Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03 Automatikprodukter AB

http://www.automatikprodukter.se/index_products_gas_co_se.htm

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3119vcpw.jpgModbusprotokollet är ett billigt nätverkssystem för detektorer i alla typer av befintliga och nya byggnader.

Det har utvecklats enligt europeiska och nationella standarder i fler än 40 länder.

Modbus har för närvarande en stor andel av marknaden inom byggnadsautomation.

Kommunikation via modbus minskar avsevärt kostnaden för installation av detektorer.

Genom att minska installationskostnaden ökar vi besparingar i specifika projekt och förkortar återbetalningstiden för den totala projektkostnaden.
https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3049vcpw.jpg
Under de kommande sex månaderna kommer vi att lägga till denna kommunikationsmöjlighet till alla våra mest populära detektorer.

Automatikprodukters CO-detektorer används i ex.vis  parkeringsgarage för att spara energi genom att reglera ventilationen baserat på faktisk beläggning av bilar.

CO-detektorer placeras i parkeringshus, garage och fungerar som en termostat och arbetar med befintlig fastighetsautomation för att styra friskluftsventilation på ett bättre sätt.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3075vcpw.jpg


 Dela     Tillbaka  

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26

Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


  Kyla Produktnytt & kataloger