Välkomna Huvudmän för Roslagen Sparbank!

2019-11-25 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/hav.JPG

Roslagen Sparbanks huvudmän, de som representerar ägarna, vill lära sig mera om lokala initiativ. Dessutom går vinsten från banken tillbaka till lokalsamhället i form av utdelningar från olika Stiftelser  som årligen delar ut bidrag till diverse ändamål.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom Roslagens geografiska område.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Vattencentrum Roslagen har varit mottagare av medel för olika lokala projekt, nu senast för att bygga ett kunskapscentrum för akvaponi.

Vattencentrum Roslagen består av UCV, ett kommunalt utvecklingscentrum för vatten, samt Vatteninfo AB och VALAB två företag som arbetar enkom med descentraliserade system för vatten och avlopp. Vatteninfo tar idag på sig värdskapet och vår VD Amelia Morey Strömberg , tillika huvudman för banken kommer att föreläsa om aktiviteter och projekt i huset.

Hur kan man få lokalproducerad mat, som fisk och grönsaker utan att använda för mycket vatten eller övergöda Östersjön?  Hon berättar också om hur man kan utveckla Norrtälje genom olika typer av vatten- och avloppslösningar. Allt i linje med bankens vision och hållbarhetsarbete. Vi knyter ihop säcken med att berätta på vilket sätt vi som bank är med och stöttar hållbara lösningar för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.


 Dela     Tillbaka  

Vatteninfo Nyhetsbrev sommaren 2020

2020-07-13

I en ovanlig tid fortsätter vårt arbete. Vi fortsätter att sprida kunskap om vatten i alla dess former och tillämpningar samt att anordna vattendagar med stor hänsyn till rådande restriktioner. Läs mer om det och lite till i sommarens nyhetsbrev.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Sommaren är här!

2020-05-22

Just i dagarna har Roslagen fått ta emot sin största andel av fritidshusägare. Vatteninfo Sverige gör sommaren lättare för dem. Flera vattendagar med seminarier och utställning kommer att pågå under sommaren.


  Allmän

Till er som flyttar ut till stugan

2020-03-27

När ni flyttar ut till era fritidshus så kan kvalitén på vattnet vara avgörande för ert välbefinnande


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Vi ställer inte in, vi ställer om igen!

2020-03-16

Trots pandemin visar vi vår utställning med produkter för vatten och avlopp. Nu har vi även utökat med ett rum för det kommunala UCV och visar flera intressanta projekt, bl. a. akvaponi.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möt Vatteninfo på VAK i Jönköping

2020-01-27

Passa på att träffa Vatteninfo och VALab i monter 46 på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping 18-19 mars.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

VA-Entreprenörsträffar i Norrtälje och Värmdö

2020-01-27

Vatteninfo bjuder in till entreprenörsdagar för entreprenörer verksamma inom enskilt vatten och/eller avlopp i Norrtälje (6/2) och Värmdö (20/2).


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vatteninfos verksamhet uppmärksammas

2019-12-10

I en lång artikel i Tidningen Energi & Miljö uppmärksammas Vatteninfos vd Amelia Morey Strömberg och verksamheten i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny tjänst inom vattenrådgivning

2019-11-22

Idag utför Vatteninfo Sverige AB rådgivningstjänster på uppdrag av kommuner. Nu erbjuder vi tjänsten även till de som bor i kommuner där kommunal rådgivning saknas.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Världstoalettdagen: konferens med Folke Rydèn

2019-11-15

Den 19 november är Världstoalettdagen som instiftades av FN för att uppmärksamma behovet av rent vatten och sanitet i hela världen. Roslagen är en del av världen och har också sanitetsbekymmer och brunnar med dåligt vatten


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×