Ny design på RINO

2017-12-05 Bevent Rasch AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/98/RINO.jpg

En av marknadens snyggaste takdon har nu fått ännu mindre diameter och blir därmed ännu elegantare. RINO har en unik design och kombinerar ett högt blandningsförhållande och en bred spridningsbild med tyst drift och dragfri luftdistribution, samtidigt som konstruktionen effektivt förhindrar nedsmutsning av takytan runt donet.

Läs mer här.


 Dela     Tillbaka  

Förbättrad FIDs

2018-06-06

Vårt självverkande backspjäll FIDs för samlingslåda är nu förbättrad och har lägre tryckfall och ljudalstring än tidigare utförande.


Godkända och uppgraderade certifikat

2018-06-05

Bevent Rasch och Rasch har under vecka 22 genomgått en recertifieringsrevision av sitt verksamhetssystem.


DELTA Design är här

2018-04-16

Nu finns våra populära DELTA-huvar med ny, modern design.


Irisspjäll HRSI i nytt utförande

2018-02-22

HRSI är ett irisspjäll för mätning och injustering av luftflöden. Nu kan du beställa spjället även i rostfritt utförande.


Bevent Rasch med i Kungälvs sjukhus miljardsatsning

2018-02-01

Kungälvs sjukhus byggs om och renoveras i flera steg och först 2024 kommer allt att stå klart. Bevent Rasch har blivit utvalda att leverera bland annat brandspjäll, ytterväggsgaller, takhuvar och irisspjäll för ett totalt ordervärde på flera mkr.


Specialbeställda ljuddämpare till Mölndal galleria

2018-01-23

I höst öppnar nya Mölndal Galleria. Bevent Rasch har levererat samtliga ljuddämpare i projektet , samt brandspjäll, injusteringsspjäll, avstängningsspjäll, huvar och galler.


Ny snabbvalskatalog

2017-12-04

Nu har vi uppdaterat av vår omtyckta snabbvalskatalog och prislista.


Takgenomföringar med lyftbeslag

2017-12-03

För att underlätta hantering och lyft har vi nu infört lyftbeslag på våra större takgenomföringar.


Varmt välkommen, Patric Storm

2017-10-17

Bevent Rasch är stolta och glada över att hälsa Patric Storm välkommen som ny försäljningsingenjör på Stockholmskontoret.