Gemensam el eller IMD el - momsfritt!

2021-08-27 ista Sverige AB

Vad?

Istället för att de enskilda hushållen har egna elavtal kan en förening teckna ett gemensamt avtal. Föreningen är då den som står för och tecknar själva abonnemanget med elnätsägaren. På så vis reduceras eldistributörens möjlighet att ta ut avgifter för elnätet inom fastigheten.

Med gemensam el kan bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyresfastigheter exakt mäta och debitera för elförbrukningen i varje enskild lägenhet, lokal och gemensamhetsutrymme. Det blir en gemensam fast elkostnad istället för en per hushåll. Den individuella elförbrukningen per hushåll mäts separat (s.k. undermätning) och läggs sedan oftast på månadshyran.

Medlemmarnas/hyresgästernas privata elabonnemang upphör och ersätts med ett eller ett fåtal större elabonnemang som föreningen handlar upp och står för. Det gör föreningen eller fastigheten till en stor elkund, och erfarenheterna visar att det kan pressa ned elpriset rejält. Då nätavgiften dessutom utgör en stor och ökande del av hushållens elkostnader kan totalkostnaden för el minska avsevärt.

Hur?

Vid installation av gemensam el, så kallad Individuell Mätning och Debitering (IMD) byts befintliga elmätare i fastigheten till nya med minsta möjliga ingrepp. Ofta går det att använda befintlig installationsplats. Via en insamlingsenhet i fastigheten (samma kan användas för IMD på vatten och värme) skickas avlästa värden till ett centralt system, där de kvalitetssäkras och blir underlag för avisering och statistik. Övergång till gemensam el innebär en investeringskostnad som normalt betalar sig inom 2år.

Besparing?

Genom att samtliga privata elabonnemang upphör och elen köps in gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang sparar man mellan 1200 – 2500kr per lägenhet årligen. Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters privata nät - och elavgifter försvinner. Dessutom ökar chansen att förhandla om bättre elpriser som storkund hos elbolagen.

Med gemensam el får man alltså minst tre stycken direkta fördelar jämfört med att ha enskilda abonnemang:

  1. Kostnadsbesparingar för fasta elnätsavgifter
  2. Ökad chans till lägre elkostnad per köpt kilowattimme
  3. Innehavare av bostadsrätt kan få tillgång till närproducerad förnybar energi ifall en solelanläggning installeras.

Momsavdrag för IMD el

I en dom från februari slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast att en ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten.

Ta del av domen!

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen


 Dela     Tillbaka  

Patric Storm förstärker Ista

2019-09-03

Vi är glada att hälsa Patric Storm välkommen som Technical Sales Manager på Ista Sverige AB.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Arbetsmarknad

Ny försäljningschef för Ista Sverige AB

2015-11-27

Ista Sverige AB välkomnar Måns Larsen som ny försäljningschef.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Vi ses på Elmia Fastighet

2015-09-21

Den 22-24/9 ställer vi ut på Elmia Fastighet. Träffa oss i monter B05:35.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA)

Möt Ista Sverige på Fastighetsmässan i Göteborg

2015-08-31

Du hittar Ista Sverige på Fastighetsmässan 1-2 september i Göteborg. Vi finns i monter B01:31 där vi presenterar våra produkter och lösningar. Varmt välkomna!


Värme

Ista Sverige förstärker i Göteborg

2015-06-16

Ista Sverige AB har förstärkt organisationen med Bruno Sjöstrand som har sin placering i Göteborg.


Värme Platsannonser

Ista Sverige AB har installerat vv mätning i Lomma

2015-05-04

Brf Strandlyckan har två nybyggda hus som uppförts av CA Fastigheter.


Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

ista Sverige söker säljare till Göteborg

2015-01-26

Vi söker nu säljare med tekniskt intresse för placering i Göteborg, en Area Sales Manager som skall ansvara för vår försäljning i Västra Sverige.


Värme El Platsannonser Energieffektivisering