Webinar, välkommen den 24 maj klockan 16:00

2022-05-06 ClimaCheck Sweden AB

Hur kan ett företag stärka sin hållbarhetsstrategi genom att introducera prediktivt underhåll för kyl, luftkonditionering, och värmepumpsystem?

Vid COP26 (FN:s klimatkonferens i Skottland i november 2021), nåddes överenskommelsen ”The Glasgow Climate Pact”, som man hoppas ska leda till ett årtionde av klimatåtgärder. Som en del i detta konstaterades det att övergången till grön energi inte kommer räcka för att klara 1.5° målet.

För att bromsa den globala uppvärmningen kommer människan vara tvungen att fokusera mer på energieffektivisering.

Kylmaskiner, luftkonditionering och värmepumpssystem förbrukar cirka 30-60% av elen i många kommersiella byggnader. Baserat på vår erfarenhet från tusentals optimerade system, är det möjligt att spara 10-30% av energin med en effektiv underhålls- och optimeringsstrategi, som baseras på prestandaanalys. För att uppnå dessa besparingar är det viktigt att arbetet är strukturerat från det att system tas i drift, under driften och även vid service.

Under webinaret kommer vi att gå igenom hur företag kan implementerar prediktivt underhåll och energioptimering för att uppnå betydande energibesparingar och ökad driftsäkerhet. Två faktorer som stärker och underlättar miljö- och hållbarhetsarbete.

Vi kommer även gå igenom:

  • Varför ett ökat fokus på hållbarhet kommer tvinga företag att fokusera på prestanda i kylmaskiner, luftkonditionering och värmepumpssystem
  • Utmaningarna med driften och potentialen för energibesparingar
  • Vad prediktivt underhåll är och hur det kan implementeras
  • Hur energioptimering blir en del av den dagliga verksamheten
  • Vilka resultat man kan förvänta sig av att implementera prediktivt underhåll
  • Vad är besparingspotential?
  • Hur och varför energieffektivitet och prediktivt underhåll hänger ihop

När energieffektivisering och prediktivt underhåll blir en naturlig del av ett företags hållbarhetsstrategi går det att göra stora besparingar. Självklart kräver nya metoder både investeringar och fokus, men återbetalningstiden (ROI) är ofta kort och affärsnyttan är stor.

Efter webinaret kommer vi dela ut en checklista som kan användas för att bedöma hur långt ni har kommit i effektiviseringsarbetet med kylmaskiner, luftkonditionering och värmepumpssystem.

Datum: 24 Maj 2022
Tid: 16.00 - 17.00 (CET)

Anmäl dig här


 Dela     Tillbaka  

Så kan du bidra till att sänka Europas elförbrukning med 5%

2022-09-16

Energieffektivisering har störst och snabbast effekt för att få kontroll på energikrisen. Baserat på tusentals optimerade system vet vi att det ofta är möjligt att spara 10–30% av elen och minska effekttopparna betydligt. Är du redo att ta steget?


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Prediktivt underhåll & varför det är så viktigt för att spara energi!

2022-04-22

Industri 4.0 är en revolution som påverkar alla företag på ett eller annat sätt! I de flesta fallen är de nya möjligheterna positiva. Men för de företag som inte följer med i utvecklingen och fortsätter på som ”vanligt”, finns det flera risker.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck Energirapport

2022-04-22

ClimaChecks uppdaterade energirapporten ger en övergripande status av systemets energiförbrukning och produktion!


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger

Frukostseminarium i gruvan den 23e mars!

2022-02-23

Få insyn i hur vi ser att fastigheter kan bli mer energieffektiva genom att jobba strukturerat med prediktivt underhåll och energioptimering med kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsystem. Välkommen!


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Uppföljning och optimering av kylmaskiner och värmepumpar

2022-02-18

I samband med International Energy Agency (IEA) Annex 52's publicering av "New Guideline for Instrumentation and Data" så bjuder vi in till webinar! Där vi kommer berätta mer om uppföljning av Geoenergi anläggningar för värme och kyla!


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck söker miljöengagerad produkt och marknadsansvarig

2021-12-23

ClimaCheck inrättar nu en helt ny strategisk roll i bolaget för en modig, djärv och miljöengagerad Produkt och marknadsansvarig.


  Ventilation Värme Kyla El Platsannonser Energieffektivisering

God Jul och ett Gott Nytt År önskar ClimaCheck

2021-12-22

God Jul och ett Gott Nytt År önskar ClimaCheck.


  Värme Kyla

Webbutvecklare sökes!

2021-12-22

ClimaCheck växer och söker en Webbutvecklare, med ett holistiskt och produktorienterat synsätt kombinerat med ett intresse för att arbeta i ett team i nära samarbete med produkt- och affärsmänniskor.


  Allmän Platsannonser Automation/Styr- och Regler

Ny VD på ClimaCheck!

2021-05-25

Idag välkomnar vi det senaste tillskottet i ClimaChecks team! Lotta Ehrnborg, som från och med i måndags (24e maj) tar över rollen som VD i ClimaCheck.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Arbetsmarknad