Oväntat hårda energikrav i Boverkets NNE-remiss

2018-03-12 Svensk Energiutbildning AB

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och digitalisering.

Gå direkt till:    PROGRAM       ANMÄLAN
 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/16463/BBRbild1vt18.jpg

 
NYA NÄRA-NOLLENERGIKRAV
NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över. Och i förra veckan släppte Boverket remissen med de stora skärpningarna som börjar gälla 2021.

STORA SKÄRPNINGAR OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR
Alla byggnadskategorier får högre energikrav än vad som tidigare aviserats. Men man ändrar också beräkningsförutsättningarna. Primärenergifaktorn för el blir visserligen lägre än väntad, men samtidigt minskas tillåten installerad eleffekt. Högre krav på byggnadens klimatskärm tillsammans med minskat ventilationstillägg och justerade geofaktorer förstärker skärpningen av energikravet. På seminariet tillämpar vi regelverket i några olika typbyggnader och resonerar om konsekvenserna.

ENERGIPRESTANDAN SKA VERIFIERAS
BBR innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och metodiken beskrivs i föreskriften BEN. Hur gör man i praktiken och hur skulle en utökad energideklaration kunna användas?

STORT INTRESSE
Vi har över 200 anmälda deltagare och är nästan fullbokade. Anmäl dig redan idag om du vill försäkra dig om en plats. Välkommen.

Ges i Malmö 16 mars, i Stockholm 20 mars och i Göteborg 21 mars.

Välkommen.


 Dela     Tillbaka  

BBR-dagar om NNE

2018-10-29

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


Om 75 dagar gäller nära-nollenergikrav

2018-10-14

I BBR25 som gäller undantagslöst från årsskiftet är det i första hand en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men om bara två år kommer de stora skärpningarna som redan gått på remiss. Vi reder ut begreppen på höstens BBR-dagar.


BBR-dagar om nära-nollenergikrav

2018-09-18

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


De nya NNE-kraven blir en utmaning för småhusbranschen

2018-02-12

Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya NNE-kraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Stefan Eklund på Myresjöhus är med på vårens BBR-dagar och berättar om de ändrade förutsättningarna.


En utökad energideklaration som BBR-verifiering

2018-02-02

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.


Catarina Warfvinge om de slutgiltiga NNE-kraven

2018-01-25

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge på BBR-dagarna. Den här gången om de slutgiltiga nära-nollenergikrav som Boverket släpper på remiss i februari. Här kommer de stora skärpningarna och valet av primärenergifaktorer.


BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och digitalisering

2018-01-22

Nu beslutas de nära-nollenergikrav som kommer att gälla under lång tid framöver. Hur mycket kraven skärps och vilka primärenergifaktorer som väljs får vi se i Boverkets remiss som släpps i februari. Vi reder ut begreppen. Välkommen.


Grundkurs i energiberäkning med VIP Energy

2017-11-09

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn. Efteråt har du tillräckliga kunskaper för att gå vidare på egen hand. Stockholm 22-23 november


Energiberäkning med VIP Energy - Grundkurs och Fördjupning

2017-10-11

VIP Energy är landets mest använda energiberäkningsprogram. GRUNDKURSEN ger dig tillräckliga kunskaper för att gå vidare på egen hand. FÖRDJUPNINGSKURSEN ökar dina kunskaper att skapa modeller som överensstämmer med verkligheten. Välkommen.