Du kan inte förutsäga väder, men du kan förhindra haverier!

2021-04-16 ClimaCheck Sweden AB

När ett haveri inträffar är det för sent, alla andra dagar är det möjligt att jobba prediktivt.

Sommaren närmar sig och för många innebär det långa stressiga dagar med havererade kylmaskiner. Dessvärre sker merparten av dessa haverier helt i onödan! Då nästan alla problem går att upptäcka i god tid om man analyserar kylmaskinen/värmepumpens prestanda med ClimaCheck.

Mängden haverier vid värmeböljor resulterar i att många anläggningsägare blir utan akut hjälp, då det inte finns tillräckligt med tekniker att utföra all service samtidigt. Vilket resulterar i, till exempel: sjukhus som får ställa in operationer när luftkonditionering och avfuktning inte fungerar. Förstörd mat i livsmedelsbutiker och fastigheter som inte kan upprätthålla komfortnivån inomhus, på grund av havererade kylmaskiner.  

Prestandaanalys minskar stress och haverier.

När prestanda analyseras i realtid blir det möjligt att agera på förändringar/avvikelser när de uppstår. Det är just detta som skiljer prediktivt underhåll från t.ex. förebyggande underhåll (schemalagt) eller reaktivt underhåll. Prediktivt underhåll baseras på anläggningens tillstånd, när det uppstår en avvikelse åtgärdas den innan den orsakar problem. Görs inte detta ökar risken för haverier och hög energiförbrukning!

Prediktivt underhåll bara fördelar!

Att införa prediktivt underhåll i en organisation kräver nya metoder för analys av prestanda vilket innebär en kostnad. Men de kortsiktiga och långsiktiga vinsterna bör motivera alla som har och/eller jobbar med kylmaskiner/värmepumpar att ta den. Genom att undvika haverier kan man i många fall spara hundratusentals kronor, då reparationer är dyra och man kan tappa produktion, komfort eller varor p g a driftstoppet.

Ovan “situation” är dessvärre inte ovanlig, den räddar situationen tillfälligt. Men den skadar aggregatet och åtgärdar inte orsaken till problemet, utan riskerar snarare att skapa nya.

Energioptimering en förutsättning för Prediktivt underhåll.

För att kunna jobba effektivt med prediktivt underhåll och energioptimering av kylmaskiner och värmepumpar. Måste man först säkerställer att man har bra prestanda och god drift, vid alla olika driftförhållanden. Detta görs enklast, med information baserat på en prestandaanalys. När optimeringen är gjord kan man jobba prediktivt och automatiskt detektera till exempel sänkt verkningsgrad någonstans i systemet.

Det går ofta att sänka elförbrukningen med 10-30% genom att optimera prestandan baserat på ClimaChecks prestandaanalys.   

Vill du veta mer om möjligheterna ni har kontakta [email protected].

Är du nyfiken på vad resultatet faktiskt kan bli när man jobbar strukturerat med prestandaanalys? Då kan du spana in detta case, där man sänkte elförbrukningen med 26% (70 000 kWh/månad) genom att energioptimera med information baserat på kontinuerlig prestandaanalys.

Fler nyheter från ClimaCheck


 Dela     Tillbaka  

ClimaCheck Expert Workshop 2021

2021-04-30

Att kontinuerligt övervaka och analysera prestanda är en förutsättning för prediktivt underhåll och energioptimering. Ta chansen att träffa och dela erfarenheter med experter från hela världen med ClimaCheck i höst!


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Spetsa kompetensen inför sommaren!

2021-04-13

Prestandaanalys är det effektivaste sättet att få information om hur effektivt kylmaskiner och värmepumpar fungerar! Sommaren är annalkande och det är nu man kan åtgärda problem som vid varmare väder kan leda till haverier! Boka er utbildning idag!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Nytt projekt med Sveriges största fastighetsbolag

2021-03-12

Som en del i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Vasakronan tecknat ett ramavtal med ClimaCheck för övervakning av sina geoenergianläggningar. Avtalet innefattar kontinuerlig prestandaanalys samt stöd för optimering och prediktivt underhåll.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Är kylan en ursäkt för värmepumpshaveri?

2021-02-18

Just nu biter sig kylan fast i Sverige, några älskar den medan andra får ont i magen. När en köldknäpp kommer ökar antalet värmepumpshaverier, helt i onödan.


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Stor besparing trots att det "fungerade!"

2021-02-05

Genom att analysera prestanda på kylmaskiner och värmepumpar med ClimaCheck, är det möjligt att säkerställa optimal prestanda. Detta är ett case där man sänkte elförbrukningen med 26% (70 000 kWh/månad).


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Nyheter från Climacheck!

2020-12-23

ClimaCheck önskar er alla ett riktigt Gott Nytt år med våra senaste nyheter! Vi syns 2021!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck certifierar kylmaskiner och värmepumpar

2020-10-23

Vi lanserar nu ”ClimaCheck certifiering” - en tjänst där ClimaCheck certifierar prestanda och drift på kylmaskiner och värmepumpar.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Säkerställ prestanda och god drift inför sommaren!

2020-05-15

För många branscher innebär sommaren en lugnare period, kylbranschen räknas inte in ibland dessa. Sommaren innebär traditionellt sett en ökad arbetsbelastning, fler haverier och stressade kunder som resultat. Allt detta kan undvikas med ClimaCheck!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaChecks Internationella träning flyttad till september.

2020-04-29

I och med det rådande situationen har vi valt att flytta vår internationella träning till 14-15 september. Vi hoppas såklart att ses då!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU