Världstoalettdagen den 19 november 2020

2020-10-22 Vatteninfo Sverige AB

Den 19 november är det Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag som infördes 2013 och som syftar till att belysa globala sanitetsproblem såväl som tillhandahållandet av sanitära anläggningar, avloppsnät samt rening och återanvändning av avloppsvatten. För att uppmärksamma detta anordnar Vatteninfo i samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten en dag fylld av seminarier, diskussioner, leverantörs-och entreprenörsträff samt öppet hus med besök i den permanenta utställningen Vattenexpo samt i vattencentrums Akvaponi-system. 


Deltagandet är kostnadsfritt 

Dagen är uppdelad i följande delar: 

Del 1 (9.00-12.00): Riktar sig främst till tjänstepersoner inom kommun och näringsliv, politiker och myndigheter. Del 1 är en digital konferens om möjligheter med de statliga utredningarna Hållbara vattentjänster (SOU 2008:34) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Konferensen är en del av seminarieserien Inspiration Vatten. Program och anmälan hittar du här. 

Del 2 (12.00-14.00): Riktar sig till teknikleverantörer och entreprenörer. Del 2 är en leverantörs-och entreprenörsträff med lunch, b2b, nätverkande och samtal. Vatteninfo bjuder på lunch. Efter träffen är det öppet hus för allmänheten i utställningen. Program och anmälan hittar du här. 

Del 3 (14.00-16.00): Riktar sig främst till medlemmar i samfällighetsföreningar men är öppet för alla intresserade. Del 3 är ett seminarium där masterstudenten Pontus Roseen redovisar sin studie om förvaltning av samfälligheter för vatten och avlopp. Seminariet är en del av projektet TRANSWATER som leds av Nandita Singh, samt seminarieserien Inspiration Vatten. Program och anmälan hittar du här.  

Del 4 (15.00-18.00): På eftermiddagen är det öppet hus med möjlighet till att ta del av innovativa VA-lösningar och träffa leverantörer och entreprenörer i den permanenta utställningen Vattenexpo, samt besöka vattencentrums Akvaponi-system, som är ett kretslopp där fiskar och grödor lever tillsammans. För att ta hänsyn till rådande restriktioner har vi delat upp besökstillfällena i tre olika pass: 15-16, 16-17 och 17-18. Mer information och anmälan hittar du här. 

 

Varmt välkomna! 


 Dela     Tillbaka  

Nytt projekt från Luleå tekniska universitet om små avlopp

2022-11-30

Hej! Vi efterlyser avloppsleverantörer, entreprenörer och andra intresserade som vill hjälpa till att utveckla vägledningen för tillstånd och tillsyn av småavlopp. Allt för ett projekt som drivs av LTU.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Dricksvattenseminariet publicerat på SIWI:s hemsida

2022-11-10

Öppet seminarium om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn Seminariet och en sammanfattning är nu publicerade på Stockholm International Water Institute. Seminarier och leverantörer av innovativ teknik var på plats.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny faktaskrift om enskilt vatten!

2022-10-28

Nu är faktaskriften publicerad! Skriften ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk – en faktaskrift med information kring ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder” är nu äntligen publicerad och kan laddas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Till leverantörer/tillverkare av dricksvattenreningssystem

2022-10-25

Vatteninfo har ett projekt där vi söker leverantörer inom VA. Vi kommer att ta fram generella modeller för vattenförsörjningslösningar i kustnära landsbygd och skärgård med målgruppen fastighetsgrupper på minst 25 fastigheter.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Glad sommar!

2022-06-23

Vatteninfo önskar er en underbar sommar med mycket vatten i era brunnar och fungerande avlopp! Vi har öppet som vanligt måndag till fredag 10-16 på Kaserngatan 11 i Norrtälje, hela sommaren.


  Allmän

Ny utbildning för vatteningenjörer

2022-03-14

Luleå tekniska universitet har tagit fram en ny utbildning för vatteningenjörer.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Ny tjänst för dig med egen brunn eller eget avlopp

2022-03-07

Har du fått inspektion av ditt avlopp, ska du söka bygglov eller är oroligt för ditt dricksvatten? Under perioden mars 2022 till och med augusti 2022 erbjuder Vatteninfo gratis 15 min rådgivning om vatten och avlopp för dig utan kommunalt vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Föreläsning på ExpoVA i norr

2021-11-08

Hur kan du som miljöinspektör eller miljöchef på kommunen hjälpa samfälligheter att inte hamna under paragraf 6 i LAV? Missa inte Vatteninfos föreläsning under ExpVA-turnén i norra Sverige den här veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ikväll pratar vi avlopp!

2021-05-05

Idag håller vi på Vatteninfo tillsammans med våra utställare av avloppslösningar i en Avloppskväll med seminarier och möjlighet till egna möten med leverantörer och entreprenörer. Än är det inte för sent att boka sin plats!


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vårens vattendagar på Vatteninfo

2021-04-20

Missa inte vårens vattendagar på Vatteninfo. Ta del av seminarier och boka egna möten med leverantörer och entreprenörer. Deltagandet är kostnadsfritt och du kan delta både digitalt eller på plats hos oss. I kalendern hittar du program och anmälan.


  Vatten & avlopp (yttre VA)