FX- vs FTX-ventilation

2018-02-12 Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent.JPGFullt hus när Bengt Bergqvist presenterade resultaten av sina mätningar på FX- och FTX-ventilation.

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än ett 90-tal åhörare, när konsulten Bengt Bergqvist presenterade sina mätningar för att jämföra FX- och FTX-ventilation i flerbostadshus som han gjort på uppdrag av Svensk Ventilation. Presentationen gjordes under en lunch i Stockholm som arrangerades av Svensk Ventilation och Energi- och Miljötekniska föreningen. 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent2.JPG

Mätningarna i gällande FX-ventilationen har skett i en lägenhet på knappt 100 m2 i Lidingö.  
- Jag har gjort mätningar i de olika rummen under olika förutsättningar. Till exempel med sovrumsfönstret på glänt och med dörren öppen. Jag har noterat att luftläckage skapar problem med tilluftsflöden. Brukarbeteende som öppnade fönster och dörrar skapar undertryck vilket kan påverka luftflöde och ventilation i andra rum. Det är också viktigt med kontinuerliga filterbyten för att systemet ska fungera tillfredställande. Med FX-ventilation krävs fyra gånger så stora radiatorer som vid FTX-ventilation. Under förutsättningarna i Stockholm krävs det en värmefaktor på 3,7 för att kunna konkurrera med fjärrvärmen, vilket blir tufft. I de nya BBR-kraven för nyproduktion, som gäller från och med årsskiftet, blir det också en primärenergifaktor på 1,6 för el vilket gör det ännu tuffare. Fördelarna med FX-system är att det inte finns något behov av tilluftskanaler samt krävs mindre schakt och fläktrum. Det är också mindre behov av avfrostning och genom undertryck i lägenheterna är det mindre risk för fukt i fönster och ytterväggar samt mindre risk att matos sprids till trapphuset.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ventbengt.JPGBengt Bergqvist, Energianalys.

Mätningarna med FTX-ventilation har gjorts i ett sovrum i ett parhus som motsvarar det i lägenheten på Lidingö. 
- En nackdel med FTX-ventilation är att den har avfrostningsbehov vid låga temperatrurer. Fördelarna är dock många i jämförelse med FX-ventilationen. Den påverakas inte av brukarbeteendet och det blir mindre problem med exempelvis drag och det är enklare och billigare filterbyten. Det blir också en lägre energikostnad med låg elanvändning samt enklare värmesystem med mindre undercentral, mindre radiatorer och enklare att använda golvvärme. 

Bengt Bergqvist arbete kommer presenteras i en rapport under mars månad

Text och bild: Ulrik Hammarsträng

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Mårten Winkler prisas för bästa examensarbetet inom VA

2018-05-23

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området.


Skärp regleringen av elnätsbolagens intäkter

2018-05-21

Sju organisationer framför, i ett brev till regeringen, krav på att skärpa regleringen av elnätsbolagens intäkter.


Slussen.biz säkerställer personuppgifterna

2018-05-18

Slussen.biz ska bli bäst i klassen på regelrätt personuppgiftshantering med målet att vinna befintliga såväl som potentiella kunders förtroende i frågan.


Årsmöte i Svensk Ventilation

2018-05-18

Välbesökt och effektivt årsmöte i en bransch med högkonjunktur. Så kan man sammanfatta branschorganisationen Svensk Ventilations årsmöte som hölls 17/5 i Stockholm.


Regeringen vill ändra skatteregler för utländsk hyrpersonal

2018-05-17

Skatten ska skärpas för utländska företag som hyr ut arbetskraft till bland annat byggsektorn. Det föreslår regeringen nu efter förhandlingar med Vänsterpartiet. Syftet är göra konkurrensen mer rättvis, enligt sverigesradio.se.


Svenskt Vatten nöjda med fosforbesked

2018-05-17

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från stad till land. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion gjort.


Högtryck på IFAT

2018-05-16

Mycket folk, otroligt många utställare och mycket produkter. Slussen.biz har pratat med Bernt Bodin som befinner sig på IFAT-mässan i München.


WWFs Climate Solver Nordic 2018

2018-05-16

Två svenska innovationer finns med bland WWFs Climate Solver Nordic 2018.


Analys av vattenförsörjningen i jordbruket

2018-05-15

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling.


Ny utvärdering av Belok och BeBo

2018-05-14

På uppdrag av Energimyndigheten har Copenhagen Economics genomfört en förstudie för att utvärdera måluppfyllelsen för tre olika delmål, hos innovationsklustren Belok och BeBo.