Säkra ventilationen med årets nya takhuvar

2023-05-05 Bevent Rasch AB

I vind- och fuktutsatta miljöer krävs riktigt bra vattenavskiljning. Därför har vi utvecklat DELTA-CU och DELTA-CK med Caligogaller. 

– Det är vanligt förekommande med snö och vatten i uteluftssystemet vilket kan leda till försämrad filterfunktion, högre tryckfall, högre energiförbrukning och korrosion. DELTA-CK och DELTA-CU med Caligogaller löser de problem som kan uppstå i tuffa miljöer, säger Anton Berner, produktutvecklare på Bevent Rasch. 

Caligogallret har 95 procent dimavskiljning, 100 procent vattenavskiljning och finns även med värmekabel för elektrisk avfrostning. 

– Årets nyheter är framtagna i Bevent Raschs fabrik i Motala och genom CFD-analyser och omfattande tester säkerställs att produkterna håller högsta kvalitet. 

 

DELTA-CU  DELTA-CU

Förhindrar effektivt vatteninträngning 

• 95% avskiljning av dimma 

• Utförande med värmekabel 

• Integrerade lyftpunkter 

• Finns med i MagiCAD  

Mer om DELTA-CU

  

DELTA-CK  

Kombihuven för god vattenavskiljning 

• 95% avskiljning av dimma 

• Utförande med värmekabel 

• Med ställbart utlopp som tillbehör 

• Integrerade lyftpunkter 

• Finns med i MagiCAD 

Mer om DELTA-CK


 Dela     Tillbaka  

Nordens första EPD för brandspjäll

2023-05-24

Som ett led i det stora hållbarhetsarbete Bevent Rasch genomför släpps nu en EPD om BSKC6. Syftet är att ge våra kunder specifika miljödata för att de ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan.


Ventilation Brand & säkerhet

Nedsänkt avluftshuv för en ren skyline

2023-05-10

Nu lanserar vi BRNF, en nedsänkt avluftshuv som monteras som en takgenomföring och blir i princip osynlig från marken.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Brand- och ventilationsprodukter till Arlandaporten

2023-03-29

Arlanda flygplats i Sigtuna utanför Stockholm växer och flera om- och nybyggnationer genomförs. Terminal 5 får en ny säkerhetskontroll och marknadsplats. Syftet är att skapa en mer modern och effektiv flygplats.


Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Säkra luftflödet med energibesparande DELTA-takhuvar

2023-03-22

Bevent Raschs takhuv DELTA kombinerar effektiv vattenavskiljning med ett lågt tryckfall och enkelt, säkert montage. DELTA utmanar dagens traditionella lösningar genom att sänka energiförbrukningen och höja effektiviteten.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Håkan Askemar är ny säljande regionsutvecklare på Bevent Rasch

2023-03-13

Under april kommer Håkan Askemar att ansluta till vårt team! Många känner till honom sedan tidigare eftersom han har mångårig erfarenhet från branschen.


Ventilation Värme Arbetsmarknad

Ny grupp med fokus på hållbarhet

2023-02-17

Bevent Rasch fortsätter sin satsning på hållbarhet och har nu tillsatt en hållbarhetsgrupp. Syftet är att identifiera var bolaget har möjlighet till störst påverkan samt hur verksamheten kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv.


Ventilation Arbetsmarknad

Säkra takhöjden med KROSS

2023-02-09

Bevent Raschs kanalkryss KROSS är den perfekta problemlösaren för ventilationsinstallationer där den kan maximera takhöjden och förenkla kanaldragningen.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Nu tar Bevent Rasch nästa kliv – anställer Tobias Jakobsson

2023-01-19

Bolaget satsar nu ytterligare sitt på hållbarhetsarbete och rekryterar Tobias Jakobsson som ny hållbarhetschef. Målet är att minska klimatavtrycket genom att förbättra hela produktionsflödet.


Ventilation Arbetsmarknad

Säkra övervakningen med FENIX

2023-01-09

Övervakningssystemet FENIX är Sveriges mest användarvänliga styr- och övervakningssystem för brandspjäll. Vid funktionsfel i ett spjäll visas direkt dynamiska felsökningsbilder och korrekta åtgärdsmetoder i FENIX, så att funktionen snabbt kan säkras


Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger