2/2 pratar vi vatten- värme- & kylsystem på Förvaltarforum

2023-01-23 Bauer Watertechnology Systems AB

https://slussen.azureedge.net/image/43604/logotype_forvaltarforum.png

EnergiEffektivisera och samtidigt EnergiRenovera med Smart Underhåll och Opimerande effekt år efter år! 

Träffa oss på Förvaltarforum 08.00-19.00 i Stockholm

2/2 Förvaltarforum på Stockholm Waterfront

www.bauer-wt-systems.se/event/

Vi svarar & förklarar hur det fungerar att uppnå lägre drift- underhålls- & energikostnader. 

Bättre driftnetto i värme-, ventilations-, värmepump-, kallvatten- & varmvatten VVC & kylsystem

Minska fastighetens kostnader med oss! 

Och utbilda dig med oss!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Monter-Bauer-blå-logotyp_v12.jpg

Miljö cirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering och optimeringar i värme- kyl- ventilations- kallvatten- vvc- och varmvattensystem!

Planera in & Säkerställ för Smart Underhåll, EnergiRenovera, EnergiEffektivisera & Optimera i hela systemen för värme-, ventilations-, värmepump-, tappkallvatten- & varmvatten VVC, kylmaskin & kylsystem.

Så här enkelt blir effekten i hela rörsystem

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Behandling_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/Rening_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Skyddar_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

 

Det blir helt enkelt ett bättre driftnetto och optimering ända ut i fingerspetsarna!     

Se vårt produktblad Pdf

Miljö cirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i maskin- värme- kyl- ventilations- och vattensystem!

Minska kostnader med oss! 

EnergiRenovera, Underhåll, Opimera EnergiEffektivisera! 

Och utbilda dig med oss!

Vi svarar & förklarar hur det fungerar att uppnå lägre drift- underhålls- & energikostnader. Bättre driftnetto i värme-, ventilations-, värmepump-, kyl-, vatten- och varmvattensystem inom www.bauer-wt-systems.se/fastigheter/ 

 

Rengöring av värme- kallvatten- och varmvattensystem, ventilationsrörsystem, batterier, värmebafflar, kylbafflar, fönsterapparater sparar pengar och CO2!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Used_heat_exchanger_2.jpg

FAKTA: Avlagringar har stor påverkan, 1mm avlagringar i maskin-, värmeväxlare, värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med hela 25-85%.

www.bauer-wt-systems.se/behandling-varmesystem/

Planera in & Säkerställ för Smart Underhåll, EnergiRenovera, EnergiEffektivisera & Optimera i hela systemen för värme-, ventilations-, värmepumps-, kylmaskins- & kylsystem.

Det blir helt enkelt ett bättre driftnetto och optimering ända ut i fingerspetsarna!

Våra kunderfarenheter är minskade drifts- och underhållskostnader samt:

 • Mindre klagomål på värmen
 • Motverkar kraftfullt igensättningar i tex. rör, radiatorventiler och värmeväxlare
 • Jämnare värme i lägenheterna
 • Jämnare värme i ventilationsbatterier
 • Jämnare varmvatten
 • Snabbare varmvatten
 • Bättre dricksvatten
 • Mindre slöseri med dricksvatten och uppvärmt varmvatten
 • Mindre slitage i hela rörsystemets alla ingående komponenter
 • Ökad värmeöverföring i värmeväxlare, värmepump och andra värmeväxlande ytor.
 • Motverkar kraftfullt korrosion i rörsystem och alla dess ingående komponenter
 • Minskar risken med legionellatillväxt
 • Förlängd livslängd i hela rörsystemet för värmesystem, tappkallvatten- och varmvattensystem och kylsystem.
 • Klart bättre driftnetto
 • Snabb och smidigt! Installeras på en dag!

www.bauer-wt-systems.se

https://slussen.azureedge.net/image/43604/hus_ojamn_varme.jpg

Bauer PipeJet finns för applikationer från storlek 20i, 25i, 32i, 40i, 50i, 65F, 80F & 100F vattenbehandlingssystem och med tillhörande filtersystem för värmesystem & kylsystem. se vårt produktblad Pdf

Vi svarar gärna & förklarar, utbildar er hur det fungerar att uppnå lägre drift- underhålls- & energikostnader.

Fastighetens underhållsskulden ökar om inget görs!

 

Bauers vattenbehandlingsystem är metoden för energirenovering med samtidig energieffektivisering påverkas drifts- underhålls- & energikostnader under lång tid framöver.

Kostnadsundvikande & smart underhåll för fastigheter

Ojämn värme i lägenheter, lokaler, ventilation ?

Vi svarar och förklarar hur Bauer vattenbehandlingssystem fungerar på värmesystem, tappvattensystem och kylsystem.
 

Minska drastiskt fastighetens underhållsskuld för värmesystem, ventilations- och kylsystem samt dricksvatten- & varmvattensystem !

" Bauer har visat att våra kunder inom fastigheter och industrin uppnår högre produktivitet och minskar kostnader med Bauer PipeJet Vattenbehandlingssystem och med besparingsresultat som håller i sig år efter år” 
se vårt produktblad  Pdf

”Fastighetsägare och Industrin kräver ständiga förbättringar drift- service- underhålls- och energikostnader och optimeringar för att hålla nere sina kostnader"

 

Bauer är oerhört stolta att mottaga STORA PRODUKTIVITETSPRISET utsågs och delades ut av Riksorganisationen Svenskt Underhåll 2018 på underhållsmässan i Göteborg 

MOTIVERING till STORA PRODUKTIVITETSPRISET är:

"Bauer Watertechnology har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Bauer Watertechnology har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

http://www.svensktunderhall.se/tavlingar/

Pdf STORA PRODUKTIVITETSPRISET

Miljöcirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i värme- kyl- ventilations- dricksvatten- vvc- och varmvattensystem!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/alla_pipejet_+filter_Bauer-WTSystems_rev1.3_2022.png

EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosionsresterna med Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem.

 filterbyte2b_Bromma_10-2017.jpg Bromma_filter2_2015-05-12.jpg 

Fastighetsägare och industrin kräver ständiga produktivitetsförbättringar, drifts-, underhålls-, energi- & produktionsoptimeringar för att bibehålla sin starka position.

Uppnå bättre & optimal prestanda miljövänligt, energieffektivitet & minskad CO2 belastning.

Bauer har rett ut begreppen, hur det fungerar det i praktiken med EnergiRenovering samtidig EnergiEffektivisering i befintliga tappvattensystem, värmesystem, kylsystem, industrivattensystem https://bauer-wt-systems.se/vattenbehandlingsteknik/

 

Ojämn värme & kyla i maskiner, igensatta ventiler, termostater, värmeväxlare, värmepump, kylmaskin, radiatorer, värme- & kylbafflar, ventilationsbatterier, bekymmer för industrier & fastighetsägare

https://www.youtube.com/BauerWatertechnologySystems 

Naturligtvis helt utan kemikalisering i värme- & kylsystem samt tappvattensystem!

 

Med Bauer Pipejet vattenbehandlingssystem uppnår ni lägre energi- drift- underhålls- & investeringskostnader, Pdf

https://bauer-wt-systems.se/event/

https://slussen.azureedge.net/image/43604/PipeJet_32_Flow_BauerWTS.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/bild_cirkular_ekonomi_org.jpeg

X

 


 Dela     Tillbaka  

ExpoVärmeKyla möte 7/2-Karlstad 8/2-Örebro 9/2-Västerås

2023-02-03

Energieffektivisera, Smart underhåll, bättre driftnetto, lägre kostnader rena värmeväxlare & rörsystem Få bort avlagringarna & korrosion i varmvatten- vvc- värme- ventilations- & kylsystem ger optimerad drift underhåll energi. Mindre legionellarisk!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Energieffektivisera med oss 2/2-Västerås 8/2-Helsingborg 9/2-Göteborg

2023-01-30

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektivisering. Mindre risk legionellla! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimerad drift underhåll energi. Klart Bättre Vatten!


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

10.30 1/2 Driftsäkra Energieffektiva Rörsystem Ytskyddsdag

2023-01-19

Träffa oss Ytskyddsakademin på Ytskyddsdagarna 31/1 & 1/2 i Göteborg. Smart miljöcirkulärt ekonomiskt & hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i vatten- värme- kyl- ventilationssystem! Få bort avlagringarna & stoppa korrosion!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Energieffektivisera värme 25/1-Halmstad 26/1-Malmö 9/2-Uppsala

2023-01-16

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektivisering. Mindre risk legionellla! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimerad drift underhåll energi. Klart Bättre Vatten!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Energieffektivisera värme möt oss 25-26/1 på Styrelsemässan Stockholm

2023-01-09

Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimering i drift underhåll energi. Smart underhåll, bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektivisering Mindre risk legionellla! Klart Bättre Vatten!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Öresundsbron installerar nu Bauer vattenbehandlingssystem

2022-12-05

Vi visade att Rena rörsystem sparar pengar! Öresundsbron installerar nu vattenbehandling i Öresundstunnelns brandvattensystem, värme- ventilation- & kylsystem i kontorens betalstationer. Smart underhåll, energieffektivisering & samtidig optimering


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Träffa oss den 29-Trelleborg 30-Ängelholm 1/12-Kristianstad

2022-11-28

Energieffektivisera med rena rörsystem Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- värmesystem ger optimering i drift underhåll energi Mindre risk legionellla! Klart Bättre Vatten!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

ExpoVent möte november 22-Stockholm 23-Uppsala 24-Västerås

2022-11-21

Avlagringar & korrosion skapar problem i värme- ventilations- & kylsystem. Rena rörsystem sparar energi & pengar! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts- underhålls- energikostnader & CO2-belastning! KLART BÄTTRE VENT!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Bauer visar energioptimering effektivisering kyla värme varmvatten

2022-11-14

Rena rörsystem sparar pengar! Energieffektivisering & samtidig optimering i värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Underhåll fastigheter med oss! Uppnå miljöcirkulärt lägre driftskostnader!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU