Stort intresse för informationsdag om enskilt VA

2019-08-21 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/jonthan.png
Jonathan Alm, VA-rådgivare i Norrtälje kommun, föreläste om om vatten- och avloppsrening. Foto: Susann Lövgren

Mer än 70 intresserade besökare kom till Vatteninfos Vattenlördag i Norrtälje för att ta del av information, rådgivning samt besöka utställningen Vattenexpo. 

Redan under Vattenlördagens första timme fanns 50-talet vetgiriga besökare på på plats i lokalerna på Campus Roslagen för att lära sig mer om lagar och regler och tekniska lösningar för enskilt vatten- och avlopp. 

https://slussen.azureedge.net/image/48187/vidar.png
Vidar Eriksson Nykäinen,VD, informerade om vatten- och avloppslaboratoriet, VALab. Foto: Susann Lövgren

Jonathan Alm, VA-rådgivare i Norrtälje kommun, föreläste om vatten- och avloppsrening för ett 50-tal av Vattenlördagens besökare och Vidar Eriksson Nykäinen informerade om vatten- och avloppslaboratoiet, VALab, där fastighetsägare kan få sitt vatten analyserat. 

https://slussen.azureedge.net/image/48187/vattenexpo_2.png
Många av besökarna to god tid på sig i utställningen Vattenexpo. Foto: Susann Lövgren

I utställningen Vattenexpo, som finns permanent på Campus Roslagen, hade besökarna möjlighet att ta del av olika tekniska lösningar och diskutera dessa med utställarna. 

Som komplement till all kunskapsinhämtning gavs besökarna möjlighet att låta sig väl smaka av korv med bröd och kaffe vilket serverades av Vatteninfos alerta personal. 

Läs mer om Vatteninfo!

Gå till Vattenexpo!

 

 


 Dela     Tillbaka  

Vatteninfo på Värmdö

2019-09-10

Genom vårt unika koncept har vi nu börjat ett samarbete med Värmdö, i fredags hade vi tillsammans med Värmdö kommun en väldigt lyckad förstaträff med kommuninvånarna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny termin på Vatteninfos VA-skola

2019-09-09

I ett unikt samarbete med WSP kan vi nu erbjuda provtagningskurser för samfälligheter, entreprenörer, kommuner och konsulter. För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP ett nytt kurspaket.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Informationsfilm om vattenprovning

2019-08-22

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket släpper en informationsfilm om vikten att ha koll på vattnet i sin brunn.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenlördag i Norrtälje

2019-08-15

Den 17 augusti är det Vattenlördag i Norrtälje. En informationsdag för allmänheten om vatten och avloppsanläggningar anpassade till enskilt vatten och/eller avlopp.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Lyckad Vattenlördag i solsken

2019-05-20

Inte mindre än ett 40-tal besökare kom till Vattenlördag, för att ta del av föreläsningar och utställning, som Vatteninfo arrangerade i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Välbesökt avloppsvattenkväll 28 mars

2019-03-29

En jättelyckad avloppsvattenkväll hos Vatteninfo i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vatteninfo utbildar och utbildas under 2019

2019-02-27

Vi på Vatteninfo och personal ifrån UCV lär oss mer inom olika tekniklösningar och produktfunktioner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU

Välbesökt dricksvattenkväll 14 februari

2019-02-21

Dricksvattenkvällen den 14 febr i samband med representanter från Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddskontor.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU

Givande kursdagar hos Vatteninfo 14-15 februari

2019-02-18

Under 2 dagar har vi haft kurs inom dricksvatten & avloppsvatten, ett samarbete med WSP.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU