Sveriges ledande experter om NNE-kravens konsekvenser

2019-03-11 Svensk Energiutbildning AB

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Malmö 9 apr - Stockholm 11 apr - Göteborg 25 apr

Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader.

Gå direkt till:    PROGRAM       ANMÄLAN

https://slussen.azureedge.net/image/16463/BBR-utskick-ht18-1.jpg

LANDETS LEDANDE EXPERTER PÅ BBR-DAGEN
Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge och Per Levin på BBR-dagarna. De flesta känner Catarina som ansvarig för Miljöbyggnad på SGBC och Per som projektledare för Sveby. Den här gången har de med sig Helena Bülow-Hübe, till vardags verksam på Fojab arkitekter och en av landets ledande energi- och dagsljusexperter. De berättar själva vad de tar upp under dagen.


CATARINA WARFVINGE
- Jag ska gå igenom NNE-metodiken i BBR25-27, som ju gäller undantagslöst sedan årsskiftet. Och så tar mig an uppgiften att förklara innebörden av de slutliga NNE-krav som träder i kraft om mindre än ett år. Boverkets remiss är tyvärr försenad, men vi har en ganska bra bild av var det kommer att landa från tidigare förslag och aviserade justeringar. Här kommer de stora skärpningarna och framför allt nya primärenergifaktorer. Vi ska räkna på några exempel och resonera om konsekvenserna. 

- I ett annat avsnitt ska jag visa hur den kommande lagen om klimatdeklaration ska tillämpas i praktiken och vem som berörs.


PER LEVIN
- Erfarenheter visar att byggnader inte uppfyller förväntad energiprestanda om man inte aktivt arbetar med driftuppföljning från projektets start. Jag ska gå igenom hur man planerar uppföljningen med avseende på vad som ska mätas, var mätarna ska placeras och hur mätdata ska hanteras för att utgöra underlag för driftoptimering.


HELENA BÜLOW-HÜBE
- Jag fokuserar på användarperspektivet, alltså hur NNE-kraven verkligen ska tillämpas. Det blir ett resonemang om utmaningar för respektive byggnadskategori och hur man hanterar dessa i projekteringens olika skede. Som det ser ut nu ändras förutsättningarna mest för lokalbyggnader, som får mycket hårdare krav på bland annat klimatskal. Störst utmaning blir det ändå för flerbostadshus i tätbebyggelse, där den praxis som nu utvecklas för dagsljuskrav går stick i stäv med ambitionen att minska energibehovet. Jag ska illustrera konsekvenserna i några exempel. 


ANMÄL DIG IDAG
Seminariet blir ofta fullbokat. Anmäl dig redan idag för att försäkra dig om en plats.


Välkommen.


 Dela     Tillbaka  

Energisamordning vid nybyggnad och renovering

2019-03-22

I denna kurs går vi igenom vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur arbetet i byggkedjan samordnas så att beställda energimål uppnås. Kursledare är Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter. Välkommen.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och klimatdeklaration

2019-02-03

Hittills har NNE i första hand inneburit en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men nu släpps remissen för de stora skärpningarna av energikraven som börjar gälla om bara ett år. Vi reder ut begreppen på vårens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

BBR-dagar om NNE

2018-10-29

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU Isolering Nordbygg

Om 75 dagar gäller nära-nollenergikrav

2018-10-14

I BBR25 som gäller undantagslöst från årsskiftet är det i första hand en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men om bara två år kommer de stora skärpningarna som redan gått på remiss. Vi reder ut begreppen på höstens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

BBR-dagar om nära-nollenergikrav

2018-09-18

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

Oväntat hårda energikrav i Boverkets NNE-remiss

2018-03-12

I förra veckan släppte Boverket remissen med de nära-nollenergikrav som börjar gälla 2021. Alla byggnadskategorier får högre energikrav än väntat, men man ändrar också beräkningsförutsättningarna. Välkommen på BBR-dagar!


  Ventilation Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Nordbygg

De nya NNE-kraven blir en utmaning för småhusbranschen

2018-02-12

Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya NNE-kraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Stefan Eklund på Myresjöhus är med på vårens BBR-dagar och berättar om de ändrade förutsättningarna.


  Ventilation Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

En utökad energideklaration som BBR-verifiering

2018-02-02

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Catarina Warfvinge om de slutgiltiga NNE-kraven

2018-01-25

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge på BBR-dagarna. Den här gången om de slutgiltiga nära-nollenergikrav som Boverket släpper på remiss i februari. Här kommer de stora skärpningarna och valet av primärenergifaktorer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering