Avloppsvatten över berg och djupa dalar

2017-06-21 Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

Branta backar och högt grundvatten kan göra det svårt eller rent av omöjligt att installera avloppsledningar på ett konventionellt sätt. I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar.

Kolding kommun är väldigt populärt bland mountainbikeåkare. På flera platser i kommunen stiger och faller marknivån med 40-50 meter inom en kilometer. Skogen och fjorden skapar en vacker ram runt de utmanande backarna. Söder om staden Kolding ligger till exempel Skamlingsbanken, som med sina 113 meter över havet är Sønderjyllands högsta punkt, och dessutom en fantastisk utsiktsplats.

Riktigt så romantisk är inte situationen för Koldings allmännyttiga företag Blue Kolding, som har uppgiften att leda bort spillvatten från de utspridda fastigheterna inom kommunen. Konventionella gravitationsledningar måste anläggas orealistiskt djupt för att kompensera för det backiga landskapet och få tillräckligt med fall mot det centrala reningsverket. Byar och glesbebyggda områden i Kolding kommun har därför traditionellt varit anslutna till lokala minireningsverk, gödselbrunnar och septiktankar.

Läs hela artikeln>>>


 Dela     Tillbaka  

Ny order i Danmark!

2019-03-15

SKT har tillsammans med Munck Forsyningsledninger vunnit ett anbud till VandCenterSyd (VCS) på 110 pumpstationer för LPS system i Odense, Danmark.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Tryckavlopp skapar möjligheter

2017-07-04

Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. – Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger Torbjörn Jansson, vd på Skandinavisk Kommunalteknik.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät

2017-05-16

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät för över 550 fastigheter och 8 mil ledningsnät kräver samarbetsförmåga och konsten att överblicka… Läs hela artikeln om hur 6 föreningar i Kungsbacka samarbetar i ett stort VA-projekt


  Allmän

NEWS Polska signs contract for distribution of LPS

2017-02-03

NEWS Polska adds to the assortment, pump and control products from Environment One Corp (US) and LPS low pressure sewer solutions from Skandinavisk Kommunalteknik AB (Sweden).


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vill du träffa oss?

2016-11-10

Vi medverkar på ExpoVA Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Vill du träffa oss?


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Avloppslösning och fiber

2016-08-08

Permanentboende och fritidsboende i Örlösa, Söne och Skalunda går ihop om en gemensam vatten- och tryckavloppslösning, samt fiber. 300 fastigheter. (GemVa)


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Avloppen måste fungera - Sörkrokens samfällighet agerar

2016-06-27

Om man ska få rent vatten i kranen måste avloppet fungera.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Karl Sohlberg ny VD för NEWS

2016-06-15

Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS), med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA–teknik AB.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Har du ström så att det räcker?

2015-10-14

Är det nödvändigt att du som fastighetsägare ska förstå skillnaden mellan en 1-fas anslutning eller en 3-fas anslutning?


  Vatten & avlopp (yttre VA) El

×