Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10 Slussen Building Services

En fjärrkyleanläggning på Västra stranden i Halmstad kyler sommartid både sjukhus, butiker och företag med havsvatten. Nu ska spillvärmen och havsvattnet från hanteringen sommartid även bidra till att förebygga vattenbristen i kommunen i ett nytt unikt testprojekt med havsvattenrening.

Det är startup-företaget Helios Innovations, med Halmstadsonen Jonatan Persson som grundare, vd och innovatör i spetsen, som utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av spillvärme från industrier som HEM. Efter tre års utveckling av tekniken invigs, vid reningsverket på Västra stranden i Halmstad, nu en fullskalig pilotanläggning vilken ska kunna rena 50 000 liter vatten om dagen.

Vi på HEM fick, tillsammans med Laholmsbuktens VA, LBVA, erbjudande om att samarbeta med Helios för att testköra den nya anläggningen i sommar och höst. Möjligheten att vara med och stärka Halmstads dricksvattenförsörjning kunde vi naturligtvis inte säga nej till.

- Som ett kommunalt bolag inom energi och miljö har vi ett ansvar att samarbeta med andra och stötta innovationer som kan leda samhällsutvecklingen till ökad hållbarhet. Det här är ett jättespännande projekt som vi hoppas ska bli framgångsrikt och kunna avlasta dricksvattennätet inte bara i Halmstad utan på fler håll, säger HEM:s vd Monica Karlsson.

Den nya energieffektiva och miljösmarta avsaltningstekniken använder alltså spillvärme för att rena havsvatten som kan ersätta användandet av dricksvatten vid industriell produktion. Med tanke på att cirka hälften av allt sötvatten, enbart i Europa, går till industrin finns en enorm potential att spara dricksvatten. Samtidigt försvinner en stor del av världens energi i spillvärme som kan användas på mer hållbara sätt. En gigantisk win-win.

Med spillvärme som energikälla minskas kostnaderna för avsaltning samtidigt som man undviker mycket av den negativa miljöpåverkan som konventionell avsaltning medför.

Ser man framåt på tekniken utifrån ett större perspektiv i Halmstad har spillvärmen från vår avfallsförbränning på HEM under sommarhalvåret potential att rena upp till 750 000 liter vatten per dygn. Det vattnet kunde användas som tekniskt vatten i industrin, vår egen eller andras, och på så sätt också spara dricksvatten.

LBVA vill nu använda det avsaltade vattnet i Halmstad i reningsverkets processer där man fram tills nu har behövt nyttja dricksvatten. När testförsöken avslutas i höst ska tekniken finslipas utifrån resultaten med målet att ta fram en kommersiell avsaltningsmodul. Förhoppningen är att vara igång med tekniken i full skala i Halmstad under 2021 - 2022.

- Vi är väldigt glada för allt stöd vi fått från så många som sett potentialen för vår avsaltningsteknik. Inte minst att vi har nått ett samarbete med LBVA och HEM där vi tillsammans kan förbättra Halmstads vattenförsörjning, säger Jonatan Persson.
 
Källa. Halmstad Energi och Miljö (HEM)
Se inslag på SVT!

 Dela     Tillbaka  

Elcertifikatssystemet fasas ut

2020-08-13

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.


  El Utbildning & FoU

Produktionsanläggningar av förnybar el utreds

2020-08-13

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el, enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.


  El Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt!

2020-08-12

Vår sida med bilder jorden runt har fyllts på med svemesterbilder. Ta en titt och skicka in ditt bidrag. På bilden en annorlunda radiatorplacering hemma hos författaren Verner von Heidenstam.


  Allmän

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

2020-08-11

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.


  Värme El Utbildning & FoU

Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Membranfiltrering för dricksvattenberedning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Krönika: Vad är rätt och vad är fel?

2020-07-09

Så här mitt i sommaren funderar Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, på vad som är en korrekt kalkylmetod för att värdera en investerings lönsamhet över tid? Något som blir extra intressant när många parametrar präglas av osäkra värden.


  Allmän Krönikor

Bråk om förstörd brunn i Huddinge

2020-07-09

En boende i Huddinge kommun menar att hon fått sin brunn förstörd efter sprängningar som genomförts i områden och i fyra år har hon kämpat mot kommunen för ersättning, rapporterar mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×