Vattentäta fördelarskåp

2019-08-30 KAN sp. z o.o.

Nya tekniska förutsättningar, tillgång till ledande teknologier, moderna styrningsprocesser och inte minst, begåvade ingenjörers nyskapande idéer är största orsaken till byggnadsbranschens snabba och hastiga utveckling.

Värme- och vattenledningssystem är en mycket viktig del i en byggnad och för dess funktioner. För att garantera en långvarig funktionalitet behöver systemen vara korrekt planerade och tillverkade. Svensk standard innebär idag ett vattentätt system som garanterar en hälsosäker och trygg användning som bl. a. innebär en obefintlig risk för läckageskador, spridning av legionellabakterier, brännskador eller förgiftningar. Villkoren har framgått av särskilda branschregler som har framtagits i samarbete mellan statliga myndigheter, byggnads- och försäkringsbolag samt tillverkare av VVS-system.


https://slussen.azureedge.net/image/166353/s1.jpgKAN-therm sätter stort värde på sina kunders nöjdhet och anpassar därför en individuell lösning för varje enskilt fall. Vårt svar på tendenser inom skandinaviska byggnadsindustrin är vattentäta skåp som är framtagna och byggda enligt svenska industriregler. Ett komplext produktutbud som har anpassats särskilt för investerare och entreprenörers behov i Sverige.

 

https://slussen.azureedge.net/image/166353/s2.jpgKAN-therms inbyggda skåp UP

Inbyggt skåp UP är framtaget för montering av ytuppvärmnings-/kylsystemfördelare utan shuntgrupp. Längst ner i skåpet finns öppningar för uppvärmningssystemrör. I öppningarna placeras särskilda genomföringar. Denna lösning förhindrar läckage av värmebärande vätska/vatten vid eventuellt haveri i värmesystemet. Tack vare dubbelsidig varmgalvaniserad stålplåt är skåpet skyddat mot korrosionsskador. De delar som är synliga efter monteringen är täckta med robust lager av pulverfärg.

 

Skåpet innehåller en särskild plats för kopplingsdosor som skruvas fast i  monteringsplint med hål i skåpets översta del.Dörren är försedd med universellt lås. Tillgängliga standarddimensioner är 550, 850 samt 1150 mm, och dessa gör det möjligt att montera fördelaren med maximalt 12 stycken kretsar.

https://slussen.azureedge.net/image/166353/s3.jpgKAN-therm erbjuder också en rad vattentäta skåp UP som har  medföljande fabriksmonterade fördelare i rostfritt stål av högsta kvalitet, profil 1¼” med flödesmätare på den övre fördelarstammen och med servomotorsventiler M30x1,5 samt avluftningsventiler på den nedre stammen. Vidare erbjuder vi uppsättningen ovan extrautrustad med 24/240 V elektriskt regleringssystem för ytuppvärmning-/kylning, vilket gör det möjligt att reglera rumstemperatur med hjälp av en termostat.

 


KAN-therms vattentätt skåp Universal

Skåpet är framtaget för montering av golvvärme- och kylsystemfördelare med eller utan shuntgrupp. Skåpet kan monteras utanpåliggande eller inbyggt. På grund av utrymme för en shunt-grupp är skåpet lite djupare och högre jämfört med ett inbyggt UP-skåp. På längden är däremot dessa skåpalternativ identiska och erbjuds i följande dimensioner: 550, 850 och 1150 mm. För montering av skåpet inne i väggen välj en passande ram som du hittar i KAN-therms erbjudande.

Kvalitet, estetik och säkerhet – vattentätt system i praktiken

Olika dimensioner på skåptyper UP och Universal avgör hur djupt i väggen ett skåp ska monteras. Djupet planeras så att inre delen av ramen sitter tätt mot väggytan. Monteringshöjden är också väldigt viktig – den ska vara minst 250 mm för att möjliggöra att ett dräneringsrör monteras med rätt fall. Man ska bedöma avståndet till väggen intill eftersom det ska finnas plats för montering av skåpram.
 

https://slussen.azureedge.net/image/166353/s4.png

Föreningen Säker Vatteninstallation har introducerat begreppet våtzon som innebär ett område som på grund av placeringen av VVS-installationer ofta belastas av fuktförhållanden. Ett skåps montering ska planeras så att det inte hamnar i våtzon 1 (se bilden).
 

https://slussen.azureedge.net/image/166353/s5.png

När det gäller idén om KAN-therm skåp, är särskilda genomföringar ett extra viktigt moment. Tillopps- och returrörs tätningar gör det möjligt att genom skåpet montera rör som är mellan 16 och 34 mm i diameter, och rörgenomföring för ett dräneringsrör är ett korrugerat rör anpassat med 25 mm i diameter. Förberedelser går ut på att genomföringar avkapas till en nödvändig storlek. Genomföringar monteras mycket noga i skåpet eftersom skåpets botten behöver vara helt vattentät.

 

Enligt instruktionerna ovan – monteringshöjd, minsta möjliga avståndet från intilliggande vägg och våtzon 1 – montera skåpet i

träkonstruktionen med hjälp av packningarna och skruvarna, (inbyggd montering). Vid montering av ett skåp på en yttervägg ska insidan på konstruktionen täckas med lufttäta folien. Vid montering av skåp utan fabriksinstallerade värmekretsfördelare anpassas avståndet mellan monteringsspår i skåpet och fördelare skruvas fast inne i skåpet med hjälp av skruvar och muttrar som ingår. Nästa steg är att föra golvvärmerör genom genomföringar – att fukta rör med såpvatten eller liknande kan förenkla uppgiften. Ansluta värmekretsar till fördelaren i enlighet med projekt för systemdrift.

Innan du börjar med andra byggmoment, bl. a. väggytskikt, behöver du genomföra täthetskontroll av KAN-therm skåpbotten.  

https://slussen.azureedge.net/image/166353/slussen.biz1.png

Hur gör man det? Det kan inte vara enklare! Anslut ett elastiskt rör genom 25 mm tätning så att röröppningen sticker ut ovanpå skåpbotten. Det enklaste är att använda en bit av ståltråd som du fäster röret med mot träramen. Täck sedan skåpbotten med vatten upp till nedre skåpkanten och vänta i ca 10 min. Kontrollera därefter om botten är tätt; det ska inte finnas några spår av vatten på utsidan.

 

Det återstår att montera ett dräneringsrör, en väggskiva med en öppning för röret och sist men inte minst - läckageindikator. Läckageindikatorn hjälper att upptäcka ett eventuellt haveri inne i skåputrymmet. Skåpets vattentäthet förhindrar dock problem med vattenläckor.

 

 


 Dela     Tillbaka  

Jaroslaw Los – den nya chefen för den skandinaviska regionen

2019-11-26

Vi är glada över att välkomna och introducera en nyanställd på KAN-therm som är ansvarig för den skandinaviska marknaden.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Ytvärme – komplex uppvärmningslösning från KAN-therm

2019-06-03

Vattenburen ytuppvärmning – både vägg- och golvvärme – har för bara några år sedan varit förknippad med lyx samt stora investeringar och ansetts vara den senaste teknologin inom byggnadsuppvärmning. Idag är denna teknologi en vida utbredd standard.


  Värme

ISH-mässan 2019 i Frankfurt är slut. Vi ses om två år!

2019-04-04

Ännu en gång har KAN-therm fått nöjet att ställa ut sin produktion i internationella sammanhang – på ISH-mässan i Frankfurt den 11-15 mars 2019. Vi är helt övertygade om att årets ISH 2019 deltagare minns sina möten med våra experter med nöje!


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

KAN-therm - innovativa vatten och värmeanläggningar

2019-02-26

Träffa oss på ISH 2019 Frankfurt den 11 till 15 mars 2019, hall 5.0, monter C20. Vi ses där!


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger Isolering

Regionchef Sverige

2019-02-26

KAN Group är ett internationellt företag och en tillverkare av interna sanitära och uppvärmningssystem. Nu söker vi en regionchef till Sverige.


  Värme Platsannonser

×