Är kylan en ursäkt för värmepumpshaveri?

2021-02-18 ClimaCheck Sweden AB

Just nu biter sig kylan fast i Sverige, några älskar den medan andra får ont i magen och extra jobb. När en köldknäpp kommer ökar nämligen antalet värmepumpshaverier, helt i onödan! Detta på grund av att de flesta tror att en värmepump fungerar bra så länge den klarar av att hålla önskad temperatur. Således beskylls ”det extrema vädret” om den havererar vid en köldknäpp (eller värmebölja).

Men värmepumpar och kylanläggningar havererar inte på grund av kyla eller värme.

System som fungerar bra fortsätter att göra det även när det blir kallt. Däremot kan ett ineffektivt system som har problem, bara leverera den värme som behövs när det är varmare ute och inte hela effekten behövs. En värmepump som värmer t.ex. en fastighet kan med andra ord arbeta ineffektiv i flera år utan att haverera.

https://slussen.azureedge.net/image/14511/2_varma-kompressorer_750px.jpg
Missfärgade kompressorer på grund överhettning, till följd av felaktig drift. Totalhaveri som följd.

Funktion och prestanda.

Värmepumpsystem är dimensionerade för att klara alla driftfall i fastigheten. Problemet är att funktion och prestanda sällan följs upp, och då noteras problem först när effektbehovet är som störst och ska levereras, nära värmepumpens övre temperaturgräns. Då krävs god funktion och injustering, annars havererar värmepumpen när den behövs som mest.

Baksidan av detta är att vi vid varje köldknäpp/värmebölja ser vi ett ökat intresse för att mäta på system som redan havererat. Det är då akut att hitta felet och åtgärda problemen, ”bättre sent än aldrig” kanske?

I de flesta fallen har problemen funnits i anläggningen länge och de hade upptäckts om man analyserat prestanda och funktion. Om problemet noterats i tid hade det varit möjligt att planera service i lugn och ro och fixa problemet utan driftstörningar. Istället blev det ett akut arbete till högre kostnad och ofta med klagomål från kunderna. Allt detta hade kunnat undvikas!

Konventionella system och metoder.

Schemalagda service som inte innefattar dokumentation av prestanda eller funktion utan bara säkerställer att teknikern kunde tvinga aggregatet att arbeta vid servicebesöket utan larm, är inte tillräckligt. Den övervakning som generellt återfinns i dagens övervakningssystem ger enbart larm när man hamnat utanför ett tillåtet driftområde.

Genom att jobba med prestandaanalys och prediktivt underhåll får man kontroll på en helt ny nivå som inte är möjligt med konventionella system och metoder. Att veta om er värmepumpar har rätt prestanda och fungerar väl vid alla de driftpunkter som förekommer i systemet, sänker energikostnad och tar bort akuta driftstörningar.

https://slussen.azureedge.net/image/14511/new_Potential_Verification_nonumbers.jpg

Om du vill säkra upp mot nästa köldknäpp eller värmebölja eller bara säkerställa att din kyl- och värmepumpanläggning jobbar så effektivt den kan - tveka inte att höra av dig till oss på ClimaCheck

Vi har skrivet mer om hur ditt företag kan spara energi och samtidigt förbereda er på ett varierande väder genom att jobba med prestandaanalys. Du kan läsa om det här: https://home.climacheck.com/sakerstall-prestanda-och-god-drift-infor-sommaren/


 Dela     Tillbaka  

Stor besparing trots att det "fungerade!"

2021-02-05

Genom att analysera prestanda på kylmaskiner och värmepumpar med ClimaCheck, är det möjligt att säkerställa optimal prestanda. Detta är ett case där man sänkte elförbrukningen med 26% (70 000 kWh/månad).


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Nyheter från Climacheck!

2020-12-23

ClimaCheck önskar er alla ett riktigt Gott Nytt år med våra senaste nyheter! Vi syns 2021!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck certifierar kylmaskiner och värmepumpar

2020-10-23

Vi lanserar nu ”ClimaCheck certifiering” - en tjänst där ClimaCheck certifierar prestanda och drift på kylmaskiner och värmepumpar.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Säkerställ prestanda och god drift inför sommaren!

2020-05-15

För många branscher innebär sommaren en lugnare period, kylbranschen räknas inte in ibland dessa. Sommaren innebär traditionellt sett en ökad arbetsbelastning, fler haverier och stressade kunder som resultat. Allt detta kan undvikas med ClimaCheck!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaChecks Internationella träning flyttad till september.

2020-04-29

I och med det rådande situationen har vi valt att flytta vår internationella träning till 14-15 september. Vi hoppas såklart att ses då!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaChecks Internationella Träning 2020

2020-02-14

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper i prestandaanalys, felsökning och optimering med ClimaCheck. Den 7 till 8 maj anordnar vi vår årliga internationella träning i Stockholm, under två dagar samlar vi kylexperter från hela världen.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck onsite Software, version 5

2020-01-27

Den nya SEI dashborden introducerar visualisering av effektivitet och kapacitet tillsammans med all relevant information som krävs för en detaljerad resultatrapport av total effektivitet och undereffektivitet för kompressor, förångare och kondensor.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Frukostseminarium med ClimaCheck i Atlas Copcos gruva!

2019-07-25

Välkommen den 10e september till Atlas Copcos gruva 20 m under Sickla! Passa på att börja hösten med att ta del av våra erfarenheter, hur mätning och uppföljning används för att skapa en mer lönsam och hållbar verksamhet. Anmäl dig nu!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Spetsa kompentensen inför sommaren!

2019-04-26

Om du har gjort ClimaChecks Level 1 utbildning tidigare och vill ta nästa steg i energioptimering med oss, så håller vi en Level 2 utbildning den 16 maj.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

×