Fler kommuner behöver undersöka sitt dricksvatten för PFAS

2021-11-15 Slussen Building Services

Inga PFAS-halter över åtgärdsgränsen, men fler kommuner behöver undersöka sitt dricksvatten. Det är slutsatsen av Livsmedelsverkets enkät till landets kommuner. Alla de inrapporterade resultaten låg under den nuvarande gränsen där vattnet behöver åtgärdas.

PFAS-ämnen är kemikalier som är spridda i miljön eftersom de är svåra att bryta ner. På platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan dricksvattnet svara för en större del av det man får i sig.

För att kartlägga om och var det finns PFAS i råvatten och dricksvatten skickade Livsmedelsverket en enkät till alla landets kommuner. Underlaget i rapporten kommer från vattenverk som försörjer fler än 500 personer, totalt 580 vattenverk i 257 kommuner.

Majoriteten av de vattenverk som rapporterade in analysresultat hade halter under 10 nanogram per liter vatten. Den högsta halten, som hittades i två vattenverk vid enstaka provningstillfällen, var 40 nanogram per liter. Vid andra mätningar var halterna lägre. Det är halter som ligger under den nuvarande svenska åtgärdsgränsen 90 nanogram per liter och gränsvärdet i det nya dricksvattendirektivet som är 100 nanogram per liter.

-   Det är mycket positivt att medvetenheten om PFAS har ökat sedan 2014. Men fler kommuner behöver analysera sitt dricksvatten och några av de kommuner som redan analyserar bör göra det oftare, säger Sandra Strand, statsinspektör på Livsmedelsverket

Gränsvärde för dricksvatten

Livsmedelsverket har sedan 2014 haft en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten och har uppmanat kommunerna att undersöka dricksvattnet. I dagsläget är rekommendationen att kommunerna sänker halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet så mycket som möjligt om de är över 90 nanogram per liter vatten, en så kallad åtgärdsgräns.

I december 2020 fastställde EU  gränsvärden för flera olika PFAS i dricksvatten i ett så kallat dricksvattendirektiv. Gränsvärdet för totalt 20 PFAS-ämnen är 100 nanogram per liter. Livsmedelsverket ser därför över de svenska åtgärdsgränserna.

-  Direktivet  anger vad EU-länderna minst måste uppfylla och länderna kan välja att ställa hårdare krav. Vi vill ha tuffare krav för PFAS i Sverige än de krav dricksvattendirektivet ställer. Därför jobbar vi nu med att se hur vi kan skruva på det och få ner halterna av PFAS ytterligare, säger Sandra Strand

PFAS

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en stor grupp industriellt framställda ämnen som fått stor spridning i Sveriges miljö. Då PFAS är svårnedbrytbara blir ämnena kvar länge i vår miljö och spridning kan pågå under lång tid från förorenade områden. Högst halter i miljön i Sverige har noterats i anslutning till brandövningsplatser där man använt brandskum som innehåller PFAS-ämnen.

L 2021 nr 21 - Kartläggning av per- och polyfluorerade alkylsubstanser
PFAS

Se inslag på SVT!

Källa: Livsmedelsverket

 


 Dela     Tillbaka  

Upphandlingsbråk i Sundsvall

2022-01-26

Ett ventilationsföretag i Sundsvall har stämt Sundsvalls kommun på en miljon kronor då man menar att kommunen inte följt gällande ramavtal, rapporterar upphandling24.se.


  Ventilation

Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

2022-01-26

Schaktfri teknik är den viktigaste innovationen inom VA enligt en omröstning gjord av branschorganisationen Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Skellefteälven

2022-01-26

350 000 liter orenat avloppsvatten i timmen rann rakt ut i Skellefteälven från lördag till tisdag, rapporterar bland annat P4 Västerbotten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv

2022-01-25

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag till de organisationer som önskar lämna ett remissvar gällande införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

2022-01-24

Ett nytt labb vid Högskolan i Gävle ska lära forskarna ventilera bort covid.


  Ventilation Utbildning & FoU

Flerbostadshus "off-grid" - Förstudie

2022-01-21

Energimyndighetens beställargrupp bostäder presenterar en förstudie gällande möjligheten för flerbostadshus att helt eller delvis gå "off-grid" med hjälp av vätgas.


  El Utbildning & FoU

ExpoVent flyttas fram!

2022-01-21

Med anledning av den höga smittspridningen flyttas ExpoVent i Falun, Karlstad och Örebro fram till 5-7 april.


  Ventilation

Värmebranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19

Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värdet av vattenförsörjning

2022-01-18

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Energimyndigheten summerar svängig energimarknad 2021

2022-01-18

Energimyndighetens årskrönika över 2021 summerar en svängig energimarknad.


  Allmän Utbildning & FoU