Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03 Automatikprodukter AB

http://www.automatikprodukter.se/index_products_gas_co_se.htm

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3119vcpw.jpgModbusprotokollet är ett billigt nätverkssystem för detektorer i alla typer av befintliga och nya byggnader.

Det har utvecklats enligt europeiska och nationella standarder i fler än 40 länder.

Modbus har för närvarande en stor andel av marknaden inom byggnadsautomation.

Kommunikation via modbus minskar avsevärt kostnaden för installation av detektorer.

Genom att minska installationskostnaden ökar vi besparingar i specifika projekt och förkortar återbetalningstiden för den totala projektkostnaden.
https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3049vcpw.jpg
Under de kommande sex månaderna kommer vi att lägga till denna kommunikationsmöjlighet till alla våra mest populära detektorer.

Automatikprodukters CO-detektorer används i ex.vis  parkeringsgarage för att spara energi genom att reglera ventilationen baserat på faktisk beläggning av bilar.

CO-detektorer placeras i parkeringshus, garage och fungerar som en termostat och arbetar med befintlig fastighetsautomation för att styra friskluftsventilation på ett bättre sätt.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3075vcpw.jpg


 Dela     Tillbaka  

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26

Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.


Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


Ny mätare avslöjar inomhusluftens kvalitet - IoT ready

2018-01-20

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.


Mätare talar om exakt hur förorenad luften är

2018-01-12

Ute i skogen innehåller luften mellan 2000-3000joner. Om luften är förorenad, är jonhalten betydligt lägre.


Tillåt inte dålig luft i barnens skolsalar

2017-12-18

Den nya klassrumsrenaren ACU minskar överföringen av smittsamma sjukdomar och hjälper allergiker och astmatiker att vistas utan obehag i inomhusmiljön.