Positiv BeBo-utvärdering av Clean-Air 24 FTX

2018-02-12 Skorstensbolaget i Stockholm AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/47867/IMG_20170220_154503.jpgBakgrunden till utvärderingen är ett stort allmänintresse och efterfrågan av energieffektiva lösningar för befintliga byggnader.

Den övergripande slutsatsen i studien är att den påvisade energibesparingen för uppvärmning tillsammans med de komforthöjande egenskaperna svarar väl mot det efterfrågade behovet!

Rapporten om Clean-Air 24 FTX är publicerad på Bebos hemsida.

 


 Dela     Tillbaka  

Skorstensbolaget nominerade till Stora Inneklimatpriset

2018-04-09

Möt oss på Nordbygg för att få veta mer. Vi är väldigt glada över att vara ett av de nominerade företagen till Stora Inneklimatpriset! Clean-Air24 FTX är en ny svensk innovation som förbättrar inneklimatet och sparar upp till 30% energi.


Skorstensbolaget välkomnar Lena Timstråhle

2018-01-26

Skorstensbolaget välkomnar Lena Timstråhle som sedan 22/1 anställts för att jobba med försäljning och marknadsföring.


Hur effektiv är Clean-Air24 Eco-Heat?

2017-11-13

Vi har vintertestat Clean-Air 24 Eco-Heat genom att kyla ner uteluften till -27 grader med hjälp av kolsyreis. Systemet gav då tilluft på drygt +21 grader i lägenheterna. Testet gjordes vid en driftsättning på Heleneborgsgatan i Stockholm.


Mätning gjord på Clean-Air24 FTX

2016-05-02

Mätningar, som initierats av Energimyndighetens beställargrupp för bostäder (Bebo), har nu genomförts på ventilationssystem Clean-Air 24 FTX.


Ny medarbetare på Skorstensbolaget

2016-02-02

Vi på Skorstensbolaget hälsar vår nye medarbetare Ertan Gökceli välkommen!