Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del III

2018-02-12 Slussen Building Services

Vår serie om de föreslagna företagen/organisationerna till Stora Inneklimatpriset fortsätter i oförminskad takt. Den här gången är turen kommen till tidigare regeringskansliet, 

Tidigare regeringskansliet - OVK, krav på godkänd ovk och radonvärden för att få slutbevis vid nybyggnad m.m, Kerstin Wennerstrand

- Jag är, i min roll som före detta tjänstman på regeringskansliet, mamma till  OVK-lagstiftningen som instiftades i början av 90-talet. Det var mycket arbete med hela branschen, exempelvis företag och branschorganistioner. Jag menar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till helheten, exempelvis fukt och radon, när man diskuterar inneklimat och jag var också med och utvecklade PBL. 

OCO Nordic - OCO-metoden, Magnus Clarin

- OCO-metoden är baserad på en teknik kallad torrisblästring. Det vi gjort är att vi utvecklat tekniken för ventilationssegmentet där vi rengör värmeväxlare samt kyl- och värmebatterier i aggregaten. Rengöringen optimerar energihanteringen i systemen vilket ger en bättre verkningsgrad då smuts isolerar den termiska hanteringen  och hämmar värmeintaget. Rengöringen återskapar också funktionen i systemet vad det gäller tryckfall och flöden. Dessutom minskas slitaget på slitdelar. Sist men inte minst får man en renare luftmiljö. Inom kort kommer rapporten rapporten Optimal rengöring av värmeväxlare - smutsens inverkan på energi från Lunds Tekniska Högskola där vår metod utvärderas. 

Se film om OCO-metoden:
 

Menerga - Adconair Zero GWP, Kent Granberg

- I Adconair Zero GWP kan vi kyla tilluften extremt billigt utan tillskott av el då vi kyler med vatten. Systemet kräver inga farliga f-gaser och har heller inga krav på läcksökning. Vi kan komma ner ända till 17° C i tilluften vilket är bra i de här sammanhangen. 

Se filmen om Adonconair Zero GWP

 

Känner du till någon produkt, tjänst eller metodik du tycker bör premieras med Stora Inneklimatpriset? Klicka här! Prisutdelning sker på Nordbygg 12/4 och prisutdelare är bostadsminister Peter Eriksson (MP). 

Fotnot: Syftet är att i denna artikelserie presentera alla inkomna förslag innan presentationen av de fyra som nomineras till finalen på Nordbygg.

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarier om det nya stödet Energisteget

2018-08-17

Under hösten 2018 bjuder Energimyndigheten in till seminarier för att hjälpa industriföretag att komma igång med ansökningar inom det nya programmet Energisteget.


Asbestlättnader i USA

2018-08-16

Reglerna för asbest i USA är på gång att lättas upp, rapporterar bland annat arbetet.se.


Utbrett fusk med asbest

2018-08-16

Det förkommer fortfarande ett utbrett fusk med hanteringen av asbest enligt Arbetsmiljöverket och fackförbundet Byggnads, rapporterar svt.se.


Regeringen skärper regleringen av elnätsavgifterna

2018-08-15

Regeringen kommer imorgon besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investeringar.


Stort intresse för stöd till solelprojekt

2018-08-15

Många vill driva forsknings- och innovationsprojekt kring solceller och termisk solkraft. Totalt söktes 152 miljoner kronor i stöd under våren för att studera hur Sverige kan få mer solel och ta fram nya innovationer.


Möjlig samordning mellan EKL och Energideklarationer

2018-08-14

På uppdrag av Energimyndigheten har CIT Energy Management undersökt hur genomförandet av de två lagkraven EKL och Energideklarationer kan samordnas.


Vägledning om LCA för byggnader

2018-08-14

Boverkets vägledning riktar sig framförallt till den som funderar på att beställa en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för alla som vill lära sig mer om LCA för byggnader.


Riksbyggen inför solcellsanläggningar som standard

2018-08-10

Riksbyggen inför solcellsanläggningar som standard i nyproduktionen av flerbostadshus.


Nya bilder jorden runt

2018-08-08

Semestrarna lider mot sitt slut och vi har uppdaterat vårt arkiv med bilder från jordens alla hörn med nya spännande alster.


Ny rapport om Sveriges byggregler

2018-08-08

I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.