Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26 Automatikprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/4525/FTX_142.jpg

 Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.

Med valbara mätområden 0-1 / 2/10/20 m/s och hög noggrannhet passar FTX perfekt för alla vanliga HVAC-applikationer.

Det nya flödessensorns element fungerar enligt tunnfilmprincipen och är mycket robust och okänslig för föroreningar.

Designen kännetecknas av ett flödessensorelement tillverkat i tunnfilmsteknik.

Den exceptionella långsiktiga stabiliteten och den tåliga värmemätningsprincipen minimerar underhållskraven och ägandekostnaderna för FXT.

IP67-kapslingen skyddar optimalt elektroniken mot föroreningar.

På grund av sin design kan man enkelt installera och driftsätta FTX.

Monteringsflänsens ger en mycket exakt positionering av sonden i luftsystemet.


Kanalversionen kan också monteras direkt på ventilationskanalen.

Med separat elektronik och sensor kan transmitter installeras upp till 10 meter från elektroniken.

Mätområdet, utsignalen (4-20mA eller 0-10V) och responstid kan väljas med byglingar på kretskort.

Underhållet förenklas avsevärt av det digitala gränssnittet vilket gör att FTX kan justeras av användaren.

På begäran kan FTX också ha inbyggda funktioner för luftfuktighet och temperaturmätning


 Dela     Tillbaka  

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


Ny mätare avslöjar inomhusluftens kvalitet - IoT ready

2018-01-20

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.