De nya NNE-kraven blir en utmaning för småhusbranschen

2018-02-12 av Svensk Energiutbildning AB

Stefan Eklund föreläser om hur förutsättningarna för småhus ändras med de nya NNE-kraven

Gå direkt till:      PROGRAM        ANMÄLAN
 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/16463/Stefan-Eklund-Foto-Myresjöhus.jpg

En av föreläsarna på vårens BBR-dagar är Stefan Eklund, produktchef på Myresjöhus och välkänd energiexpert i branschen.
 
- Vad tar du upp där Stefan?
 
- Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya nära-nollenergikraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Jag ska berätta om vilka tekniklösningar och byggmetoder som ligger närmast till hands för att klara kraven, både för oss som bygger monteringsfärdiga hus och för mindre byggare.
 
- Frågan är komplicerad och det är inte bara energikravet som påverkar. Hur olika energislag viktas med de så kallade primärenergifaktorerna kan också komma att påverka systemvalen. Solceller gynnas och blir ännu intressantare än tidigare. 
 
- Men vi kan inte bara tänka teknik i sammanhanget. Småhusbranschen är priskänslig och ändrade byggsystem är kostnadsdrivande. NNE-kraven blir en utmaning för branschen.


BBR-dagarna som ges i Malmö 16 mars, i Stockholm 20 mars och i Göteborg 21 mars. Missa inte tillfället att också ställa dina egna frågor till Stefan. Anmäl dig redan idag.

Välkommen.


 Dela     Tillbaka  

En utökad energideklaration som BBR-verifiering

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.


Catarina Warfvinge om de slutgiltiga NNE-kraven

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge på BBR-dagarna. Den här gången om de slutgiltiga nära-nollenergikrav som Boverket släpper på remiss i februari. Här kommer de stora skärpningarna och valet av primärenergifaktorer.


BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och digitalisering

Nu beslutas de nära-nollenergikrav som kommer att gälla under lång tid framöver. Hur mycket kraven skärps och vilka primärenergifaktorer som väljs får vi se i Boverkets remiss som släpps i februari. Vi reder ut begreppen. Välkommen.


Grundkurs i energiberäkning med VIP Energy

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn. Efteråt har du tillräckliga kunskaper för att gå vidare på egen hand. Stockholm 22-23 november