Divid skräddarsyr konfigurationsprogram

2021-09-16 Divid AB

Jönköpingsföretaget Divid är specialiserade på att utveckla webbprogram för säljkonfigurering av ventilationsprodukter. De jobbar idag med uppdrag åt flera av de ledande svenska ventilationsföretagen. Även om Divid har riktat in sig på ventilationsbranschen, skulle deras program Promaster kunna fungera även i andra branscher som säljer komplexa produkter.https://slussen.azureedge.net/image/170254/Stefan_Erik_2.jpgVår specialitet är att utveckla konfigurationsprogram till framför allt ventilationsbranschen. Inom den branschen är vi rätt så ensamma vad vi vet, och där finns det ett stort behov av konfiguration och kundanpassad försäljning. Världen i allmänhet går mot mer individualisering, det är så både privat och inom industrin. Behovet av kundanpassad försäljning ökar. Vi ser att vi behövs och våra IT-system ger möjligheten att anpassa ventilation och luftaggregat för just en specifik byggnad. Ventilationssystemet är konfigurerat för just den byggnaden.”, säger Stefan Svensson, VD och en av grundarna till Divid.

Divids program Promaster är utvecklat för att underlätta hanteringen av konfigurerbara produkter. Promaster hanterar konfigurationerna och reglerna för att använda ett system. Reglerna bestämmer vad som kan göras och vad som kan väljas när exempelvis ett luftaggregat ska konfigureras. ”Om du sätter en fläkt här måste det finnas ett filter där och så vidare. Det finns beroenden och det hanterar Promaster. Vill kunden lägga till en komponent visar produktvalsprogrammet de ställen där den nya komponenten kan stoppas in” fortsätter Stefan.

För Divid är det viktigt att produktvalsprogrammet är enkelt och lättillgängligt för kunderna och de ska ha möjlighet att göra ändringar för att få det som är bäst för just dem. I Promaster anger kunden grundförutsättningar, som måttangivelser, användningsområde och mycket annat. I kundens produktvalsprogram kommer sedan färdiga förslag med produktval som uppfyller alla de krav som kan ställas, både vad det gäller anpassning till aktuellt utrymme samt lagar och förordningar. De val som görs blir en teknisk specifikation för ventilationssystemet och kan sedan bli det färdiga underlaget för produktionen.

”Visualisering är också en stor del, möjligheten att kunna se hur produkten kommer att te sig är viktig för kunden. Ska ett företag sätta in exempelvis ett luftdon, kan de visualisera hur luften kommer att sprida sig i rummet. Det är viktigt att få ett bra inomhusklimat och inte känna av exempelvis drag. Programmet placerar ut luftdonen där det passar”, säger Erik  Engvall, operativ chef på Divid.

Den här typen av system är väldigt komplexa, ska man ta fram det manuellt tar det väldigt lång tid. Med Promaster och produktvalsprogrammet går det snabbt och smidigt. Det är enkelt att uppdatera och det finns möjlighet att gå tillbaka i systemet för att se hur en produkt såg ut exempelvis ett år tidigare. Det är många beräkningar och mycket kunskap som läggs in i programmet. På Divid jobbar 25 systemutvecklare och tekniska fysiker med programmering. Förr gjordes mycket manuellt men det behövs inte idag, nu behöver man inte kunna allt tekniskt som säljare, programmen sköter mycket.

Produktutvecklingsprogrammen skapar en teknisk specifikation för varje skräddarsydd produkt och visar hur energieffektivt ventilationssystemet är samt vilket prestanda som finns. Kunden får en beräkning på energiåtgången för hela produktens livstid. Ur miljöaspekt är det bra att hitta ett system som är så energieffektivt som möjligt.

It-mjukvara är innovation i framtiden. Det sker mycket och vi på Divid vill erbjuda våra kunder bästa möjliga anpassning både nu och i framtiden, avslutar Stefan.

Läs mer: https://divid.se, https://promaster.se

Text: Cecilia Holm, Wendelin Media


 Dela     Tillbaka  

Divid skräddarsyr konfigurationsprogram

2021-11-01

Jönköpingsföretaget Divid är specialiserade på att utveckla webbprogram för säljkonfigurering av ventilationsprodukter. De jobbar idag med uppdrag åt flera av de ledande svenska ventilationsföretagen.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Projekterings- & förvaltningsprogram

Produktvalsprogram för era produkter

2021-10-25

Divid AB är sedan 15 år tillbaka specialiserade på utveckling av produktvalsprogram och produktkonfiguratorer åt företag inom ventilationsbranschen.


Ventilation Projekterings- & förvaltningsprogram

Ny tjänst för beräkningar av komponenter

2021-10-19

Divid erbjuder en ny tjänst för beräkningar av komponenter för luftaggregat som fläktar, batterier och återvinnare. Tjänsten är enkelt tillgänglig som en webservice i molnet.


Ventilation Värme Kyla El Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Munters väljer Promaster Edit

2021-10-12

Munters har valt Promaster Edit för att hantera all sin produktdata på ett enkelt och framtidssäkert sätt. Promaster Edit utvecklas av Divid som också är ledande på utveckling av produktvalsprogram och produktkonfiguratorer åt ventilationsindustrin.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Få kontroll över ert produktdata

2021-02-12

Promaster är ett CPIM-system (Configurable Product Information Management) för enkel hantering av produktinformation och produktdata för konfigurerbara produkter.


Ventilation Värme Kyla El Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram