Tryckavlopp med underhållsfri konstruktion

2023-09-28 Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

Vi pumpar spillvatten enkelt längre sträckor

Under mer än fyra decennier har vi etablerat vår originalprodukt LPS®-tryckavloppssystem som det självklara valet vid anläggning av nytt avlopp. Vårt fokus på kvalitet, hållbarhet och kundservice har givit oss en marknadsledande position.

Oavsett om vi levererar nytt avlopp till kommuner, stora samfälligheter eller enskilda anläggningar så tar vi ett helhetsansvar. Med en lösningsorienterad attityd står vi för rådgivning, projektering, byggledning, dimensionering och drift av ditt nästa VA-projekt. Pumpar, rör, tankar, ledningsnät, kablar och frostskydd – vi skräddarsyr en avloppslösning i världsklass utifrån er unika kravbild.

 


Något som är viktigt för oss på SKT är att vi följer marknadens behov och utvecklar kundanpassade lösningar. Hela tiden utvecklar vi och förbättrar våra produkter och därför har vi tagit fram LPS2000D2 i återvinningsbar polyeten som vi gjuter på Alunda Polyeten utanför Uppsala.
Pumpstationen levereras med pumpar, apparatlådor med samtidig drift, elektriskt motorskydd och start/stopp automatik och GSM-larm i standardutförande. Nivåerna start, stopp och alarm känns av med pressostater som är inbyggda i pumparna.

Nu gjuter vi även LPS2000D2 i återvinningsbar polyeten                                                                                                                           

https://slussen.azureedge.net/image/10559/LPS2000D2.png

Fördelar med LPS2000D
• Klarar stora flöden och höga                         tryck
• Driftsäker och robust
• Smidig el- och pumpinstallation
• In- och utlopp på frostfritt djup
• Inloppsdjup anpassat för direkt anslutning från källare
• Formen på tankbotten håller pumpsumpen fri från
sedimentuppbyggnad
• I det breddningsskyddade utrymmet finns det även
plats för ytterligare kringutrustning
• Pumpstyrning: Samtidig drift(dubbelt flöde) kommer
som standard. Kan enkelt ändras i efterhand till alternerande drift(redundant).
• Inbyggd back- och antivaakumventil och motorskydd i pumpen
• Tanken kan förhöjas med Tegra 1000 stigarrör (Wavin)
• Tanken kan förkortas


Läs mer här

 

Tryckavlopp med underhållsfri konstruktion


Vill du veta mer om lösningar och produkter för tryckavlopp?

Skandinavisk Kommunalteknik AB 
Täby 08-544 407 90  | Mölndal 031-797 13 80  |  Lund  046-261 05 90 
[email protected] | www.kommunalteknik.se


 Dela     Tillbaka  

LPS Släppbrunn med LPS SulfaNo

2022-10-12

Höga värden av svavelväte i avloppssystem ger både lukt- och korrosionsproblem, vilket blir kostsamt i form av oplanerade reparationer och extra underhåll.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

LPS SulfaNo - Joniseringsutrustning sänker svavelvätehalten

2022-09-26

SulfaNo har snabbt blivit en av våra populäraste produkter för att lösa svavelväteproblem. Monteras med lätthet i både pumpstationer/överbyggnader och i släppbrunnar.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

LPS2000P - Portabel pumpstation för tryckavlopp

2022-09-10

LPS2000P är en kompakt portabel avloppslösning för byggetablering, idrottsevenemang och vid andra tillfällen då man tillfälligt vill pumpa avloppsvattnet vidare till lämplig släppunkt.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Ny generation pumpstation för villa och fritidshus

2022-08-29

LPS2000E2 är en vidareutveckling av är vår mest sålda pumpstation LPS2000E.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

SKT förstärker organisationen

2022-01-11

SKT förstärker organisationen och vi vill hälsa Magnus Mårtensson välkommen som projektledare hos oss på Skandinavisk kommunalteknik.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

45 år av banbrytande tryckavlopp

2020-02-20

Tryckavlopp utgör vårt DNA. Under mer än fyra decennier har vi etablerat vår originalprodukt LPS®-tryckavloppssystem som det självklara valet vid anläggning av nytt avlopp. Vi fokuserar på kvalitet, hållbarhet och kundservice.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny order i Danmark!

2019-03-15

SKT har tillsammans med Munck Forsyningsledninger vunnit ett anbud till VandCenterSyd (VCS) på 110 pumpstationer för LPS system i Odense, Danmark.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Tryckavlopp skapar möjligheter

2017-07-04

Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. – Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger Torbjörn Jansson, vd på Skandinavisk Kommunalteknik.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Avloppsvatten över berg och djupa dalar

2017-06-21

I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar.


Vatten & avlopp (yttre VA)