Ny termin på Vatteninfos VA-skola

2019-09-09 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/leonardLabbar.png

I ett unikt samarbete med WSP kan vi nu erbjuda provtagningskurser för samfälligheter, entreprenörer, kommuner och konsulter.

För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP ett nytt kurspaket. Vi välkomnar samarbetet med WSP:s professionella kursledare Anna Norman med mångårig erfarenhet av lagstfning och provtagning för Vatten och avlopp. 

Kursen är framtagen speciellt för dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, Vatteninfo AB i samarbete med WSP ger en hel ny kurs som uppfyller kraven i SNFS 1990:11.

Vi vänder oss till kommuner och konsulter i denna omgång den 11-12 september.

Kursen omfattar två dagar och är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och uppfyller de krav som ställs i ovan nämnda föreskrift.

Förutom aktuell miljölagstiftning redovisas metoder och felkällor avseende provtagning och flödesmätning liksom demonstration av provtagnings- och flödesmätningsutrustningar.

Vatteninfos fokusområde är descentraliserade system för vatten och avlopp, dvs kunskapsprodukter och service som gynnar privatpersoner och samfälligheter. Vi insåg att det saknades en kurs som täckte behovet av provtagning inte bara inom de kommunala verken utan även i andra sammmanhang. 

Senare i september har vi en kurs som ger lika proffessionell kunskap men anpassad för entreprenörer och samfälligheter, även privatpersoner kan delta. provtagningsmetodiken är framtagen med betoning på decentraliserade system för vatten och avlopp.

Kurserna är då endagskurser, dricksvatten den 26:e och avloppsvatten den 27 september.

Klicka här för att se alla våra aktiviteter

 

 


 Dela     Tillbaka  

Möt Vatteninfo på VAK i Jönköping

2020-01-27

Passa på att träffa Vatteninfo och VALab i monter 46 på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping 18-19 mars.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

VA-Entreprenörsträffar i Norrtälje och Värmdö

2020-01-27

Vatteninfo bjuder in till entreprenörsdagar för entreprenörer verksamma inom enskilt vatten och/eller avlopp i Norrtälje (6/2) och Värmdö (20/2).


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vatteninfos verksamhet uppmärksammas

2019-12-10

I en lång artikel i Tidningen Energi & Miljö uppmärksammas Vatteninfos vd Amelia Morey Strömberg och verksamheten i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Välkomna Huvudmän för Roslagen Sparbank!

2019-11-25

Roslagen Sparbank är en av få sparbankerna i Sverige. De har inga aktieägare utan Roslagens Sparbanks kunder äger banken. Därför har de en representationsgrupp av huvudmän som verkar på lokalnivå i Roslagen. Idag besöker de Vattencentrum Roslagen.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny tjänst inom vattenrådgivning

2019-11-22

Idag utför Vatteninfo Sverige AB rådgivningstjänster på uppdrag av kommuner. Nu erbjuder vi tjänsten även till de som bor i kommuner där kommunal rådgivning saknas.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Världstoalettdagen: konferens med Folke Rydèn

2019-11-15

Den 19 november är Världstoalettdagen som instiftades av FN för att uppmärksamma behovet av rent vatten och sanitet i hela världen. Roslagen är en del av världen och har också sanitetsbekymmer och brunnar med dåligt vatten


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vatteninfo på Värmdö

2019-09-10

Genom vårt unika koncept har vi nu börjat ett samarbete med Värmdö, i fredags hade vi tillsammans med Värmdö kommun en väldigt lyckad förstaträff med kommuninvånarna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Informationsfilm om vattenprovning

2019-08-22

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket släpper en informationsfilm om vikten att ha koll på vattnet i sin brunn.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Stort intresse för informationsdag om enskilt VA

2019-08-21

Mer än 70 intresserade besökare kom till Vatteninfos Vattenlördag i Norrtälje för att ta del av information, rådgivning samt besöka utställningen Vattenexpo.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet