Kerstin Persson Waye tilldelas Sven Andersson-priset

2023-05-30 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kerstin.pngKerstin Persson Waye, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet, har tilldelats Sven Andersson-priset. 

Juryns motivering: 

Kerstin Persson Waye får priset för att hon igenom hela sin forskarkarriär, med hög noggrannhet och utan att kompromissa, ägnat sig åt att visa hur ljud som människor utsätts för i sin vardag påverkar hälsa och välbefinnande. Med grund i miljömedicin, och med digra kunskaper i akustik, har hon visat att ljudets karaktär, och inte bara ljudnivå, är av betydelse för effekterna av exponering. Hennes forskningsresultat har fått stort samhälleligt genomslag.

Studierna om lågfrekvent buller ligger till grund för riktvärden för arbetsplatser och bostäder. Den multidisciplinära forskningen i skolor och förskolor med fokus både på barn och pedagoger har ökat medvetenheten om problem orsakade av dåliga ljudmiljöer, men också visat att det finns lösningar.

Resultaten från studierna i ljudmiljölabbet i Göteborg uppmärksammar vikten av en ostörd sömn i hemmiljö. Kerstin Persson Wayes högkvalitativa forskning i kombination med ett brett engagemang för goda inomhusmiljöer är unik, nationellt och internationellt.

Sven Andersson-priset

Sven Andersson-priset syftar till att erkänna och ge uppmärksamhet till individer, grupper eller organisationer som berömvärt bidragit till att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Priset är instiftat av Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer vid Lunds universitet (CHIE).

Priset tilldelas en eller flera personer som har bidragit till att förbättra någon form av inomhusmiljö, arbetat för att öka medventheten inom området, tydliggjort dess betydelse eller på annat sätt bidragit till förbättrade inomhusmiljöer. Detta kan även innefatta att uppmärksamma brister i våra inomhusmiljöer. 

Sven Andersson

Priset är instiftat i Sven Anderssons namn. Sven Andersson har sedan mitten av 1950-talet varit verksam inom ventilationsbranschen som konstruktör, produktutvecklare, entreprenör, konsult, besiktningsman, lärare, författare, sakkunnig, förvaltare etc. Han var en av de första som uppmärksammade och sanerade bl.a. asbest i förskolor och skolor på 1980-talet i Malmö. I slutet av sin yrkeskarriär var han chef vid Stadsfastigheter i Malmö fram till sin pensionering 1992. Sven har varit banbrytande inom området genom att uppmärksamma och påtala bristfälliga inomhusmiljöer. Han är en eldsjäl som vågat säga sin mening, ta debatter och därmed driva kunskapen framåt. Inom detta fält har han genomfört flera omfattande och konkreta insatser för främjandet av hälsosamma inomhusmiljöer och även varit verksam vid Folkhälsomyndigheten samt Astma- & allergiförbundet. Svens humanistiska gärning har omfattat ett stort engagemang för utsatta grupper och individer i bristfälliga inomhusmiljöer.

Sven Andersson avled 2022, 94 år gammal. 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Fidelix-utbildning firade femtio

2023-09-22

Slussen.biz passade på att göra ett nedslag hos Fidelix som arrangerade sitt femtionde utbildningstillfälle för systemintegratörer. Totalt har mer än 200 personer utbildats.


Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Solbruksprojekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

2023-09-19

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet. Ett nytt projekt på Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lämna ditt förslag till branschens finaste pris

2023-09-18

Nu är möjligheten att lämna förslag till branschens finaste pris, Stora Inneklimatpriset, öppen. Prisutdelning sker under Nordbygg i april 2024.


Allmän

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

2023-09-18

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.


Värme Utbildning & FoU

Nibe bjöd in till öppet hus

2023-09-15

Slussen.biz besökte Nibes Stockholmskontor som bjöd in till öppet hus där man bland annat visade upp en helt ny bergvärmepump.


Värme Kyla

Missa inte intressanta föreläsningar på ExpoVärmeKyla

2023-09-14

Under ExpoVärmeKyla i Växjö och Jönköping bjuds, utöver utställningen, på intressanta föreläsningar i samarbete med EMTF. Under veckan får även Norrköping besök.


Värme Kyla

Fler platser på yrkesutbildningar

2023-09-12

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

1,5 miljard kronor till batteriforskning

2023-09-12

EU kommer med en satsning på över en och en halv miljard kronor för forskning på batterier, som koordineras från Uppsala universitet. Satsningen Battery 2030+ har pågått i tre år och går nu vidare i nästa steg.


El Utbildning & FoU

Kraftigt ökade fjärrvärmepriser

2023-09-12

Flera bolag höjer fjärrvärmepriserna med 25-30 procent i år och flera kunder har ansökt om medling i fjärrvärmenämnden, rapporterar Sveriges Radio.


Värme

Renare luft gav fler gravida

2023-09-11

Krav på renare luft på nya IVF-kliniken gav fler gravida på RMC i Region Skåne, rapporterar svt.se.


Ventilation Utbildning & FoU