Ei har fattat de första besluten om intäktsramar

2019-06-26 Slussen Building Services

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023, det vill säga hur höga totala avgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen beslutade om hösten 2018.

De nya reglerna innebär bland annat att kalkylräntan, som varit en tvistefråga de senaste åren, nu är inskriven i förordningen. Fler anläggningskategorier och ändrade avskrivningstider är också nyheter i regleringen 2020–2023.

Alla beslut klara 31 oktober

Nu har Ei tagit de första fyra* besluten inför tillsynsperioden 2020–2023. Beslut för resterande elnätsföretag kommer att fattas löpande till och med den 31 oktober då alla beslut ska vara klara.

I besluten har den tillåtna avkastningen (kalkylräntan) fastställts till 2,16 procent (realt före skatt). Det motsvarar 3,92 procent nominellt före skatt. Avkastningsnivån är väsentligt lägre än för perioden 2016–2019.

– Nya regler och ändrade marknadsförutsättningar har inneburit att vi kraftigt sänker elnätsföretagens avkastning. Detta innebär sänkta elnätsavgifter för merparten av företagen, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Karlshamn Energi AB (REL00089), Västra Orusts Energitjänst ek.för (REL00242), Öresundskraft AB (RER00903) och (REL00904)

Läs mer!

Källa: Energimarknadsinspektionen


 Dela     Tillbaka  

Mer solel och hållbara transporter genområdgivning

2019-11-20

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två projekt om solel och hållbara transporter.


  El Solvärme & solenergi

Inget krav på PFAS-provning

2019-11-18

Det finns idag inget krav på att dricksvattenproducenter ska ta prover för PFAS i dricksvattnet, rapporterar sverigesradio.se


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×