Mineraler i dricksvatten, sista anmälningsdag 9 mars

2016-03-07 Utvecklingscentrum för Vatten, UCV

Mineraler i dricksvatten, sista anmälningsdag 9 mars


Kursen mineraler i dricksvatten som ges i samarbete med KTH går av stapeln 14-15 mars på Campus Roslagen i Norrtälje.
Lyssna på experter och lär dig nya program för mineralbalans i grundvattenSista anmälningsdag är den 9 mars för kursen som tar upp inte bara vilka ämnen som är skadliga för hälsan utan också senaste forskningsrönen om vikten av rätt mineralbalans. Kursen är en del av ett program som vi kallar grundvatten och hälsa som består av dricksvattenteknik, grundvattenbildning, provtagning och analys, hot och skydd av grundvatten och flera andra delar som du kan se på vår hemsida vattencentrum.se under utbildning/kompetensutveckling.

Kursen omfattar
• Vilka effekter har ett hårt och Ca- och Mg-rikt vatten på hälsan jämfört med mjukt?
• Finns det andra nyttiga mineraler i grundvatten?
• Vilka toxiska finns i Sverige (U, As, F etc.)? Fe och Mn i dricksvatten–är det bara nyttigt?
• Vilka mineraler finns i svenska grundvatten och var?
• Vad innebär ”Dricksvatten i mineralbalans”?
• Vilka är de potentiella hälsoeffekterna av dricksvatten i mineralbalans/mineralobalans?
• Vilka behandlingsmetoder används för grundvatten?
• Vilken inverkan har dessa behandlingsmetoder på dricksvattnets mineralinnehåll/mineralbalans?
• Hur ser mineralbilden ut på ett RO vatten (Omvänd Osmos-behandlat)?
• Vilka mineralnivåer nås vid re-mineralisering av Omvänd Osmosvatten?
Studiebesök på ett grundvattenverk och en samfällighet med egen brunn följt av visning av en Omvänd Osmos-anläggning.

Ingegerd Rosborg, Tekn.Dr i dricksvattenmineraler och hälsa, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, Miljövetenskap och Teknik. Expert på dricksvattens mineralers inverkan på människan, betydelsen av mineralbalans.
Gunnar Jacks, Professor Emeritus Grundvattenkemi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, Miljövetenskap och Teknik. Expert på mark- och grundvattenkemi samt bedömning av vattenkvalitet.

Sista anmälningsdag är det den 9 mars så skynda och fynda kunskap!


delkurs22016.pdf
Vattenkompetens
 Dela     Tillbaka  

UCV och Testbädd Dricksvatten blev Årets Innovation

2018-12-04

Vi är mycket stolta över att ha blivit tilldelade priset av Norrtälje Kommun under galan Årets Utmärkelser 2018.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

UCV i viktigt Östersjöprojekt

2018-08-14

Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje, UCV, är en av aktörerna i projektet BATSECO-BOAT som syftar till att förenkla tömning av toalettavfall för båtägare runt centrala Östersjön för att minska övergödning och andra hälsorisker.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV på Vattenstämman

2018-05-09

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) finns med som utställare på Vattenstämman i Helsingborg där vi presenterar flera intressanta projekt och utbildningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Kurser om grundvatten och hälsa

2018-02-28

Tillsammans med professorer från KTH erbjuder vi olika kurser inom grundvatten och hälsa. Kurserna kan läsas separat då till en kostnad på 4000kr eller boka två kurser (vid samma tillfälle) för 7000kr.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV i nytt EU-projekt för Östersjöns bästa

2018-02-22

Utvecklingscentrum för Vatten i Norrtälje, UCV, finns med i EU-projektet Batseco-Boat vars syfte är att arbeta för Östersjöns bästa. 


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV i lyckat brunnsprojekt

2018-02-21

Under 2017 deltog UCV i Norrtälje i ett projekt där det gjordes prover på vattnet i 144 brunnar och nu är resultatet klart.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Välkomna till Inspiration vatten i Norrtälje

2018-01-11

Utvecklingscentrum för Vatten välkomnar till Inspiration vatten i Norrtälje 15-16 februari. Under två dagar bjuds det på inspirerande föreläsningar och nätverkande med nationella och internationella föreläsare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyheter från Utvecklingscentrum för vatten

2016-05-03

UCV växer! VA-rådgivning, kurser och projekt utvecklas!


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Möt UCV på VAK i Karlstad

2016-03-04

Utvecklingscentrum för vatten (UCV) finns på plats på konferensen vatten, avlopp och kretslopp (VAK) i Karlstad 10-12 mars där vi bland annat berättar mer om vårt samarbete med våra tyska kollegor i BDZ Abwasser.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

×