Vätskekylaggregat WLE från TPi Klimatimport AB

2023-01-21 TPi Klimatimport AB

Högeffektiva vätskekylda vätskekylaggregat med R454B.

  • Miljövänlig lösning
  • Låg GWP påverkan (GWP=467)
  • Hög verkningsgrad (EER>4,3 och SEER>5,5)
  • Låg ljudnivå
  • 1-2 köldmediekretsar

Serien består av 25 modeller med kyleffekter 42-750 kW.
Standardkomponenter som används kommer från kända leverantörer som Alfa-Lavl, Carel och Danfoss.

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla.
För applikationer inom process- och livsmedelkyla finns utförande med lågtemperatur.

2-6 Scrollkompressorer, parallellkopplade helhermetiska suggaskylda med IDV-teknik.
De optimerade värmeväxlarna i kombination med kompressorns IDV-teknik, gör det möjligt att uppnå höga värden på verkningsgraden. Elektroniska expansionsventiler med ett brett driftområde och snabb aktiveringstid, medger spårning av alla partiella laster utan att kompromissa på effektivitet och driftstabilitet.
Varje modell är helt konfiguerbar med ljuddämpning och värmeåtervinning utan att påverka aggregatets ytterdimensioner. Varje modell är som standard försedd med ett läckagesystem för köldmediet.

Kontakta oss för mer information.

TPi Klimatimport AB
08-445 77 90
[email protected]

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

RHOSS Frikylningsmodul FFAM-FGAM från TPi Klimatimport AB

2022-11-18

Ny serie energibesparande frikylningsmoduler till RHOSS Vätskekylaggregat och Reversibla Värmepumpar.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Luft-Vatten Värmepump argo AG4HP från TPi Klimatimport AB

2022-10-03

Ny generation 4 av Luft-vattenvärmepump argo X3 AG4HP, med den nya DC Inverterteknologin och elektronisk expansionsventil. Värme- och kyleffekt 10-16 kW.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Vi söker en Teknisk Säljare

2022-09-14

TPi Klimatimport AB söker en Teknisk säljare med placering i Stockholm/Järfälla.


  Värme Kyla Platsannonser

Kassettfläktkonvektor FCAE från TPi Klimatimport AB

2022-08-19

FCAE är en serie kassettfläktkonvektorer avsedda för takmontage, med innovativ konstruktion och energibesparande EC motorer.


  Kyla Produktnytt & kataloger

RHOSS Vätskekylaggregat EasyPACK-I ECO, TCAITI-THAITI

2022-08-17

Högeffektiva luftkylda vätskekylaggregat och reversibla R32 värmepumpar från TPi Klimatimport AB.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Luft-Vatten Värmepump argo X3 AGHP från TPi Klimatimport AB

2022-05-25

Monoblock Luft-Vattenvärmepump argo X3 AGHP, med den nya generationens DC Inverterteknologi och elektronisk expansionsventil. Värmeeffekt 6-16 kW och kyleffekt 4-15 kW.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Luftridå WING i svart kulör

2021-11-19

TPi Klimatimport AB lanserar luftridå WING nu även i svart kulör RAL7016, med tyst drift och modern utformning.


  Ventilation Värme Produktnytt & kataloger

Luftridå WING PRO

2021-11-18

TPi Klimatimport AB lanserar luftridå WING PRO.


  Ventilation Värme Produktnytt & kataloger

Ny Försäljningsingenjör på TPi Klimatimport AB

2021-10-29

TPi Klimatimport AB välkomnar vår nye Försäljningsingenjör Joel Axner till oss.


  Värme Kyla Arbetsmarknad