BBR-dagar om nära-nollenergikrav

2018-09-18 Svensk Energiutbildning AB

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Malmö 6 nov - Stockholm 8 nov - Göteborg 13 nov

Seminarium om nära-nollenergikrav och dagsljusinsläpp.

Gå direkt till:    PROGRAM       ANMÄLAN
 

https://slussen.azureedge.net/image/16463/BBR-dag_ht18-2_1.jpg

 

EN NY METODIK
Nära-nollenergikraven i BBR25 bygger på en ny metodik där primärenergital ersätter specifik energianvändning, geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna och kategorin elvärmda byggnader försvinner. Vi förklarar innebörden i den metodik som måste användas undantagslöst efter årsskiftet då perioden med övergångsrelger upphör.

REMISS PÅ SLUTGILTIGA NÄRA-NOLLENERGIKRAV
Nyligen släppte Boverket BBR-remissen för de nära-nollenergikrav som börjar gälla från 1 januari 2021. Då skärps kravnivåerna till en nivå som i många fall kräver ändrade byggsystem och bästa tillgängliga teknik. Här bestäms också nya primärenergifaktorer som viktar olika energislag. Vi illustrerar konsekvenserna i några exempel.

KRAV PÅ VERIFIERING
BBR innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning. I den tillhörande föreskriften BEN regleras hur detta kan göras med energiberäkning alternativt mätning. Vi visar hur man går tillväga.

ENERGIDEKLARATIONEN KAN ANVÄNDAS
En utökad energideklaration ska senare kunna användas för BBR-verifiering. SKL:s nya verktyg ENERGIHJÄLPEN ger en hint om hur en sådan kan se ut. BEN förändrar dock energiexpertens arbete redan nu. Hur då?

UTMANINGEN MED DAGSLJUSINSLÄPP
BBR ställer krav på ”god tillgång till direkt dagsljus” och Byggnadsnämnderna lägger allt större vikt vid frågan. Vi visar hur man projekterar dagsljusinsläpp utan att inomhusklimatet äventyras och energibehovet rusar iväg.

ANMÄL DIG IDAG
Vår BBR-dag är en informell tillställning där vi försöker undvika paragrafer och istället fokusera på vad det egentligen står. Hur ska de tolkas och användas i det dagliga arbetet.


Välkommen.


 Dela     Tillbaka  

Energisamordning vid nybyggnad och renovering

2019-03-22

I denna kurs går vi igenom vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur arbetet i byggkedjan samordnas så att beställda energimål uppnås. Kursledare är Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter. Välkommen.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

Sveriges ledande experter om NNE-kravens konsekvenser

2019-03-11

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge och Per Levin på BBR-dagen. Ni känner Catarina som ansvarig för Miljöbyggnad på SGBC och Per som projektledare för Sveby. Den här gången har de med sig Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och klimatdeklaration

2019-02-03

Hittills har NNE i första hand inneburit en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men nu släpps remissen för de stora skärpningarna av energikraven som börjar gälla om bara ett år. Vi reder ut begreppen på vårens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

BBR-dagar om NNE

2018-10-29

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU Isolering Nordbygg

Om 75 dagar gäller nära-nollenergikrav

2018-10-14

I BBR25 som gäller undantagslöst från årsskiftet är det i första hand en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men om bara två år kommer de stora skärpningarna som redan gått på remiss. Vi reder ut begreppen på höstens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Oväntat hårda energikrav i Boverkets NNE-remiss

2018-03-12

I förra veckan släppte Boverket remissen med de nära-nollenergikrav som börjar gälla 2021. Alla byggnadskategorier får högre energikrav än väntat, men man ändrar också beräkningsförutsättningarna. Välkommen på BBR-dagar!


  Ventilation Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Nordbygg

De nya NNE-kraven blir en utmaning för småhusbranschen

2018-02-12

Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya NNE-kraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Stefan Eklund på Myresjöhus är med på vårens BBR-dagar och berättar om de ändrade förutsättningarna.


  Ventilation Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

En utökad energideklaration som BBR-verifiering

2018-02-02

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Catarina Warfvinge om de slutgiltiga NNE-kraven

2018-01-25

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge på BBR-dagarna. Den här gången om de slutgiltiga nära-nollenergikrav som Boverket släpper på remiss i februari. Här kommer de stora skärpningarna och valet av primärenergifaktorer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

×