Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del III

2018-02-12 Slussen Building Services

Vår serie om de föreslagna företagen/organisationerna till Stora Inneklimatpriset fortsätter i oförminskad takt. Den här gången är turen kommen till tidigare regeringskansliet, 

Tidigare regeringskansliet - OVK, krav på godkänd ovk och radonvärden för att få slutbevis vid nybyggnad m.m, Kerstin Wennerstrand

- Jag är, i min roll som före detta tjänstman på regeringskansliet, mamma till  OVK-lagstiftningen som instiftades i början av 90-talet. Det var mycket arbete med hela branschen, exempelvis företag och branschorganistioner. Jag menar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till helheten, exempelvis fukt och radon, när man diskuterar inneklimat och jag var också med och utvecklade PBL. 

OCO Nordic - OCO-metoden, Magnus Clarin

- OCO-metoden är baserad på en teknik kallad torrisblästring. Det vi gjort är att vi utvecklat tekniken för ventilationssegmentet där vi rengör värmeväxlare samt kyl- och värmebatterier i aggregaten. Rengöringen optimerar energihanteringen i systemen vilket ger en bättre verkningsgrad då smuts isolerar den termiska hanteringen  och hämmar värmeintaget. Rengöringen återskapar också funktionen i systemet vad det gäller tryckfall och flöden. Dessutom minskas slitaget på slitdelar. Sist men inte minst får man en renare luftmiljö. Inom kort kommer rapporten rapporten Optimal rengöring av värmeväxlare - smutsens inverkan på energi från Lunds Tekniska Högskola där vår metod utvärderas. 

Se film om OCO-metoden:
 

Menerga - Adconair Zero GWP, Kent Granberg

- I Adconair Zero GWP kan vi kyla tilluften extremt billigt utan tillskott av el då vi kyler med vatten. Systemet kräver inga farliga f-gaser och har heller inga krav på läcksökning. Vi kan komma ner ända till 17° C i tilluften vilket är bra i de här sammanhangen. 

Se filmen om Adonconair Zero GWP

 

Känner du till någon produkt, tjänst eller metodik du tycker bör premieras med Stora Inneklimatpriset? Klicka här! Prisutdelning sker på Nordbygg 12/4 och prisutdelare är bostadsminister Peter Eriksson (MP). 

Fotnot: Syftet är att i denna artikelserie presentera alla inkomna förslag innan presentationen av de fyra som nomineras till finalen på Nordbygg.

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Javisst, herr/fru branschminister!

2019-01-21

Efter den rekordlånga regeringsbildningen har statsminister Stefan Löfven nu presenterat sina ministrar. Slussen.biz reder ut vem som har ansvar för vad inom bygg-, energi- och miljöfrågorna.


Sotningsproblem i Luleå

2019-01-21

I höstas sa Luleå kommun upp avtalet med sin sotningsentreprenör som fått sin f-skattesedel indragen. Därefter följde problem med upphandling av en ny entreprenör och läget är nu akut, rapporterar upphandling24.se.


Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

2019-01-21

Ett nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön.


Polisanmälan för otillåten saltning i vattenskyddsområde

2019-01-18

Åre kommun polisanmäler Trafikverket för otillåten saltning i ett vattenskyddsområde, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.


Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

2019-01-17

I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.


Stark värmepumpförsäljning

2019-01-16

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla värmepumpsegment. Totalt ökade försäljningen med 11% jämfört med 2017. 2018 ökade försäljningen med 7% jämfört med helåret 2017. Detta enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningeng.


Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2019-01-11

Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi och 10 år med Bas-P och Bas-U – hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare? Det är två av de projekt som får ta del av AFA Försäkrings anslag.


Riksrevisionen granskar stöd

2019-01-11

Riksrevisionen granskar nu om statens stöd till renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt utsatta områden har fungerat som det var tänkt.


Högsta elpriserna sedan 2010

2019-01-10

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot – det så kallade systempriset – blev 45 öre/kWh år 2018. Det är en ökning med knappt 17 öre jämfört med 2017, motsvarande nästan 60 procent.


Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

2019-01-10

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.