FX- vs FTX-ventilation

2018-02-12 Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent.JPGFullt hus när Bengt Bergqvist presenterade resultaten av sina mätningar på FX- och FTX-ventilation.

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än ett 90-tal åhörare, när konsulten Bengt Bergqvist presenterade sina mätningar för att jämföra FX- och FTX-ventilation i flerbostadshus som han gjort på uppdrag av Svensk Ventilation. Presentationen gjordes under en lunch i Stockholm som arrangerades av Svensk Ventilation och Energi- och Miljötekniska föreningen. 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent2.JPG

Mätningarna i gällande FX-ventilationen har skett i en lägenhet på knappt 100 m2 i Lidingö.  
- Jag har gjort mätningar i de olika rummen under olika förutsättningar. Till exempel med sovrumsfönstret på glänt och med dörren öppen. Jag har noterat att luftläckage skapar problem med tilluftsflöden. Brukarbeteende som öppnade fönster och dörrar skapar undertryck vilket kan påverka luftflöde och ventilation i andra rum. Det är också viktigt med kontinuerliga filterbyten för att systemet ska fungera tillfredställande. Med FX-ventilation krävs fyra gånger så stora radiatorer som vid FTX-ventilation. Under förutsättningarna i Stockholm krävs det en värmefaktor på 3,7 för att kunna konkurrera med fjärrvärmen, vilket blir tufft. I de nya BBR-kraven för nyproduktion, som gäller från och med årsskiftet, blir det också en primärenergifaktor på 1,6 för el vilket gör det ännu tuffare. Fördelarna med FX-system är att det inte finns något behov av tilluftskanaler samt krävs mindre schakt och fläktrum. Det är också mindre behov av avfrostning och genom undertryck i lägenheterna är det mindre risk för fukt i fönster och ytterväggar samt mindre risk att matos sprids till trapphuset.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ventbengt.JPGBengt Bergqvist, Energianalys.

Mätningarna med FTX-ventilation har gjorts i ett sovrum i ett parhus som motsvarar det i lägenheten på Lidingö. 
- En nackdel med FTX-ventilation är att den har avfrostningsbehov vid låga temperatrurer. Fördelarna är dock många i jämförelse med FX-ventilationen. Den påverakas inte av brukarbeteendet och det blir mindre problem med exempelvis drag och det är enklare och billigare filterbyten. Det blir också en lägre energikostnad med låg elanvändning samt enklare värmesystem med mindre undercentral, mindre radiatorer och enklare att använda golvvärme. 

Bengt Bergqvist arbete kommer presenteras i en rapport under mars månad

Text och bild: Ulrik Hammarsträng

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Javisst, herr/fru branschminister!

2019-01-21

Efter den rekordlånga regeringsbildningen har statsminister Stefan Löfven nu presenterat sina ministrar. Slussen.biz reder ut vem som har ansvar för vad inom bygg-, energi- och miljöfrågorna.


Sotningsproblem i Luleå

2019-01-21

I höstas sa Luleå kommun upp avtalet med sin sotningsentreprenör som fått sin f-skattesedel indragen. Därefter följde problem med upphandling av en ny entreprenör och läget är nu akut, rapporterar upphandling24.se.


Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

2019-01-21

Ett nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön.


Polisanmälan för otillåten saltning i vattenskyddsområde

2019-01-18

Åre kommun polisanmäler Trafikverket för otillåten saltning i ett vattenskyddsområde, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.


Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

2019-01-17

I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.


Stark värmepumpförsäljning

2019-01-16

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla värmepumpsegment. Totalt ökade försäljningen med 11% jämfört med 2017. 2018 ökade försäljningen med 7% jämfört med helåret 2017. Detta enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningeng.


Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2019-01-11

Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi och 10 år med Bas-P och Bas-U – hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare? Det är två av de projekt som får ta del av AFA Försäkrings anslag.


Riksrevisionen granskar stöd

2019-01-11

Riksrevisionen granskar nu om statens stöd till renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt utsatta områden har fungerat som det var tänkt.


Högsta elpriserna sedan 2010

2019-01-10

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot – det så kallade systempriset – blev 45 öre/kWh år 2018. Det är en ökning med knappt 17 öre jämfört med 2017, motsvarande nästan 60 procent.


Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

2019-01-10

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.