UCV i viktigt Östersjöprojekt

2018-08-14 Utvecklingscentrum för Vatten, UCV

https://slussen.azureedge.net/image/46775/ucvwc.jpgUtvecklingscentrum för vatten i Norrtälje, UCV, är en av aktörerna i projektet BATSECO-BOAT som syftar till att förenkla tömning av toalettavfall för båtägare runt centrala Östersjön för att minska övergödning och andra hälsorisker.

- Som båtägare vill man göra rätt, men idag är det svårt att tömma sin båttoalett på ett miljöbra sätt, eller hitta en landtoalett, säger Helfrid Schulte-Herbrûggen, från Ecoloop, som leder den svenska delen av projektet.

Svenska deltagare i EU-projektet, som varit igång sedan början av 2018, är, förutom Campus Roslagen (UCV), Ecoloop och Norrtälje kommun. Projektet leds av Åbo universitet och kommer pågå till 2020 med en budget på 1,48 miljoner euro.

Behovs- och teknikinventering
Under 2018 har man i projektet genomfört en behovs- och teknikinventering.

- Vi vill att toaletter och tömningsstationer ska finnas tillgängligt där båtlivet rör sig. Genom satellitdata ska de kommuner som ingår i projektet bygga tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar En viktig del i projektet är också hur ansvaret för byggandet och underhåll av tömningsstationerna ska fördelas i kommunerna. Detta då det i många fall är oklart vem som är ansvarig på lokal nivå för denna fråga, fortsätter Helfrid Schulte-Herbrûggen.

Under sommaren har också platsbesök på befintliga tömningsstationer och intervjuer med båtägare gjorts.

- Det behövs en kommunikationskampanj för att göra fler människor medvetna om hur skadligt latrinavfall är för havet och vilka hälsorisker som finns. Men vi måste också göra det lättare för båtägare som vill göra det rätta genom att förbättra tillgången till tömningsstationer och landtoaletter. Exempelvis kommer Norrtälje kommun, som ett resultat av projektet, investera i två nya tömningstationer, säger Donatella Aquaviva, som är ansvarig för projektet på UCV.

Fakta om projektet BATSECO-BOAT
BATSECO-BOAT (Best Available Technology of SEwage COllecting technologies for BOAT tourism) är ett Central Baltic finansierat projekt. Projektet startade i januari 2018 och ska pågå under tre år, med en total budget på 1,48 miljoner euro.

Projektet leds av Åbo universitet och partners är KAT (Keep the Archipelago Tidy) i Finland, Ecoloop AB, Campus Roslagen AB och Norrtälje kommun i Sverige, KEST (Keep Estonian Sea Tidy) och Viimsi kommun i Estland. Transportstyrelsen ingår som en associerad partner.


 Dela     Tillbaka  

UCV och Testbädd Dricksvatten blev Årets Innovation

2018-12-04

Vi är mycket stolta över att ha blivit tilldelade priset av Norrtälje Kommun under galan Årets Utmärkelser 2018.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

UCV på Vattenstämman

2018-05-09

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) finns med som utställare på Vattenstämman i Helsingborg där vi presenterar flera intressanta projekt och utbildningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Kurser om grundvatten och hälsa

2018-02-28

Tillsammans med professorer från KTH erbjuder vi olika kurser inom grundvatten och hälsa. Kurserna kan läsas separat då till en kostnad på 4000kr eller boka två kurser (vid samma tillfälle) för 7000kr.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV i nytt EU-projekt för Östersjöns bästa

2018-02-22

Utvecklingscentrum för Vatten i Norrtälje, UCV, finns med i EU-projektet Batseco-Boat vars syfte är att arbeta för Östersjöns bästa. 


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

UCV i lyckat brunnsprojekt

2018-02-21

Under 2017 deltog UCV i Norrtälje i ett projekt där det gjordes prover på vattnet i 144 brunnar och nu är resultatet klart.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Välkomna till Inspiration vatten i Norrtälje

2018-01-11

Utvecklingscentrum för Vatten välkomnar till Inspiration vatten i Norrtälje 15-16 februari. Under två dagar bjuds det på inspirerande föreläsningar och nätverkande med nationella och internationella föreläsare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyheter från Utvecklingscentrum för vatten

2016-05-03

UCV växer! VA-rådgivning, kurser och projekt utvecklas!


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Mineraler i dricksvatten, sista anmälningsdag 9 mars

2016-03-07

Kursen mineraler i dricksvatten som ges i samarbete med KTH går av stapeln 14-15 mars på Campus Roslagen i Norrtälje. Lyssna på experter och lär dig nya program för mineralbalans i grundvatten


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Möt UCV på VAK i Karlstad

2016-03-04

Utvecklingscentrum för vatten (UCV) finns på plats på konferensen vatten, avlopp och kretslopp (VAK) i Karlstad 10-12 mars där vi bland annat berättar mer om vårt samarbete med våra tyska kollegor i BDZ Abwasser.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet