Ny design på RINO

2017-12-05 av Bevent Rasch AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/98/RINO.jpg

En av marknadens snyggaste takdon har nu fått ännu mindre diameter och blir därmed ännu elegantare. RINO har en unik design och kombinerar ett högt blandningsförhållande och en bred spridningsbild med tyst drift och dragfri luftdistribution, samtidigt som konstruktionen effektivt förhindrar nedsmutsning av takytan runt donet.

Läs mer här.


 Dela     Tillbaka  

Bevent Rasch med i Kungälvs sjukhus miljardsatsning

Kungälvs sjukhus byggs om och renoveras i flera steg och först 2024 kommer allt att stå klart. Bevent Rasch har blivit utvalda att leverera bland annat brandspjäll, ytterväggsgaller, takhuvar och irisspjäll för ett totalt ordervärde på flera mkr.


Specialbeställda ljuddämpare till Mölndal galleria

I höst öppnar nya Mölndal Galleria. Bevent Rasch har levererat samtliga ljuddämpare i projektet , samt brandspjäll, injusteringsspjäll, avstängningsspjäll, huvar och galler.


Ny snabbvalskatalog

Nu har vi uppdaterat av vår omtyckta snabbvalskatalog och prislista.


Takgenomföringar med lyftbeslag

För att underlätta hantering och lyft har vi nu infört lyftbeslag på våra större takgenomföringar.