Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del III

2018-02-12 Slussen Building Services

Vår serie om de föreslagna företagen/organisationerna till Stora Inneklimatpriset fortsätter i oförminskad takt. Den här gången är turen kommen till tidigare regeringskansliet, 

Tidigare regeringskansliet - OVK, krav på godkänd ovk och radonvärden för att få slutbevis vid nybyggnad m.m, Kerstin Wennerstrand

- Jag är, i min roll som före detta tjänstman på regeringskansliet, mamma till  OVK-lagstiftningen som instiftades i början av 90-talet. Det var mycket arbete med hela branschen, exempelvis företag och branschorganistioner. Jag menar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till helheten, exempelvis fukt och radon, när man diskuterar inneklimat och jag var också med och utvecklade PBL. 

OCO Nordic - OCO-metoden, Magnus Clarin

- OCO-metoden är baserad på en teknik kallad torrisblästring. Det vi gjort är att vi utvecklat tekniken för ventilationssegmentet där vi rengör värmeväxlare samt kyl- och värmebatterier i aggregaten. Rengöringen optimerar energihanteringen i systemen vilket ger en bättre verkningsgrad då smuts isolerar den termiska hanteringen  och hämmar värmeintaget. Rengöringen återskapar också funktionen i systemet vad det gäller tryckfall och flöden. Dessutom minskas slitaget på slitdelar. Sist men inte minst får man en renare luftmiljö. Inom kort kommer rapporten rapporten Optimal rengöring av värmeväxlare - smutsens inverkan på energi från Lunds Tekniska Högskola där vår metod utvärderas. 

Se film om OCO-metoden:
 

Menerga - Adconair Zero GWP, Kent Granberg

- I Adconair Zero GWP kan vi kyla tilluften extremt billigt utan tillskott av el då vi kyler med vatten. Systemet kräver inga farliga f-gaser och har heller inga krav på läcksökning. Vi kan komma ner ända till 17° C i tilluften vilket är bra i de här sammanhangen. 

Se filmen om Adonconair Zero GWP

 

Känner du till någon produkt, tjänst eller metodik du tycker bör premieras med Stora Inneklimatpriset? Klicka här! Prisutdelning sker på Nordbygg 12/4 och prisutdelare är bostadsminister Peter Eriksson (MP). 

Fotnot: Syftet är att i denna artikelserie presentera alla inkomna förslag innan presentationen av de fyra som nomineras till finalen på Nordbygg.

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Årets Nils Holgerssonrapport presenterad

2018-10-16

För 23:dje året presenteras rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.


Välbesökt Kyl- och värmepumpdag i Kista

2018-10-16

Seminarieprogram, praktiskt torg och utställning. Det var vad de cirka 500 besökarna på årets upplaga av Kyl- och värmepumpdagen i Kista bjöds på. Naturligtvis var även Slussen.biz på plats och gjorde nedslag.  


Fjärrvärmen upp i snitt en halv procent

2018-10-16

Energiföretagen Sverige presenterar prisstatistiken för fjärrvärme 2018. Statistiken omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Medelprisökningen år 2018 landar på strax över 0,5% för samtliga hustyper.


Den 1/1 införs primärenergital i energideklarationen

2018-10-15

Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.


Regeringen tar emot utredning om energieffektivisering

2018-10-15

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring.


Mindre smog kan spara 183 miljarder euro inom EU

2018-10-10

Rapporten Clean Air Challenge från InnoEnergy presenterar innovativa lösningar på en växande kris som rör både hälsa och ekonomi.


Kunskapsintensiv Geoenergidag

2018-10-09

Slussen.biz fanns på plats när ett 70-tal deltagare bjöds på ett digert föreläsningsprogram och utställning under årets upplaga av Geoenergidagen i Stockholm.


Inbjudan frukostseminarium

2018-10-09

Belok, BeBo och Energimyndigheten bjuder in till frukostseminarium "Energieffektivisera med hjälp av BeBo och Belok" den 24 oktober i samband med Building Sustainability i Stockholm.


Sveriges 20 största installatörer 2017

2018-10-08

Industrifakta har sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning.


Avloppsvatten kan vara räddningen för grundvattnet

2018-10-08

Avloppsvatten kan vara räddningen för att återställa de onormalt låga grundvattennivåerna, rapporterar sverigesradio.se.