Snabbspåret till ökad kunskap.

2021-05-26 TUC Yrkeshögskola

https://slussen.azureedge.net/image/14768/energieffektiv_1920x850_flexibel.jpg

Vägarna till höjd kompetens är många. Ett sätt att boosta sin karriär är genom Yrkeshögskolans korta kurser. De CSN-berättigade och kostnadsfria distanskurserna erbjuds för att möjliggöra ny eller fördjupad kunskap som motsvarar arbetslivets behov. För dig som vill förnya din kompetens eller utvecklas i befintlig roll är våra korta kurser snabbspåret till ökad kompetens. Två av kurserna vi erbjuder i höst kan bli din språngbräda i karriären.

Energieffektiv drift av fastigheter är en kurs som du läser under 12 veckor på halvfart. Kursen är för dig som vill få verktyg för att bättre kunna möta branschens utmaningar inom digitalisering och energiomställning. Du lär dig hur injusterade system påverkar funktion och energianvändning. Så här säger Enver Jugovic, en tidigare kursdeltagare.

”Kursen passar dig som har en del förkunskaper om fastigheter gällande VVS, bygg och energifrågor. Läraren håller en god nivå på sina lektioner och finns där för att kunna besvara dina frågor. För min del som nästan jobbar varje dag så passar denna distanskurs perfekt, då jag kan jobba samtidigt och vidareutveckla min kunskap inom VVS-branschen.”

I Energioptimering lär du dig om fastighetsautomation i form av styr- och reglertekniska installationer. Detta för att kunna optimera och effektivisera energianvändningen, något som är nödvändigt om EU:s högt uppsatta mål ska kunna nås. För att kunna bygga hållbart och energieffektivt i framtiden krävs en kompetenshöjning och kunskaperna som kursen ger bidrar till goda förutsättningar för detta.

https://slussen.azureedge.net/image/14768/energioptimering_1920x850_flexibel.jpg

Att lära har aldrig varit lättare eller mer flexibelt. Båda kurserna startar 13 september och pågår under 12 veckor. Läs mer på vår hemsida. Välkommen med din ansökan till yrkeshögskolan som tror på din framtid.


 Dela     Tillbaka  

Flexibla kurser för framtiden

2021-06-15

Konceptet korta utbildningar inom yrkeshögskolan introducerades 2020 av Myndigheten för yrkeshögskolan och innebär en möjlighet till kompetensutveckling på ett snabbt och flexibelt sätt.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Låna en VVS-ingenjör!

2021-06-02

Låna en VVS-Ingenjör under dennes LIA-period vecka 36-43. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande får kombinera teori med praktik på en arbetsplats.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Utbildningsledare VVS

2021-02-12

Vill du vara med och skapa Sveriges bästa utbildningar inom YH? TUC Yrkeshögskola söker nu en undervisande utbildningsledare till vår utbildning inom VVS-teknik i Stockholm.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser

Låna en VVS-ingenjör

2020-10-02

TUC Yrkeshögskola bedriver en 2-årig heltidsutbildning till VVS-ingenjör. Vecka 48-51 ska våra studenter i Stockholm ska våra studenter i Stockholm ut på sin första LIA-period (praktik). Ta chansen att kanske hitta en blivande medarbetare.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Vi tror på dig och din framtid!

2020-05-11

Utbildning är viktig för den långsiktiga utvecklingen, både för den enskilda personen och för arbetsgivaren. Och med ny kompetens och energi gör du skillnad.


  Allmän Solvärme & solenergi Utbildning & FoU