Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del III

2018-02-12 Slussen Building Services

Vår serie om de föreslagna företagen/organisationerna till Stora Inneklimatpriset fortsätter i oförminskad takt. Den här gången är turen kommen till tidigare regeringskansliet, 

Tidigare regeringskansliet - OVK, krav på godkänd ovk och radonvärden för att få slutbevis vid nybyggnad m.m, Kerstin Wennerstrand

- Jag är, i min roll som före detta tjänstman på regeringskansliet, mamma till  OVK-lagstiftningen som instiftades i början av 90-talet. Det var mycket arbete med hela branschen, exempelvis företag och branschorganistioner. Jag menar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till helheten, exempelvis fukt och radon, när man diskuterar inneklimat och jag var också med och utvecklade PBL. 

OCO Nordic - OCO-metoden, Magnus Clarin

- OCO-metoden är baserad på en teknik kallad torrisblästring. Det vi gjort är att vi utvecklat tekniken för ventilationssegmentet där vi rengör värmeväxlare samt kyl- och värmebatterier i aggregaten. Rengöringen optimerar energihanteringen i systemen vilket ger en bättre verkningsgrad då smuts isolerar den termiska hanteringen  och hämmar värmeintaget. Rengöringen återskapar också funktionen i systemet vad det gäller tryckfall och flöden. Dessutom minskas slitaget på slitdelar. Sist men inte minst får man en renare luftmiljö. Inom kort kommer rapporten rapporten Optimal rengöring av värmeväxlare - smutsens inverkan på energi från Lunds Tekniska Högskola där vår metod utvärderas. 

Se film om OCO-metoden:
 

Menerga - Adconair Zero GWP, Kent Granberg

- I Adconair Zero GWP kan vi kyla tilluften extremt billigt utan tillskott av el då vi kyler med vatten. Systemet kräver inga farliga f-gaser och har heller inga krav på läcksökning. Vi kan komma ner ända till 17° C i tilluften vilket är bra i de här sammanhangen. 

Se filmen om Adonconair Zero GWP

 

Känner du till någon produkt, tjänst eller metodik du tycker bör premieras med Stora Inneklimatpriset? Klicka här! Prisutdelning sker på Nordbygg 12/4 och prisutdelare är bostadsminister Peter Eriksson (MP). 

Fotnot: Syftet är att i denna artikelserie presentera alla inkomna förslag innan presentationen av de fyra som nomineras till finalen på Nordbygg.

Text: Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Mårten Winkler prisas för bästa examensarbetet inom VA

2018-05-23

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området.


Skärp regleringen av elnätsbolagens intäkter

2018-05-21

Sju organisationer framför, i ett brev till regeringen, krav på att skärpa regleringen av elnätsbolagens intäkter.


Slussen.biz säkerställer personuppgifterna

2018-05-18

Slussen.biz ska bli bäst i klassen på regelrätt personuppgiftshantering med målet att vinna befintliga såväl som potentiella kunders förtroende i frågan.


Årsmöte i Svensk Ventilation

2018-05-18

Välbesökt och effektivt årsmöte i en bransch med högkonjunktur. Så kan man sammanfatta branschorganisationen Svensk Ventilations årsmöte som hölls 17/5 i Stockholm.


Regeringen vill ändra skatteregler för utländsk hyrpersonal

2018-05-17

Skatten ska skärpas för utländska företag som hyr ut arbetskraft till bland annat byggsektorn. Det föreslår regeringen nu efter förhandlingar med Vänsterpartiet. Syftet är göra konkurrensen mer rättvis, enligt sverigesradio.se.


Svenskt Vatten nöjda med fosforbesked

2018-05-17

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från stad till land. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion gjort.


Högtryck på IFAT

2018-05-16

Mycket folk, otroligt många utställare och mycket produkter. Slussen.biz har pratat med Bernt Bodin som befinner sig på IFAT-mässan i München.


WWFs Climate Solver Nordic 2018

2018-05-16

Två svenska innovationer finns med bland WWFs Climate Solver Nordic 2018.


Analys av vattenförsörjningen i jordbruket

2018-05-15

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling.


Ny utvärdering av Belok och BeBo

2018-05-14

På uppdrag av Energimyndigheten har Copenhagen Economics genomfört en förstudie för att utvärdera måluppfyllelsen för tre olika delmål, hos innovationsklustren Belok och BeBo.