Nytt projekt från Luleå tekniska universitet om små avlopp

2022-11-30 Vatteninfo Sverige AB

I projektet efterlyses leverantörer, entreprenörer och servicepersonal för småavlopp som vill komma med imput till Havs och Vattenmyndigheten.

Så här berättar Brenda Vidal  som nyligen skrev sin licenciattesis på temat Småavlopp, effektivitet, hållbarhet och implementering.

"Projektets syftet är att undersöka i vilken utsträckning det finns drifts- och underhållsinstruktioner som motsvarar Havs- och vattenmyndighetens nuvarande vägledning för markbaserade avloppsprodukter på marknaden, samt att i dialog med branschen utvärdera om det finns anledning att göra förändring i vägledning, i drift- och underhållsinstruktioner på marknaden och/eller i fysik utformning av anläggningarna.

Vi hade planerat att ha intervjuer med leverantörer, entreprenörer, kommunala handläggare, verksamhetsutövare och andra personer med praktisk erfarenhet av drift och underhåll av små avloppsanläggningar, men framförallt Maskinentreprenörerna och VVS-branschens små avloppssektion. "

 

Vill ni delta kontakta gärna Brenda Vidal på LTU:  [email protected]https://slussen.azureedge.net/image/48187/Profile.Vidal_Brenda.jpg


 Dela     Tillbaka  

Gott nytt år 2023!

2022-12-28

Vi på Vatteninfo önskar er ett gott nytt år! Vi har många fina nyheter att dela med oss och planer för 2023 i samklang med vår vision att sprida kunskap om vatten för att skydda våra vattenresurser och förbättra förutsättningarna för friska hav.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Dricksvattenseminariet publicerat på SIWI:s hemsida

2022-11-10

Öppet seminarium om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn Seminariet och en sammanfattning är nu publicerade på Stockholm International Water Institute. Seminarier och leverantörer av innovativ teknik var på plats.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny faktaskrift om enskilt vatten!

2022-10-28

Nu är faktaskriften publicerad! Skriften ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk – en faktaskrift med information kring ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder” är nu äntligen publicerad och kan laddas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Till leverantörer/tillverkare av dricksvattenreningssystem

2022-10-25

Vatteninfo har ett projekt där vi söker leverantörer inom VA. Vi kommer att ta fram generella modeller för vattenförsörjningslösningar i kustnära landsbygd och skärgård med målgruppen fastighetsgrupper på minst 25 fastigheter.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Glad sommar!

2022-06-23

Vatteninfo önskar er en underbar sommar med mycket vatten i era brunnar och fungerande avlopp! Vi har öppet som vanligt måndag till fredag 10-16 på Kaserngatan 11 i Norrtälje, hela sommaren.


  Allmän

Ny utbildning för vatteningenjörer

2022-03-14

Luleå tekniska universitet har tagit fram en ny utbildning för vatteningenjörer.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Ny tjänst för dig med egen brunn eller eget avlopp

2022-03-07

Har du fått inspektion av ditt avlopp, ska du söka bygglov eller är oroligt för ditt dricksvatten? Under perioden mars 2022 till och med augusti 2022 erbjuder Vatteninfo gratis 15 min rådgivning om vatten och avlopp för dig utan kommunalt vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Föreläsning på ExpoVA i norr

2021-11-08

Hur kan du som miljöinspektör eller miljöchef på kommunen hjälpa samfälligheter att inte hamna under paragraf 6 i LAV? Missa inte Vatteninfos föreläsning under ExpVA-turnén i norra Sverige den här veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ikväll pratar vi avlopp!

2021-05-05

Idag håller vi på Vatteninfo tillsammans med våra utställare av avloppslösningar i en Avloppskväll med seminarier och möjlighet till egna möten med leverantörer och entreprenörer. Än är det inte för sent att boka sin plats!


  Vatten & avlopp (yttre VA)