Ny installatörsgrupp levererar multidisciplinärt i Malmö

2018-02-12 Assemblin Sweden AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/1099/malmo.jpg
Assemblin, APQ El och AB Rörläggaren har tillsammans fått i uppdrag att utveckla och samordna alla installationer vid Nya Sjukhusområdet i Malmö.

Malmö sjukhus ska bli framtidens sjukhus för vård i världsklass. Det kommer att bli ett hållbart och modernt sjukhus, vilket kräver komplexa installationer. Uppdraget att utveckla och samordna alla installationer har gått till en unik installatörsgrupp.

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. En av de största är uppgraderingen av Malmö sjukhus. Här byggs 108 000 nya, och flexibla kvadratmeter för bland annat operationssalar, vård- och intensivvård, forskning och servicefunktioner. Dessutom utökas sjukhusområdets kulvertsystem. Byggnaderna ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Alla installationer samordnas av unik installatörsgrupp
Samtliga installationsarbeten kommer att utföras av en installatörsgrupp som bildats specifikt för detta projekt. Den består av APQ El, AB Rörläggaren, Assemblin El, Assemblin Ventilation och Assemblin VS.

– Vår gemensamma bedömning var att projektet är för stort för en enda aktör och att ett gemensamt anbud skulle bli mer attraktivt. Vi tror att den breda kompetens, stora erfarenhet och lokala resurser som installationsgruppen tillsammans kan ställa upp med blir till stor fördel för Region Skåne och huvudentreprenören Skanska Sverige, säger Jonas Magnusson, marknadschef på Assemblin El och företrädare för installatörsgruppen.

Det multidisciplinära anbudet omfattar värme, sanitet, ventilation samt el inklusive larm och tele. Installationsarbeten på sjukhus är alltid utmanande. De är installationstäta och tekniskt komplexa. En ytterligare utmaning i detta fall är också att arbetet ska bedrivas inom ett förtätat sjukhusområde med pågående verksamhet, vilket ställer höga krav på logistiken. Det kommer att lösas genom att en logistik-hub etableras utanför stan. Allt material kommer först att transporteras till hubben, där det hanteras och senare levereras till byggarbetsplatsen.

Anbud som övertygade
I den utvärdering av anbuden som gjordes gemensamt av Skanska Sverige och Region Skåne bedömdes bland annat erfarenhet, personer som föreslogs till nyckelroller och presenterat verksamhetssystem.

– Genomgången av installatörsgruppens anbud resulterade i ett självklart ”ja” från vår och Region Skånes sida, säger Magnus Ljungberg, projektchef på Skanska Sverige AB. Särskilt imponerades vi av det presenterade persongalleriets erfarenhet och genomförandebeskrivningen, konstaterar han.

Tidig samverkan ger effektiva och hållbara lösningar
Under hösten befann sig projektet i fas noll vilket i praktiken innebär arbete med programhandlingar och systemhandling. Nu till våren går vi in i bygghandlingsskede, och parallellt utförs förberedande installationsarbeten i kulvertarna där rör, el och ventilation installeras.

– Arbetet bedrivs i tre faser och installatörsgruppen har kommit in i ett tidigt skede. Det innebär att vi kan stötta med vår kunskap kring material, drifts- och installationsfrågor redan i projekteringsfasen, vilket kommer att bidra till en mer effektiv produktion och långsiktigt mer hållbara lösningar, säger Jonas Magnusson.

Totalt beräknas att upp emot 250 personer samtidigt kommer att jobba med installationer under arbetstopparna. Projektet sträcker sig fram till mitten av 2020-talet, och första patient ska enligt det politiska beslutet tas emot 2023. 

För mer information, kontakta:

Assemblin: Åsvor Brynnel, Kommunikationschef [email protected], 010-475 39 48

AB Rörläggaren: Patrik Persson, Vd [email protected], 070-766 51 63

APQ El: Andreas Qvarfort, Vd [email protected], 040-615 55 42


 Dela     Tillbaka  

Mats Johansson ny vd och koncernchef på Assemblin

2018-04-26

Mats Johansson tillträder som ny koncernchef på Assemblin i maj 2018.


Assemblin moderniserar Sollentuna sjukhus

2018-03-20

Assemblin bidrar med omfattande installationsarbeten inom ventilation, värme och sanitet när Sollentuna sjukhus rustas upp.


Positiv vändning för Assemblin under 2017

2018-03-01

Mycket föll på plats för Assemblin under 2017. Vid årsskiftet noterades en rekordstor orderstock och en positiv vändning i resultatet för samtliga affärsområden.


Assemblin installerar multidisciplinärt i Västra Hamnen

2018-02-21

Assemblin har fått förtroendet att utföra samtliga tekniska installationer i Ikanos bostadsprojekt i Västra hamnen i Malmö.


Nu invigs Hubben i Uppsala, nominerad till Årets bygge

2018-02-07

Den 7/2 invigs Uppsala Science Parks nya kreativa mötesplats – Hubben. Utöver kontor inrymmer det 17 000 m2 stora huset avancerade laboratorier. Assemblin och övriga entreprenörer konstaterar att de höga kraven infriats.


Snabbt stöd hjälpte Rejmes i nöd

2017-12-21

När Rejmes bil i Örebro eldhärjats blev det bråttom att bygga en provisorisk verkstad. Med helhjärtat stöd från Assemblin blev den klar på rekordtid – och Assemblin fick ännu en affär.


Assemblin förvärvar Söderby Rör i Uppsala

2017-12-11

Assemblin VS förvärvar rörelsen i Söderby Rör AB – ett väletablerat installationsföretag i Uppsalaregionen med inriktning mot kommersiella kunder och bostadsrättsföreningar.


Assemblin multiinstallerar på höjden i Luleå

2017-11-29

Assemblin står för samtliga installationer när Luleå får 126 nya lägenheter i ett 15 våningar högt landmärke. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver.


Assemblin stärker greppet om viktig servicemarknad

2017-11-13

Assemblin VS förvärvar Ivarssons Rörläggeri AB – ett väletablerat installationsföretag i Göteborgsregionen med en tydlig kunskapsprofil inom energioptimering och service.