FX- vs FTX-ventilation

2018-02-12 Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent.JPGFullt hus när Bengt Bergqvist presenterade resultaten av sina mätningar på FX- och FTX-ventilation.

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än ett 90-tal åhörare, när konsulten Bengt Bergqvist presenterade sina mätningar för att jämföra FX- och FTX-ventilation i flerbostadshus som han gjort på uppdrag av Svensk Ventilation. Presentationen gjordes under en lunch i Stockholm som arrangerades av Svensk Ventilation och Energi- och Miljötekniska föreningen. 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent2.JPG

Mätningarna i gällande FX-ventilationen har skett i en lägenhet på knappt 100 m2 i Lidingö.  
- Jag har gjort mätningar i de olika rummen under olika förutsättningar. Till exempel med sovrumsfönstret på glänt och med dörren öppen. Jag har noterat att luftläckage skapar problem med tilluftsflöden. Brukarbeteende som öppnade fönster och dörrar skapar undertryck vilket kan påverka luftflöde och ventilation i andra rum. Det är också viktigt med kontinuerliga filterbyten för att systemet ska fungera tillfredställande. Med FX-ventilation krävs fyra gånger så stora radiatorer som vid FTX-ventilation. Under förutsättningarna i Stockholm krävs det en värmefaktor på 3,7 för att kunna konkurrera med fjärrvärmen, vilket blir tufft. I de nya BBR-kraven för nyproduktion, som gäller från och med årsskiftet, blir det också en primärenergifaktor på 1,6 för el vilket gör det ännu tuffare. Fördelarna med FX-system är att det inte finns något behov av tilluftskanaler samt krävs mindre schakt och fläktrum. Det är också mindre behov av avfrostning och genom undertryck i lägenheterna är det mindre risk för fukt i fönster och ytterväggar samt mindre risk att matos sprids till trapphuset.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ventbengt.JPGBengt Bergqvist, Energianalys.

Mätningarna med FTX-ventilation har gjorts i ett sovrum i ett parhus som motsvarar det i lägenheten på Lidingö. 
- En nackdel med FTX-ventilation är att den har avfrostningsbehov vid låga temperatrurer. Fördelarna är dock många i jämförelse med FX-ventilationen. Den påverakas inte av brukarbeteendet och det blir mindre problem med exempelvis drag och det är enklare och billigare filterbyten. Det blir också en lägre energikostnad med låg elanvändning samt enklare värmesystem med mindre undercentral, mindre radiatorer och enklare att använda golvvärme. 

Bengt Bergqvist arbete kommer presenteras i en rapport under mars månad

Text och bild: Ulrik Hammarsträng

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Årets Nils Holgerssonrapport presenterad

2018-10-16

För 23:dje året presenteras rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.


Välbesökt Kyl- och värmepumpdag i Kista

2018-10-16

Seminarieprogram, praktiskt torg och utställning. Det var vad de cirka 500 besökarna på årets upplaga av Kyl- och värmepumpdagen i Kista bjöds på. Naturligtvis var även Slussen.biz på plats och gjorde nedslag.  


Fjärrvärmen upp i snitt en halv procent

2018-10-16

Energiföretagen Sverige presenterar prisstatistiken för fjärrvärme 2018. Statistiken omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Medelprisökningen år 2018 landar på strax över 0,5% för samtliga hustyper.


Den 1/1 införs primärenergital i energideklarationen

2018-10-15

Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.


Regeringen tar emot utredning om energieffektivisering

2018-10-15

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring.


Mindre smog kan spara 183 miljarder euro inom EU

2018-10-10

Rapporten Clean Air Challenge från InnoEnergy presenterar innovativa lösningar på en växande kris som rör både hälsa och ekonomi.


Kunskapsintensiv Geoenergidag

2018-10-09

Slussen.biz fanns på plats när ett 70-tal deltagare bjöds på ett digert föreläsningsprogram och utställning under årets upplaga av Geoenergidagen i Stockholm.


Inbjudan frukostseminarium

2018-10-09

Belok, BeBo och Energimyndigheten bjuder in till frukostseminarium "Energieffektivisera med hjälp av BeBo och Belok" den 24 oktober i samband med Building Sustainability i Stockholm.


Sveriges 20 största installatörer 2017

2018-10-08

Industrifakta har sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning.


Avloppsvatten kan vara räddningen för grundvattnet

2018-10-08

Avloppsvatten kan vara räddningen för att återställa de onormalt låga grundvattennivåerna, rapporterar sverigesradio.se.