Säkerställ prestanda och god drift inför sommaren!

2020-05-15 ClimaCheck Sweden AB

Genom att kontinuerligt övervaka prestanda i kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditioneringssystem med ClimaCheck, går det att jobba med prediktivt underhåll för att förutsäga och undvika haverier.

Värmeböljor drabbar ägare av kyl- och värmepumpaggregat på grund av att service kapaciteten inte räcker när många anläggningar får problem och havererarar samtidigt.

Som resultat är det många anläggningsägare som blir utan snabb hjälp på grund av kapacitetsbrist. Det tar lång tid att återställa havererade kylsystem vilket resulterade i att t.ex. sjukhus som måste ställa in operationer, förstörd mat i livsmedelsbutiker och hotell som inte kan upprätthålla komfortnivån.

Fel uppstår sällan på grund av varmt väder – men de märks när värmen kommer.

De flesta felen hade gått att upptäcka och borde ha blivit åtgärdade innan en värmebölja. Med ClimaChecks unika prestandaanalys är detta möjligt; avvikelser och problem upptäcks innan de orsakar haverier.

Med rätt information är det dessutom enkelt och kostnadseffektivt att planera service. Anläggningsägare och serviceföretag har möjlighet att ha en löpande diskussion och jobba aktivt med optimering. Vid behov är det dessutom möjligt att dela informationen med extern expertis för att få snabb support.

Prediktivt underhåll, optimering och övervakning är bästa sättet att undvika haverier, driftstopp och spara energi.

https://slussen.azureedge.net/image/14511/Slussen_sommar.png

En förutsättning för prediktivt underhåll är att man kontinuerligt analyserar prestanda och agerar när det behövs. Det skiljer sig med andra ord väldigt mycket från schemalagd service och rutinkontroller som görs oberoende av systemets prestanda. När anläggning övervakas 24/7 med ClimaCheck online identifieras alla prestandapåverkande avvikelser innan de skapar problem således är det möjligt att skicka ut tekniker med rätt kompetens och utrustning innan haveriet är ett faktum.

Exempel vad ClimaCheck hittar och som inte normalt övervakas:

• Ett överfyllt aggregat eller nedsmutsad kondensor larmar vid hög utetemperatur men inte annars, om man inte övervakar kondensorverkningsgrad med ClimaCheck.

• Ett system med måttlig köldmediebrist eller expansionsventil problem kommer bara att larma vid hög utomhustemperatur när effekten inte räcker, om man inte övervakar förångningsverkningsgrad med ClimaCheck.

• En kompressor med låg verkningsgrad kommer att larma eller inte leverera tillräcklig kapacitet vid hög utomhustemperatur, om man inte övervakar kompressor verkningsgraden med ClimaCheck.

Du kan inte förutsäga vädret - men du kan förhindra att du får problem när det blir varmt!

Se till att dina system kontrolleras eller övervakas 24/7 med ClimaCheck innan de testas av extrema väderförhållanden. Optimerade anläggningar är som regel driftsäkrare dessutom jobbar de mer energieffektivt! Det är inte ovanligt att energiförbrukningen minskar med 20‑30% efter optimering.

https://slussen.azureedge.net/image/14511/new_Potential_Verification_nonumbers.jpg

Vänta inte på att haverier, se till att ha ett kvitto på prestanda och förbered dig redan nu inför sommaren. Kontakta oss eller en av våra partners för mer information.

Har du några minuter över? Passa på att läsa lite mer om vad som gör ClimaCheck unikt och hur vi använder System effektivitets Index (SEI) för att komplettera COP-data med användbar information. Klas som grundade ClimaCheck går även igenom hur detta gör det möjligt för ClimaCheck att se ända ner på komponentnivå var det finns möjlighet att optimera prestanda.

Artikel om SEI  

Fler nyheter från ClimaCheck


 Dela     Tillbaka  

ClimaChecks Internationella träning flyttad till september.

2020-04-29

I och med det rådande situationen har vi valt att flytta vår internationella träning till 14-15 september. Vi hoppas såklart att ses då!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaChecks Internationella Träning 2020

2020-02-14

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper i prestandaanalys, felsökning och optimering med ClimaCheck. Den 7 till 8 maj anordnar vi vår årliga internationella träning i Stockholm, under två dagar samlar vi kylexperter från hela världen.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck onsite Software, version 5

2020-01-27

Den nya SEI dashborden introducerar visualisering av effektivitet och kapacitet tillsammans med all relevant information som krävs för en detaljerad resultatrapport av total effektivitet och undereffektivitet för kompressor, förångare och kondensor.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Frukostseminarium med ClimaCheck i Atlas Copcos gruva!

2019-07-25

Välkommen den 10e september till Atlas Copcos gruva 20 m under Sickla! Passa på att börja hösten med att ta del av våra erfarenheter, hur mätning och uppföljning används för att skapa en mer lönsam och hållbar verksamhet. Anmäl dig nu!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Spetsa kompentensen inför sommaren!

2019-04-26

Om du har gjort ClimaChecks Level 1 utbildning tidigare och vill ta nästa steg i energioptimering med oss, så håller vi en Level 2 utbildning den 16 maj.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Välkommen Rasmus!

2019-04-18

ClimaCheck välkomnar Rasmus Berglöf till företaget, han börjar jobba som systemutvecklare precis innan påsk och kommer jobba med utveckling av ClimaChecks olika mjukvarulösningar.


  Värme Kyla Energieffektivisering Arbetsmarknad

Utvecklas med oss den 25 april!

2019-04-16

ClimaCheck jobbar aktivt tillsammans med våra användare för att öka driftsäkerheten och minska miljöpåverkan genom att optimerade kyl-, värmepumpar och luftkonditionering. Anmäld dig till vår träning för att lära dig hur du kan använda ClimaCheck.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaChecks internationella utbildning, 11-12 april!

2019-02-22

Det finns fortfarande några platser kvar till level ett på ClimaChecks internationell utbildning. Kontakta oss om du vill lära dig mer om analys, felsökning och optimering av värmepumpar, luftkonditionering, kylanläggningar.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Är ditt företag redo för nästa värmebölja?

2019-02-20

Se till att dina system kontrolleras eller övervakas 24/7 med ClimaCheck innan de testas av extrema väderförhållanden. Optimerad utrustning jobbar mer energieffektivt och det är inte ovanligt att man minskar energiförbrukningen med 20-30%.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×