Ytvärme – komplex uppvärmningslösning från KAN-therm

2019-06-03 KAN sp. z o.o.

Vattenburen ytuppvärmning – både vägg- och golvvärme – har för bara några år sedan varit förknippad med lyx samt stora investeringar och ansetts vara den senaste teknologin inom byggnadsuppvärmning. Idag är denna teknologi en vida utbredd standard.

Estetik, komfort och energibesparing

Energibesparing och komfort är de främsta anledningarna till att välja denna uppvärmningsmetod. Ytvärmesystem garanterar optimal temperaturfördelning i lokalen vilket gör att inomhustemperatur kan sänkas med 1-20C utan att värmekomfortförhållanden förändras. Det gör att energitillförsel kan sänkas med 5-10%. Låga värmesystemsparametrar bidrar också till mindre värmeförlust. Efter 2 års användning kan kostnader för systeminstallation amorteras! Allt som allt, ytvärmesystem kan vara ett av de billigare sätten för uppvärmning. Andra egenskaper är minst lika viktiga. Estetiska fördelar – uppvärmningen syns inte vilket lämnar fria händer för skapande av interiör. Metoden är också ”ren” eftersom dammsamling och dammvirvlar elimineras tack vare att konvektionsströmmar begränsas. Sist men inte minst utmärker sig systemet med att vara mångårig, ha störningsfri drift som bara kan begränsas av värmekällors varaktighet. Systemets miljövänlighet ska också lyftas fram. Systemet drivs med kondenserande gaspannor, värmepumpar eller alternativa värmekällor.

https://slussen.azureedge.net/image/166353/kantherm_profil_detal_high.jpg

Systemets komplexa erbjudande

KAN-therm erbjuder en rad moderna tekniska lösningar som möjliggör installationen av energisnåla och mångåriga vattenburna ytvärmesystem. Det innebär att i praktiken kunna installera ett valfritt, till och med ett riktigt ovanligt, vägg- eller golvvärmesystem och även system för ytskiktskonstruktioner.

Ytvärme – våt eller torr

Allmänt är båda lösningarna möjliga – det innebär att golv- och väggvärmesystem kan installeras på två olika sätt – genom en ”våt” eller en ”torr” metod. Valet beror på byggnadskonstruktion (väggar och golv), typ av lokal och installationstid. Valet av installationssätt kommer i framtiden att ha betydelse för skiljeväggars exploateringsegenskaper. Skiljeväggar som är installerade med ”våt” monteringsmetod – genom ingjutning i betong – innebär längre monteringstid, högre drivkraft och värmeackumulering vilket är väldigt viktigt i drift av värmepump. Skiljeväggar som är installerade med den ”torra” installationsmetoden med olika kopplingsbara plattor (golv) eller gipsfiberskivor (vägg) kännetecknas av betydligt lägre ackumuleringsgrad men är känsligare för rumstemperaturförändringar.

https://slussen.azureedge.net/image/166353/kantherm_tacker_pokoj_prev.jpg

”Våt” väggvärme – systemet KAN-therm WALL

12-25 mm värmerör fästs på väggen med hjälp av särskilda monteringslister RAIL. Sedan täcks de med ett gjutningsskikt som har total tjocklek på 30-35 mm. På det sättet skapas en värmeskiva. Minimitjocklek på betong ovanför rörets yta är 10 mm. För installationen används rör KAN-therm Blue Floor och flerskiktsrör PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal. De monteras genom att lägga slingan med 5, 10, 15, 20 eller 25 cm avstånd. Om avståndet mellan rör är 5 eller 10 cm kan de installeras genom att lägga en dubbelslinga. KAN-therm kan erbjuda en nyhet – 8x1 mm PB rör i polybutylen. Tack vare rörens dimension kan man minska tjockleken på gjutningsskikt. Ett nytt installationssystem, d v s nya monteringslister avsedda för 8 mm rör samt särskilda rörböjningsskenor i plast garanterar en enkel, lätt och problemfri installation. Ett särskilt utvalt kopplingssystem Click gör det möjligt att välja olika kopplingsanpassningar för 8 mm PB-rör. Värmeskivans gipsmurbruk ska kännetecknas av bra värmekonduktivitet, temperaturtålighet, elasticitet och låg värmeexpansion. Valet av murbruk ska ske utifrån lokalens egenskaper. Det går att  använda kalk/cement- samt gips- (anhydrit) murbruk och även lerbruk. Ingjutningen sker stegvis; första skiktet är ca 10-20 mm, beroende på rörens diameter, och helt täcker värmerör. Ett nygjutet skikt ska täckas med glasfiberväv avsett för putsbruk. Sedan ska det andra putsskiktet på 10-15 mm gjutas. KAN-therm vägguppvärmning med ”våt” metod rekommenderas till skiljeväggar av traditionell konstruktion (tegel, armerad betong).

”Torr” väggvärme – systemet KAN-therm WALL

KAN-therms ”torra” väggvärmesystem gör det möjligt att snabbare installera systemet. Skivor med förinstallerat 8x1 mm värmerör i polybutylen monteras på en väggkonstruktion. Kopplingar Click minimerar risken för läckage i installationen och garanterar möjligheten att fritt sammansätta värmeskivor. Systemet är lämpligt att använda både i traditionella (tegel, armerad betong) konstruktioner och i trästomme- /träkonstruktioner. Ett brett sortiment av skivor vad gäller olika mått och kapacitet gör det möjligt att installera systemet på stora ytor liksom på små väggar med öppningar för fönster eller dörrar. Platser för rör är markerade. Det skyddar mot plötslig rörskada i samband med installation. Efter det att värmeskivor är installerade och hydrauliskt ihopkopplade kan ytbehandling av väggskivorna utföras med traditionella väggbehandlingsmaterial – målarfärg, tapet, kakel m m.

https://slussen.azureedge.net/image/166353/Instalacje-DOM-wizualka-preview.jpg

”Våt” golvvärme – KAN-therms system Tacker

Systemet består av fyra olika delar: värmeisolering med aluminiumfolie, plastbyglar, särskilt monteringsverktyg Tacker och värmerör. Värmerör ”fästs” vid värmeisoleringen med byglar med hjälp av Tacker. Sedan gjuts systemet med löst murbruk. När ingjutningen stelnat och uppvärmningen genomförts täcks murbruket med golv. Det finns flera alternativ av värmeisoleringsfolie: EPS100 30-50 mm, EPS200 30 mm eller EPS T30 35 mm. Rör PE-RT Blue Floor i elastisk och lättslingrat plast finns i diametrar 12 – 20 mm. Bekväma Blue Floor rullar är upp 600 m (16, 17 och 20 mm) och ett särskilt verktyg som hjälper att vira ut rör gör det betydligt enklare vid installation. Alternativt kan flerskiktsrör PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal användas vilka finns i storlekar 16 – 20 mm. Byglar finns i två storlekar och beroende på tjockleken på värmeisolering kan standardbyglar eller korta byglar användas. Systemet kompletteras med extra utrustning som behövs för att på ett korrekt sätt installera betongvärmeplatta (golvlister, expanderingslister, betongtillsats BETOKAN osv.)

”Våt” golvvärme – KAN-therms system Profil

Systemet använder en annan teknologi för rörinstallation på värmeisoleringen. Polystyrenskivor Profil har särskilda spår vilket gör att  detinte behövs extra delar eller utrustning för installation av rör. Värmerör trycks in mellan spåren och samtidigt monteras dessa på värmeisoleringen. Efter det ingjuts isoleringen med löst murbruk. När ingjutningen stelnat och uppvärmningen genomförts täcks murbruket med golv. Det finns flera alternativ av Profil-skiva: EPS T-24 30 mm i polystyren, EPS200 11 mm eller i gipsfiber. En särskild del i systemet är polystyrenfolie med integrerade rörhållare. Profil-systemets skivor är förankrade med följande rörtyper: PE-RT Blue Floor eller PE-RT/AI/PE-RT 16 – 18 mm eller Rör PE-RT Blue Floor 12 mm vid användning av gipsfiberskivor. På samma sätt som KAN-therm Tacker kompletteras KAN-therm Profil med extra utrustning som behövs för att på korrekt sätt installera betongvärmeplatta (golvlister, expanderingslister, betongtillsats BETOKAN osv.).

”Torr” golvvärme – KAN-therms system TBS

Den ”torra” golvvärmemetoden rekommenderas för renoveringar och nya byggnationer, samt för tak- och lätta träkonstruktioner som inte utsätts för tung belastning. Värmerör läggs i särskilda integrerade spår i isoleringsskivor TBS. Sedan täcks systemet med torra täckningsskivor. Skivornas tjocklek beror på beräknad golvnyttobelastning. Värmerör jämtfördelar värmedistribution till torra skivor och det sker via värmeplattor i stål och aluminium som finns monterade i skivornas spår där rören läggs. Isoleringsskivor TBS finns i EPS200 25 mm eller i träfiber 22 mm. Tillhörande rör är PE-RT Blue Floor eller PE-RT/AI/PE-RT 16, 17 eller 20 mm. Skivorna isoleras på grund av värmeexpansion från väggar eller andra byggnadskonstruktionsbeståndsdelar. Efter det att isoleringsskivor TBS, metallplattor och rör är installerade ska man följa tillverkarens monteringsanvisningar för torra ytor.


 Dela     Tillbaka  

Jaroslaw Los – den nya chefen för den skandinaviska regionen

2019-11-26

Vi är glada över att välkomna och introducera en nyanställd på KAN-therm som är ansvarig för den skandinaviska marknaden.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Vattentäta fördelarskåp

2019-08-30

Värme- och vattenledningssystem är en mycket viktig del i en byggnad och för dess funktioner. För att garantera en långvarig funktionalitet behöver systemen vara korrekt planerade och tillverkade. Svensk standard innebär idag ett vattentätt system.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

ISH-mässan 2019 i Frankfurt är slut. Vi ses om två år!

2019-04-04

Ännu en gång har KAN-therm fått nöjet att ställa ut sin produktion i internationella sammanhang – på ISH-mässan i Frankfurt den 11-15 mars 2019. Vi är helt övertygade om att årets ISH 2019 deltagare minns sina möten med våra experter med nöje!


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

KAN-therm - innovativa vatten och värmeanläggningar

2019-02-26

Träffa oss på ISH 2019 Frankfurt den 11 till 15 mars 2019, hall 5.0, monter C20. Vi ses där!


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger Isolering

Regionchef Sverige

2019-02-26

KAN Group är ett internationellt företag och en tillverkare av interna sanitära och uppvärmningssystem. Nu söker vi en regionchef till Sverige.


  Värme Platsannonser

×