Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

2024-05-21 Slussen Building Services

Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers tekniska högskola släppte i dagarna rapporten ”Luftflöde i vårdlokaler – med ett fastighetstekniskt perspektiv”, som svarar på just dessa frågor.

Rapporten, som riktar in sig på vårdrum, undersökningsrum och väntrum, har tagits fram i samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Chalmers tekniska högskola och teknikkonsultföretaget CIT Renergy.

– Samarbetet mellan oss regioner, näringsliv och akademien har fungerat väldigt bra och har varit en framgångsfaktor i det här arbetet, säger Cajsa Lindström, energistrateg inom Västra Götalandsregionen.

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för att begränsa risken för luftburen smitta. Då kan det vara lätt att tänka att en ökad ventilation alltid är bättre. Eller?

– Att ett ökat luftflöde minskar risken för smittspridning vet vi sedan innan, men till vilken kostnad för övrig inomhusmiljö, energiförbrukning, miljön och i rena pengar? Vi såg att det saknades ett samlat underlag kring just de här frågorna och ville höja vår kompetens inom området, fortsätter Cajsa.

– I vårt arbete med rapporten har vi försökt få med alla aspekter av ett ökat luftflöde. Det är förvånansvärt unikt och ett värdefullt underlag för att kunna ta fram riktlinjer som både vårdhygieniker och VVS-ingenjörer kan enas kring, säger Peter Filipsson, projektledare på CIT Renergy och en av dem som skrivit rapporten.

Arbetet som delfinansierats av VGR, har genomförts på uppdrag av brukarråden för VVS och Hållbarhet inom Program för teknisk standard (PTS). PTS är en samverkansorganisation mellan landets regioner med syfte att ta fram enhetliga kravställningar för vårdlokaler.

Läs rapporten i sin helhet 

Källa: VGR Fastigheter


 Dela     Tillbaka  

Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13

Inom nätverket LÅGAN arrangeras nu en Innovationstävling gällande uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.


Allmän Utbildning & FoU

Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år.


Värme Utbildning & FoU

Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.


Värme Utbildning & FoU

Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.


Allmän Utbildning & FoU

Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stora renoveringar sämre för klimatet trots energiminskning

2024-06-13

En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna.


Allmän Utbildning & FoU

Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

2024-06-12

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport.


El Utbildning & FoU

Tolv nya beviljade SVU-projekt

2024-06-11

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU