Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar utreds

2021-01-13 Slussen Building Services

Intresset och marknaden för solel växer för närvarande fort, och tusentals nya anläggningar byggs varje år i landet. Samtidigt har en diskussion kring solelanläggningar som en potentiell källa till elektromagnetiska störningar tagit fart. Nu startar RISE, i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia och Friendly Power AB upp ett forskningsprojekt för att utreda emissioner ifrån solelanläggningar.

- Möjligheten att producera el med solceller har förbättrats väsentligt de senaste åren. Men nu förs också en diskussion om att solelanläggningar kan bidra till en ökad risk för att radiokommunikation påverkas eller att känslig elektronisk utrustning fungerar felaktigt. Forskning inom det här området har hittills varit lågt prioriterat, samtidigt som studier av utrustning på solelmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller elektromagnetiska störningar, EMC.  Genom vår forskning vill vi ersätta ovisshet med kunskap och förmedla hur elektromagnetiska störningar kan hanteras för att undvika problem, säger Urban Lundgren, projektledare på RISE.

Ovissheten kring elektromagnetiska störningar medför en försiktighet i hur man förhåller sig till satsningar på solcellsinstallationer. Det finns inga tydliga rekommendationer för hur EMC-problematik med strålade radiofrekventa störningar ska förebyggas, och detta har medfört begränsningar i utbyggnaden av solel i närheten av till exempel försvarets anläggningar, flygplatser, sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur med känslig elektronik. 

- Vi vill visa hur utformningen av installationen påverkar EMC för den färdiga anläggningen och sprida den informationen till solcellsinstallatörsbranschen. RISE ska utveckla en metodik för att verifiera emissioner från solelanläggningar, och ge bättre insikt i störningarnas omfattning och karaktär. I samarbete med Högskolan Dalarna ska sedan solelanläggningar byggas upp och verifieras med mätningar för att ge förståelse kring hur den tekniska utformningen och val av utrustning påverkar anläggningens totala emissioner, såväl strålande som nätbundna, säger Urban Lundgren.

Inom projektet kommer man att kondensera kunskapen till lättillgängligt underlag för branschen. Man kommer att ta fram tydliga riktlinjer för utformning av nya anläggningar, tillvägagångssätt för utvärdering av befintliga anläggningar, rekommendationer kring säkerhetsavstånd, samt information till utbildning av installatörer och beställare.

Källa: Rise


 Dela     Tillbaka  

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

2021-01-21

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Svenskättling ny energiminister i USA

2021-01-21

Det blir svenskättlingen Jennifer Mulhern Granholm som får axla rollen som energiminister i Joe Bidens nya administration.


  Allmän Arbetsmarknad

Mer än 100 000 sålda värmepumpar i Finland 2020

2021-01-21

Trots pandemin fortsatte värmepumpförsäljningen i Finland att växa enligt siffror från den finska värmepumporganisationen Sulpu.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Nytt blod i Rekryteringsbanken!

2021-01-21

Letar du efter ny personal till din organisation? Rekryteringsbanken har fyllts på med nytt blod på jakt efter nya utmaningar.


  Allmän Arbetsmarknad

Spännande föreläsning på DigiVent

2021-01-15

"Olika lösningar vid renovering av ventilation i miljonprogrammet, Komfort Energi Ekonomi" är temat på en av föreläsningarna som arrangeras, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, under DigiVent.


  Ventilation

Ny VD för Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

2021-01-15

Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värmepumpåret 2020

2021-01-14

Sista kvartalet 2020 ökade försäljningen inom alla segment utom för bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen med 16%. Helåret 2020 har, trots pandemin, varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 9% jämfört med helåret 2019.


  Värme Kyla Geoenergi

Medel för FoU på belysningsområdet

2021-01-08

Energimyndigheten förbereder en kommande utlysning inom forskningsprogrammet energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner och öppnar i början av 2021.


  El Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Dags för DigiVent!

2021-01-05

26-28 januari är det dags för årets första DigiVent. Den här gången vänds blickarna i första hand mot Örebro, Borlänge och Gävle. Missa inte möjligheten att komma i kontakt några av de mest starkaste varumärkena på ventilationsområdet.


  Ventilation

×