Ny termin på Vatteninfos VA-skola

2019-09-09 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/leonardLabbar.png

I ett unikt samarbete med WSP kan vi nu erbjuda provtagningskurser för samfälligheter, entreprenörer, kommuner och konsulter.

För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP ett nytt kurspaket. Vi välkomnar samarbetet med WSP:s professionella kursledare Anna Norman med mångårig erfarenhet av lagstfning och provtagning för Vatten och avlopp. 

Kursen är framtagen speciellt för dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, Vatteninfo AB i samarbete med WSP ger en hel ny kurs som uppfyller kraven i SNFS 1990:11.

Vi vänder oss till kommuner och konsulter i denna omgång den 11-12 september.

Kursen omfattar två dagar och är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och uppfyller de krav som ställs i ovan nämnda föreskrift.

Förutom aktuell miljölagstiftning redovisas metoder och felkällor avseende provtagning och flödesmätning liksom demonstration av provtagnings- och flödesmätningsutrustningar.

Vatteninfos fokusområde är descentraliserade system för vatten och avlopp, dvs kunskapsprodukter och service som gynnar privatpersoner och samfälligheter. Vi insåg att det saknades en kurs som täckte behovet av provtagning inte bara inom de kommunala verken utan även i andra sammmanhang. 

Senare i september har vi en kurs som ger lika proffessionell kunskap men anpassad för entreprenörer och samfälligheter, även privatpersoner kan delta. provtagningsmetodiken är framtagen med betoning på decentraliserade system för vatten och avlopp.

Kurserna är då endagskurser, dricksvatten den 26:e och avloppsvatten den 27 september.

Klicka här för att se alla våra aktiviteter

 

 


 Dela     Tillbaka  

Vatteninfo på Värmdö

2019-09-10

Genom vårt unika koncept har vi nu börjat ett samarbete med Värmdö, i fredags hade vi tillsammans med Värmdö kommun en väldigt lyckad förstaträff med kommuninvånarna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Informationsfilm om vattenprovning

2019-08-22

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket släpper en informationsfilm om vikten att ha koll på vattnet i sin brunn.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Stort intresse för informationsdag om enskilt VA

2019-08-21

Mer än 70 intresserade besökare kom till Vatteninfos Vattenlördag i Norrtälje för att ta del av information, rådgivning samt besöka utställningen Vattenexpo.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Vattenlördag i Norrtälje

2019-08-15

Den 17 augusti är det Vattenlördag i Norrtälje. En informationsdag för allmänheten om vatten och avloppsanläggningar anpassade till enskilt vatten och/eller avlopp.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Lyckad Vattenlördag i solsken

2019-05-20

Inte mindre än ett 40-tal besökare kom till Vattenlördag, för att ta del av föreläsningar och utställning, som Vatteninfo arrangerade i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Välbesökt avloppsvattenkväll 28 mars

2019-03-29

En jättelyckad avloppsvattenkväll hos Vatteninfo i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vatteninfo utbildar och utbildas under 2019

2019-02-27

Vi på Vatteninfo och personal ifrån UCV lär oss mer inom olika tekniklösningar och produktfunktioner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU

Välbesökt dricksvattenkväll 14 februari

2019-02-21

Dricksvattenkvällen den 14 febr i samband med representanter från Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddskontor.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU

Givande kursdagar hos Vatteninfo 14-15 februari

2019-02-18

Under 2 dagar har vi haft kurs inom dricksvatten & avloppsvatten, ett samarbete med WSP.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU