BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och klimatdeklaration

2019-02-03 Svensk Energiutbildning AB

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Malmö 9 apr - Stockholm 11 apr - Göteborg 25 apr

Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader.

Gå direkt till:    PROGRAM       ANMÄLAN

 https://slussen.azureedge.net/image/16463/BBR-dagvt19-2.jpg

 

VÄLKOMMEN TILL BBR-DAGEN
I vårens upplaga fokuserar vi naturligtvis på Boverkets sista NNE-remiss innan formellt beslut tas. Nu kommer de riktigt stora skärpningarna av energikraven. Observera att tidpunkt för införandet har tidigarelagts till den 1 mars 2020. Alltså redan om ett år och förmodligen utan övergångsregler.

NY METODIK I BBR25-27
NNE-metodiken infördes redan i BBR25 och gäller undantagslöst sedan årsskiftet. Primärenergital ersatte specifik energianvändning, geografiska justeringsfaktorer ersatte klimatzonerna och kategorin elvärmda byggnader försvann. Vi förklarar innebörden och hur metodiken tillämpas.

DE SLUTGILTIGA NNE-KRAVEN
I mars släpps remissen där energikraven skärps till en nivå som i många fall kräver ändrade byggsystem och bästa tillgängliga teknik. Förutom lägre tillåtna primärenergital förändras beräkningsförutsättningarna med justerade primärenergi- och geofaktorer, U
m-värden, tillåten installerad eleffekt samt tilläggen för ventilation och area. På seminariet går vi igenom konsekvenserna av dessa omfattande förändringar och applicerar kraven i olika typhus.

DRIFT- OCH ENERGIUPPFÖLJNING
Men seminariet innehåller mer än så. Byggnader uppfyller sällan förväntad energiprestanda om man inte aktivt arbetar med energiuppföljning. Särskilt viktigt är loggningen av mätdata från byggnadens olika system, som ska vara i drift före slutbesiktningen. I ett eget avsnitt går vi igenom vad som ska mätas, var mätarna ska placeras samt hur mätdata ska hanteras för att utgöra underlag för driftoptimering.

HUR GÖR MAN EN KLIMATDEKLARATION?
I en klimatdeklaration redovisas byggnadens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Enligt liggande förslag gäller klimatdeklarationen vid uppförande av byggnader och träder ikraft under 2021. Vi visar tillämpningen i några exempel och resonerar om vilka yrkeskategorier som berörs.

UTMANINGEN MED DAGSLJUSINSLÄPP
BBR ställer krav på ”god tillgång till direkt dagsljus” och Byggnadsnämnderna lägger allt större vikt vid frågan. Men hur projekterar man dagsljusinsläpp utan att energibehovet rusar iväg?

BOKA-TIDIGT-RABATT
Vår BBR-dag är en informell tillställning där vi försöker undvika paragrafer och istället fokusera på vad det egentligen står. Ofta blir det fullbokat. Anmäl dig med rabatt innan den 15 mars.

 


Välkommen.


 Dela     Tillbaka  

Energisamordning vid nybyggnad och renovering

2019-03-22

I denna kurs går vi igenom vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur arbetet i byggkedjan samordnas så att beställda energimål uppnås. Kursledare är Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter. Välkommen.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

Sveriges ledande experter om NNE-kravens konsekvenser

2019-03-11

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge och Per Levin på BBR-dagen. Ni känner Catarina som ansvarig för Miljöbyggnad på SGBC och Per som projektledare för Sveby. Den här gången har de med sig Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

BBR-dagar om NNE

2018-10-29

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU Isolering Nordbygg

Om 75 dagar gäller nära-nollenergikrav

2018-10-14

I BBR25 som gäller undantagslöst från årsskiftet är det i första hand en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men om bara två år kommer de stora skärpningarna som redan gått på remiss. Vi reder ut begreppen på höstens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

BBR-dagar om nära-nollenergikrav

2018-09-18

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

Oväntat hårda energikrav i Boverkets NNE-remiss

2018-03-12

I förra veckan släppte Boverket remissen med de nära-nollenergikrav som börjar gälla 2021. Alla byggnadskategorier får högre energikrav än väntat, men man ändrar också beräkningsförutsättningarna. Välkommen på BBR-dagar!


  Ventilation Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Nordbygg

De nya NNE-kraven blir en utmaning för småhusbranschen

2018-02-12

Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya NNE-kraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Stefan Eklund på Myresjöhus är med på vårens BBR-dagar och berättar om de ändrade förutsättningarna.


  Ventilation Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

En utökad energideklaration som BBR-verifiering

2018-02-02

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Catarina Warfvinge om de slutgiltiga NNE-kraven

2018-01-25

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge på BBR-dagarna. Den här gången om de slutgiltiga nära-nollenergikrav som Boverket släpper på remiss i februari. Här kommer de stora skärpningarna och valet av primärenergifaktorer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering