Kurser om grundvatten och hälsa

2018-02-28 Utvecklingscentrum för Vatten, UCV

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/46775/vattenkran.jpgTillsammans med professorer från KTH erbjuder vi olika kurser inom grundvatten och hälsa. Kurserna kan läsas separat då till en kostnad på 4000kr eller boka två kurser (vid samma tillfälle) för 7000kr. 

15:e mars kurs: Mineraler i brunnsvatten och behandlat vatten –kopplingar till hälsa

Förekomst av toxiska metaller och halvmetaller, såsom arsenik, uran, kadmium, bly m.fl. kartläggs framför allt i Sverige. I vilken berggrund/jordarter förekommer de? Därifrån vidgar vi vyn till en genomgång av våra drygt 20 essentiella mineraler och deras betydelse i dricksvatten, vilka positiva hälsoeffekter de kan ge. Vilken betydelse har det att de förekommer i för kroppen lämpliga kvoter, mineralbalansen? Kursen ger övning i att värdera ett dricksvatten ur både toxisk och nyttighetssynpunkt, d.v.s. vattenanalyser utförs och/eller delas ut för utvärdering ur både positiv och negativ hälsosynpunkt. Egna analyser tas med fördel med.

Anmäl dig senast den 1 mars, anmälan är bindande men inte personlig

Läs mer och anmäl dig!

 

16:e mars kurs: Påverkar filter avsedda för specifika substanser även annat?

Kursen presenterar olika typer av filter avsedda för brunnsvatten eller andra kranvatten. Minskar de halterna av de ämnen de är avsedda för i tillräcklig mån? Hur påverkas vattnets ursprungliga mineralbalans av behandlingen?

Anmäl dig senast den 2 mars, anmälan är bindande men inte personlig.

Läs mer och anmäl dig!

 


 Dela     Tillbaka  

UCV och Testbädd Dricksvatten blev Årets Innovation

2018-12-04

Vi är mycket stolta över att ha blivit tilldelade priset av Norrtälje Kommun under galan Årets Utmärkelser 2018.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

UCV i viktigt Östersjöprojekt

2018-08-14

Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje, UCV, är en av aktörerna i projektet BATSECO-BOAT som syftar till att förenkla tömning av toalettavfall för båtägare runt centrala Östersjön för att minska övergödning och andra hälsorisker.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV på Vattenstämman

2018-05-09

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) finns med som utställare på Vattenstämman i Helsingborg där vi presenterar flera intressanta projekt och utbildningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

UCV i nytt EU-projekt för Östersjöns bästa

2018-02-22

Utvecklingscentrum för Vatten i Norrtälje, UCV, finns med i EU-projektet Batseco-Boat vars syfte är att arbeta för Östersjöns bästa. 


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV i lyckat brunnsprojekt

2018-02-21

Under 2017 deltog UCV i Norrtälje i ett projekt där det gjordes prover på vattnet i 144 brunnar och nu är resultatet klart.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Välkomna till Inspiration vatten i Norrtälje

2018-01-11

Utvecklingscentrum för Vatten välkomnar till Inspiration vatten i Norrtälje 15-16 februari. Under två dagar bjuds det på inspirerande föreläsningar och nätverkande med nationella och internationella föreläsare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyheter från Utvecklingscentrum för vatten

2016-05-03

UCV växer! VA-rådgivning, kurser och projekt utvecklas!


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Mineraler i dricksvatten, sista anmälningsdag 9 mars

2016-03-07

Kursen mineraler i dricksvatten som ges i samarbete med KTH går av stapeln 14-15 mars på Campus Roslagen i Norrtälje. Lyssna på experter och lär dig nya program för mineralbalans i grundvatten


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Möt UCV på VAK i Karlstad

2016-03-04

Utvecklingscentrum för vatten (UCV) finns på plats på konferensen vatten, avlopp och kretslopp (VAK) i Karlstad 10-12 mars där vi bland annat berättar mer om vårt samarbete med våra tyska kollegor i BDZ Abwasser.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet