MistMaster® - klarar både tuffa tag och stränga miljökrav

2021-11-24 Sweaer AB

https://slussen.azureedge.net/image/185601/sweaer2.png

Det har länge varit en trend att laga mat över eldslågor och kol i proffessionella kök. Detta innebär utmaningar för ventilationen. Enheter som har öppna lågor kräver stora luftflöden och man behöver ta hand om sot, gnistor och hög värme.

 

MistMaster® kåpan är idealisk för kök som har kolgrill, öppen eld, gasgrill och andra enheter som innebär en potentiell brandrisk i anslutet kanalsystem. Vattendimman i MistMaster® kåpans frånluftskammare löser utmaningen perfekt och gör det möjligt att ha höhttps://slussen.azureedge.net/image/185601/Tripla-keittio-3000x2000-1-600x600.jpgga luftflöden med relativt låga tryckfall. Ultra fin vattendimma från MistMaster® kåpan dämpar flammor och gnistor samt separerar sot samtidigt som temperaturen sänks avsevärt innan avluften sugs ut i kanalsystemet. Tack vare det moduluppbygda sortimentet med Climecons kåpor, kan samtliga sorters kåpor kombineras till en funktionell enhet utan några kompromisser i utseende. MistMaster® kåpan finns tillgänglig i moduler med storlekar mellan 1500 - 3000 mm.

MistMaster® och alla andra Climecons produkter är modellerade exakt matematiskt (CFD) för att kunna utlova bästa möjliga funktionalitet. Med hjälp av exakt modellering kan vi säkerställa att luftflödet i förhållande till vattendimman är på den optimala punkten.

LÄS MER 


 Dela     Tillbaka