Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10 Automatikprodukter AB

Mer information


Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin. Måtten är endast 100x90x50 mm och har ett robust IP65-skyddat icke-metalliskt hölje.
https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3049vcpw.jpg

Den nya gasdetekteringsmodellen är manipulationssäker tack vare eliminering av knappsatsen på framsidan. Den är designad för enkel väggmontering, men finns även för kanal- och rumsmontering


Automatikprodukter har också uppgraderat och effektiviserat elektronikkonstruktionen. Kunderna kommer att kunna dra nytta av dessa kostnadsbesparingar.

Hur fungerar gasdetektorn COW?
Vid höga CO-nivåer ger detektorn signaler till ventilationssystemet som påbörjar drift och körs tills områdets atmosfär återgår till en säker nivå.


Man kan ansluta ett vanligt blixt- och varningssirener som varnar personal för höga CO-koncentrationer.


En tydlig LCD-display indikerar kontinuerligt detektorns status avseende de CO-nivåer som övervakas.


https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3075vcpw.jpgMinskade energikostnader:
El- och värmekostnader kan minskas dramatiskt eftersom ventilationsfläktarna endast körs vid behov i stället för kontinuerligt.
Energibesparingar på upp till 85% kan uppnås, vilket i de flesta fall mer än kompenserar för systemets investeringskostnader över tid.

Installation
Det nya gasdetekteringssystemet utformades för att fungera som en stand-alone/eller analog enhet för CO-läckage och styrfunktioner för fläkt. En detektor täcker upp till 400m2.

Funktioner:
Gasdetektorn COW erbjuder snabb responstid (< 50sekunder för 90% av avläsningsvärdena).
Den elektrokemiska detektorns livslängd är mer än 10 år. Detektorutbytet sker snabbt och enkelt.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3119vcpw.jpg


 Dela     Tillbaka  

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26

Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


  Kyla Produktnytt & kataloger