Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13 Automatikprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/4525/ozone940_250.gif

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO). 

Kolmonoxid (CO) är en giftig, luktfri gas. Om det inandas kommer det att förskjuta syre från hemoglobinmoleki vårt blod och leda till allvarlig handikapp eller till och med död.

Det är ett av de "kriterier" föroreningar som mäts i luften.

 

Var kommer det ifrån?

Utomhuskällor

Kolmonoxid finns naturligt vid låga koncentrationer i atmosfären från vulkanisk aktivitet och skog samt bränder.
CO produceras från partiell oxidation av kolhaltiga föreningar i situationer där det inte finns det tillräckligt med syre för att producera koldioxid. Huvudkällan för utomhus CO är förbränningsprocesser från
transport och industriell verksamhet.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/I_6990_newsLineImage_597278.jpg

Inomhuskällor

Bristande bränslestorkningsapparater som ugnar, spisar, vattenkokare och gasvärmare kan alla ledatill kolmonoxidläckor i områden som ockuperas av människor.

 

Industriella användningsområden

Kolmonoxid är mycket viktig i industrin eftersom den är en föregångare till ett antal viktiga organiska kemikalier. CO-gas har olika nischapplikationer inom kemi-, livsmedels-, medicinsk- och halvledarindustrin.

 

Hur vi mäter det

I det bärbara eller stationära detektorer mäter vi kolmonoxid med antingen en gaskänslig halvledare eller en gaskänslig elektrokemisk sensor.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Avgasror_Carbone_Monoxid.jpg 

 

www.automatikprodukter.se/index_products_gas_co_elite_se.htm


 Dela     Tillbaka  

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26

Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.


Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


Ny mätare avslöjar inomhusluftens kvalitet - IoT ready

2018-01-20

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.


Mätare talar om exakt hur förorenad luften är

2018-01-12

Ute i skogen innehåller luften mellan 2000-3000joner. Om luften är förorenad, är jonhalten betydligt lägre.


Tillåt inte dålig luft i barnens skolsalar

2017-12-18

Den nya klassrumsrenaren ACU minskar överföringen av smittsamma sjukdomar och hjälper allergiker och astmatiker att vistas utan obehag i inomhusmiljön.