Guard har skrivit avtal med Stockholm Vatten och Avfall

2019-09-19

Guard Automation har visat ännu en gång att vi är en ledande aktör inom driftövervakning för vatten och miljö i Skandinavium. Vi har nu skrivit avtal med Stockholms Vatten och Avfall och skall nu leverera vår stolthet Guard Control till dem.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Guard ingår partneravtal med Gurusoft

2018-10-30

Guard Automation har ingått partneravtal med Gurusoft för att tillmötesgå morgondagens krav på rapportering. Idag använder cirka 300 kunder Gurusofts programvaror, inom rapportering i vatten-, avlopp-, och energibranscherna, i Norden.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Projekterings- & förvaltningsprogram