik AB grundades år 2010 av Björn Jernström, baserat på den nu patenterade innovationen som förbättrar användningen av en trefasleverans, ACE – Adaptive Current Equalization. Konceptet har under åren utvecklats till ett modulärt och skalbart system, som i ett lokalt DC-nät möjliggör en flexibel integration av solceller, energilager och laddning av elfordon.

- Det pågår en omfattande elektrifiering i samhället som betyder att behovet av effekt ökar och att belastningen på elnätet ökar. Den stora frågan är hur elen ska räcka till överallt samtidigt. Ferroamps system, som minskar effektuttaget från elnätet genom att integrera och styra solenergi, energilagring och laddning av elbilar på ett optimalt sätt, är en möjliggörare i energiomställningen, säger Björn Jernström, grundare och CTO.

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD, 076-535 86 64

Om tävlingen

Techarenan är en årlig entreprenörstävling öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas oavsett bransch. Tävlingen syftar till att lyfta Norden som grogrund för innovativa framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå, samt knyta samman entreprenörer, företagsledare, investerare, politiker och experter.

Listan på de femtio Framtidsbolagen 2021

Om Techarenan

Techarenan grundades 2014 med målet att lyfta entreprenörskap och innovation samt inspirera fler till att vilja vara med och bidra till framväxten av nya bolag med global potential. Techarenan är idag en plattform och arena för entreprenörer, industri, investerare, politiker och opinionsbildare att mötas, skapa samarbeten, göra affärer och bygga nätverk. Ambitionen är att fortsätta bygga plattformen med fokus på att skapa värde för nordiska startup- och tillväxtbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå.

Om Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger utanför Stockholm.


 Dela     Tillbaka  

Svenska produkter ger tryggare leveranser och ekonomi

2021-06-02

Det har aldrig varit hetare än nu att installera solceller. Till följd av detta har även energilagring med batterier blivit alltmer intressant. Ett av de solcellsbolag som märkt av den kraftiga ökningen av förfrågningar på energilager är Solviq.


  El Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi Referensprojekt

ÖBO – pionjärer i uppkoppling av fastigheter

2021-05-21

Örebrobostäder (ÖBO) har länge arbetat med att på ett innovativt sätt utveckla de tekniska systemen med syfte att minska både energianvändningen och effektuttagen i sina fastigheter.


  El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

A Working Lab - en av världens största DC-installationer

2021-05-18

Kontorshuset A Working Lab är en del av Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. Där finns flera intressanta innovationsprojekt, bland annat ett elnät för likström (DC) från solceller med batterilagring.


  El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt Utbildning & FoU

Lundbergs Fastigheter satsar på innovativ teknik

2021-05-11

Lundbergs Fastigheter satsar på innovativ teknik för att nå klimatmål. Lundbergs Fastigheter var en av de första privata fastighetsägarna som såg möjligheterna med EnergyHub-systemet från Ferroamp, och har idag ca 40 installerade enheter.


  El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Ferroamp och Svea Solar fördjupar samarbetet

2021-04-13

Ferroamp och Svea Solar har ingått ett samarbetsavtal som innebär att större fastighetsägare kan erbjudas en komplett och framtidssäkrad solcellslösning.


  El Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi

Med ny teknik löser Hufvudstaden effektbegränsningen

2021-03-17

Genom att tänka i nya banor och använda Ferroamps teknik kunde Hufvudstaden lösa effektfrågan utan öka belastningen på elnätet i kontors- och butiksfastigheten Skären 9, som är belägen i Bibliotekstan i Stockholm.


  El Solvärme & solenergi Referensprojekt

Ferroamp vinner Intersolar Award

2020-07-01

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till vinnare i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.


  El Solvärme & solenergi

Ferroamp och E.ON samarbetar för ökad elflexibilitet

2020-03-23

E.ON och Ferroamp tar, tillsammans med E.ONs dotterbolag Solar Supply, dagens energisystem in i framtiden genom ett nytecknat samarbetsavtal.


  El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt