Decentraliserad ventilation: Stöd för cirkulära byggnader

2022-06-27 Airmaster AB

Miljön förändras snabbt till det sämre, och även om det finns många faktorer som är inblandade i denna utveckling är byggbranschen inte utan skuld.

https://slussen.azureedge.net/image/5592/Bild_1_(1).jpg

I dag står byggbranschen för cirka 40 procent av de globala CO2 -utsläppen. Detta kanske inte kommer som en överraskning med tanke på att resurserna hittills har utvunnits och dumpats i en ohållbar takt. Nu krävs dock drastiska förändringar för att uppnå klimatmålen för 2030 och sträva efter en hälsosammare planet. Detta innebär att det finns ett brådskande behov inom byggbranschen, av att tänka produktion och byggande på nya, hållbara sätt. Utmaningen är nu att producera, renovera och bygga med hjälp av befintliga resurser, samtidigt som energieffektivitet och återvinning införlivas i varje skede av en byggnads livscykel - allt medan ett effektivt och hälsosamt inomhusklimat bibehålls.

För att minska mängden globalt avfall som kommer från byggbranschen kan det bli avgörande att införliva cirkulärt byggande och cirkulär ekonomi för att minska CO2 -utsläppen, driftsenergin, materialbehovet och mängden avfall som genereras. För att förtydliga fokuserar cirkulär ekonomi på att hålla resurserna i bruk så länge som möjligt, få ut maximalt värde ur dem medan de används och sedan återskapa resurserna i slutet av deras livscykel genom upcycling eller återvinning. Därför måste vi tänka långsiktigt när vi gör våra investeringar.

Fokus på inomhusklimatet

Förutom att konstruera byggnader som bevarar och stöder vår planet blir ett hälsosamt inomhusklimat en viktig faktor för själva byggnadens långsiktiga hälsa och för den sociala delen av hållbara och cirkulära byggnader, det vill säga de människor som använder byggnaderna.

Hos Airmaster har vi 30 års erfarenhet av att tillhandahålla ett högkvalitativt inomhusklimat genom decentraliserad ventilation. Decentraliserad ventilation skiljer sig från centralventilation genom att den installeras direkt i det rum som behöver ventileras, vilket ger dig möjlighet att styra ventilationen rum för rum, till exempel med hjälp av sensorer eller schemaläggning. Detta resulterar i färre ledningsnät, vilket förhindrar energiförluster under transporten och minskar energiförbrukningen totalt sett. Airmasters enheter har faktiskt en värmeåtervinning på mer än 80 %, vilket är en av anledningarna till att SO 2 -utsläppen minskar med 52 % med en decentraliserad lösning, jämfört med en central lösning!

Vill du läsa mer om CO2 -utsläpp från en decentraliserad ventilationslösning?

En annan viktig aspekt av decentraliserad ventilation är dess förmåga att integreras i redan existerande byggnader, vilket är avgörande för cirkulära byggnader. Detta gör dem också idealiska för renovering, kompletterande ventilation och modulbyggnader. Om byggnaden så småningom förändras och används med nya syften, kan Airmaster-enheterna tas bort eller flyttas. I detta skede kan enheten flyttas till en annan byggnad eller enkelt demonteras, och många av komponenterna i standardstorlek kan återanvändas eller återvinnas.

Vill du veta mer om konceptet decentraliserad ventilation? Klicka här!

https://slussen.azureedge.net/image/5592/Bild_2.jpeg

I och med att cirkulär ekonomi och byggnader blivit en viktig åtgärd för att minska den negativa påverkan på vår planet är det avgörande att integrera produkter och material som stöder en byggnads livscykel. Med Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat kan du vara säker på att införliva en extremt energieffektiv och hållbar lösning som passar för byggprojekt som behöver ventilation som stöder personlig prestanda, budgetar och låg energiförbrukning.

Kontakta Airmaster om du har ett specifikt projekt för vilket du vill ha råd eller stöd - vi hjälper dig gärna att komma igång. Skriv till oss på [email protected] eller besök oss på www.airmaster.se.


 Dela     Tillbaka  

Behovsstyrd ventilation

2021-06-01

Airmasters decentrala ventilationsaggregat kan behovsstyras så att det alltid ventileras optimalt i förhållande till det aktuella behovet i varje enkelt lokal. När ventilationen är behovsstyrd, kör den automatisk med hjälp av givare.


Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Luftkvaliteten på skolan blev bättre med TVOC-behovsstyrning

2021-04-28

Forskning visar att det inte bara är CO2-koncentrationen som orsakar koncentrationsbesvär, obehag och liknande. Andra gaser, så kallade VOC’er (Volatile Organic Compounds) – har också en väsentlig påverkan.


Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Airmaster söker en säljare/ rådgivare till Stockholm

2021-04-20

Airmaster söker en energisk och uppsökande säljare/rådgivare till vår svenska försäljningsorganisation. I rollen kommer du att ansvara för försäljningen av ventilationsprodukter inom B2B segmentet.


Ventilation Värme Kyla Platsannonser

Kaper Norden och Trafikverket valde Airmaster ventilation

2020-12-02

Kaper Norden och Trafikverket valde Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat till Trafikverkets arbetsplats på Lovön i Stockholm där det byggs en tunnel till E4 Förbifart Stockholm som ska vara klart 2027.


Ventilation Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Airmaster AM 300 - nytt ventilationsaggregat

2020-09-07

Grundprinciperna för den nya AM 300 bygger vidare på Airmasters höga standard för att uppnå ett bra inomhusklimat med minsta möjliga energiförbrukning och lägsta livscykelkostnad.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Innesäljare - Göteborgsområdet

2019-12-13

Airmaster AB växer och söker en ny stjärna till sitt team. Är du innesäljare med ett stort tekniskt intresse och har du erfarenhet inom VVS? Skulle du också intressera dig för att skapa nya vägar till affärer via marknadsaktiviteter?


Ventilation Värme Kyla Platsannonser

Kom snabbt i gång med att förbättra inomhusklimatet

2019-08-30

Kom och träffa oss på Fastighetsmässan i Göteborg den 4–5 september och hör mer om hur vi kan hjälpa dig med att förbättra ditt inomhusklimat.


Ventilation

Fasadgaller i nytt aerodynamiskt design

2019-05-06

Airmaster lanserar ett nytt fasadgaller som med sin speciella geometri och aerodynamiska konstruktion gör det möjligt att minska hålgenomföringen på fasaden vid installering av ett AM 1000 ventilationsaggregat.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny Produktkatalog från Airmaster

2019-03-14

Lägre CO2-nivå optimerar inlärning & välbefinnande. Därför behöver vi ett inomhusklimat i världsklass. Utifrån den tanken har Airmaster utvecklat marknadens mest energieffektiva och tysta decentrala ventilationslösningar.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger