Ny mjukvara till ClimaCheck onsite!

2023-05-17 ClimaCheck Sweden AB

Nu lanseras Version 6 av vår ledande programvara för prestandaanalys av kyl- och värmepumpssystem. Version 6 innehåller flera nya funktioner som både möjliggör och underlättar energioptimering samt felsökning.

Nya funktioner i Version 6 av ClimaCheck onsite mjukvaran

 • Uppdaterad plattform med ökad beräkningskapacitet, förbättrad flexibilitet och avancerad visualisering av kyl- och värmepumpssystem
 • Möjlighet att lägga till och anpassa grafer och tabeller med förbättrad Excel-kompatibilitet, för att underlätta prestandaanalys
 • Tryck-entalpidiagram för att ytterligare visualisera
 • Flera flikar för två- och trekretssystem för att underlätta och effektivisera analys i fält.
 • Anslutning till ClimaCheck lite via Bluetooth-sensorer

Version 6 visar alla nyckeltal (KPI:er) i realtid, vilket ger en omfattande översikt av systemets prestanda i realtid.

Dessa KPI:er inkluderar:

 • Systemeffektivitetsindex – SEI-Dashboard
 • Kapacitet / Verkningsgrad / COP (Coefficient of Performance)
 • Kompressorverkningsgrad
 • Kondensor- / förångarverkningsgrad (inlopps- / utloppstemperaturdifferenser)
 • Styrning och dess funktion (vid olika belastningar)
 • Expansionsventil (överhettning)
 • Verifiering av fyllnadsmängd och möjlighet att identifiera läckor i ett tidigt skede

Hårdvara

Både ClimaCheck onsite (PaProIII) och ClimaCheck lite hårdvara kan användas för datainsamling. Anslutning av de nödvändiga givarna kan göras på 30–40 minuter, processen är standardiserad vilket gör den enkel. Direkt när alla givare är anslutna kan analysen påbörjas och all nödvändig information för felsökning och optimering av systemets prestanda blir tillgänglig.

Om du köpt en ClimaCheck onsite efter oktober 2022, kan du uppdatera till version 6 gratis. Kontakta oss här för att uppdatera eller få ett pris för en uppgradering.


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium – Energieffektiv drift med ClimaCheck och Partners

2024-02-09

Träffa oss och gästtalare! Den 7 mars från kl. 08:00 till 10:00 anordnar vi ett frukostseminarium med fokus på energieffektivitet och att driftsäkerhet säkerställs i kyl- och värmepumpanläggningar!


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Vägledning för att flytta effekt och optimera kylanläggningar

2024-01-12

Under perioden 2023, så har ClimaCheck Sweden AB tillsammans med Caverion och RISE analyserat och optimerat kylanläggningar. Resultatet har dokumenterats och presenterats i rapporten ” Vägledning för att flytta eleffekt och optimera kylanläggningar".


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ny VD på ClimaCheck.

2023-05-27

Vi växer och vill passa på att välkommen vår nya VD, Carl Johan.


Värme Kyla El Energieffektivisering Arbetsmarknad

ClimaCheck utvalt i Skyline-programmet

2023-04-25

Som ett av sju svenska bolag har ClimaCheck fått chansen att introducera sin metodik och dess möjligheter till fastighetsägare i New York. Målet är att hjälpa fastighetsbolag att nå nya krav på energioptimering och minskning av koldioxidutsläpp.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Börja din energioptimeringsresa den 25e maj!

2023-04-17

Den pågående energikrisen ökar förväntningarna och kraven på energieffektivisering! Kylmaskiner och värmepumpar förbrukar ofta 10-30% mer el än nödvändigt. Med hjälp av ClimaChecks analys, kan detta undvikas. Anmäl dig till vår utbildning idag!


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck driver Vinnovafinansierat projekt

2023-01-27

Projektet går ut på att dokumentera hur man kan ta jobba med optimeringspotential på 10-30% i kylanläggningar för att snabbt effekt och energibehov, vilket uppskattas motsvara 50-150 MW i Sveriges 3000 större livsmedelsbutiker.


Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Nu kan du anmäla dig till ClimaChecks Internationella Träning 2023!

2023-01-26

Den 20–21 april anordnar vi vår årliga Internationella Träning, ta chansen att fängslas under två dagar och träffa experter från hela världen och få ett unikt erfarenhetsutbyte.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

ClimaCheck önskar dig ett Gott Nytt År

2022-12-23

Vi på ClimaCheck vill passa på att önska dig ett gott nytt år!


Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

ClimaCheck får genombrottsorder av tyska energimyndigheten.

2022-10-28

ClimaCheck och ProptechOS har fått en genombrottsorder av den tyska Energimyndigheten (dena), för att utveckla och verifiera en plattform för benchmarking av luftkonditionerings-, kyl- och värmepumpssystem.


Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU