Brand- och ventilationsprodukter till Arlandaporten

2023-03-29 Bevent Rasch AB

https://slussen.azureedge.net/image/98/arlanda_1.jpg

Arlanda flygplats i Sigtuna utanför Stockholm växer och flera om- och nybyggnationer genomförs. Terminal 5 får en ny säkerhetskontroll och marknadsplats. Syftet är att skapa en mer modern och effektiv flygplats.  

Bevent Rasch har levererat produkter som säkrar inomhusventilationen för resenärerna. 

– Kraven är oerhört stora i fastigheter där många människor dagligen ska passera. Till det här projektet har vi levererat takhuvar, ytterväggsgaller, brandspjäll samt rostfria och varmförzinkade VAV-spjäll, säger Lars Hult, regionchef på Bevent Rasch. 

Byggherre är Swedavia Stockholm Arlanda Airport, VVS-konsult Ramböll och ansvarig för att utföra luftbehandlingsinstallationerna är Bravida. 

– Själva byggnationen startade i mars 2020 och entreprenaden avser en nybyggnad för säkerhetskontroll och handelsplatser samt om- och nybyggnationer inom terminal 5, säger Per Görling, projektledare på Bravidas Stockholmsavdelning. Han tillägger att samarbetet med Bevent Rasch har fungerat bra. 

– Vi har haft en tät kontakt och vår dialog har varit smidig. Det ställs höga krav på ventilation och brandsäkerhet och deras produkter medför en bättre inomhusmiljö för alla de människor som passerar i området. 

Fakta om Arlandaporten 
Terminal 5 utvecklas med en ny säkerhetskontroll och en utökad marknadsplats som kommer att förändra och förhöja intrycket av hela flygplatsen. Mellan terminal 4 och terminal 5 har en ny förbindelsegång byggts som länkar samman terminalerna. I anslutning till terminalerna växer nya hotell och kontorsfastigheter fram. Byggnationen beräknas vara färdigställd i mitten av 2023.  

 

https://slussen.azureedge.net/image/98/arlanda_1.jpg


 Dela     Tillbaka  

Vår senaste EPD är klar

2024-02-23

Under våren 2023 presenterade Bevent Rasch Nordens första EPD på brandspjäll, och nu är även EPD:n för produktnyheten OPTIMUS 60 klar och redo att användas.


Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Bevent Rasch lanserar nästa generation brandspjäll

2023-11-07

I många år har brandspjället BSKC6 från Bevent Rasch varit marknadsledande. Nu tar företaget nästa steg och lanserar OPTIMUS 60, ett brandspjäll med alla fördelar från föregångaren -och många fler.


Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Bevent Rasch levererar brandspjäll till World of Volvo

2023-10-04

Göteborgs nya landmärke World of Volvo byggs strax söder om Liseberg. För att säkra ventilationen har Bevent Rasch levererat brandgasspjäll till projektet som öppnar våren 2024.


Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Nordens första EPD för brandspjäll

2023-05-24

Som ett led i det stora hållbarhetsarbete Bevent Rasch genomför släpps nu en EPD om BSKC6. Syftet är att ge våra kunder specifika miljödata för att de ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan.


Ventilation Brand & säkerhet

Nedsänkt avluftshuv för en ren skyline

2023-05-10

Nu lanserar vi BRNF, en nedsänkt avluftshuv som monteras som en takgenomföring och blir i princip osynlig från marken.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Säkra ventilationen med årets nya takhuvar

2023-05-05

I vind- och fuktutsatta miljöer krävs riktigt bra vattenavskiljning. Därför har vi utvecklat DELTA-CU och DELTA-CK med Caligogaller.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Säkra luftflödet med energibesparande DELTA-takhuvar

2023-03-22

Bevent Raschs takhuv DELTA kombinerar effektiv vattenavskiljning med ett lågt tryckfall och enkelt, säkert montage. DELTA utmanar dagens traditionella lösningar genom att sänka energiförbrukningen och höja effektiviteten.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Håkan Askemar är ny säljande regionsutvecklare på Bevent Rasch

2023-03-13

Under april kommer Håkan Askemar att ansluta till vårt team! Många känner till honom sedan tidigare eftersom han har mångårig erfarenhet från branschen.


Ventilation Värme Arbetsmarknad

Ny grupp med fokus på hållbarhet

2023-02-17

Bevent Rasch fortsätter sin satsning på hållbarhet och har nu tillsatt en hållbarhetsgrupp. Syftet är att identifiera var bolaget har möjlighet till störst påverkan samt hur verksamheten kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv.


Ventilation Arbetsmarknad