FX- vs FTX-ventilation

2018-02-12 av Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent.JPGFullt hus när Bengt Bergqvist presenterade resultaten av sina mätningar på FX- och FTX-ventilation.

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än ett 90-tal åhörare, när konsulten Bengt Bergqvist presenterade sina mätningar för att jämföra FX- och FTX-ventilation i flerbostadshus som han gjort på uppdrag av Svensk Ventilation. Presentationen gjordes under en lunch i Stockholm som arrangerades av Svensk Ventilation och Energi- och Miljötekniska föreningen. 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent2.JPG

Mätningarna i gällande FX-ventilationen har skett i en lägenhet på knappt 100 m2 i Lidingö.  
- Jag har gjort mätningar i de olika rummen under olika förutsättningar. Till exempel med sovrumsfönstret på glänt och med dörren öppen. Jag har noterat att luftläckage skapar problem med tilluftsflöden. Brukarbeteende som öppnade fönster och dörrar skapar undertryck vilket kan påverka luftflöde och ventilation i andra rum. Det är också viktigt med kontinuerliga filterbyten för att systemet ska fungera tillfredställande. Med FX-ventilation krävs fyra gånger så stora radiatorer som vid FTX-ventilation. Under förutsättningarna i Stockholm krävs det en värmefaktor på 3,7 för att kunna konkurrera med fjärrvärmen, vilket blir tufft. I de nya BBR-kraven för nyproduktion, som gäller från och med årsskiftet, blir det också en primärenergifaktor på 1,6 för el vilket gör det ännu tuffare. Fördelarna med FX-system är att det inte finns något behov av tilluftskanaler samt krävs mindre schakt och fläktrum. Det är också mindre behov av avfrostning och genom undertryck i lägenheterna är det mindre risk för fukt i fönster och ytterväggar samt mindre risk att matos sprids till trapphuset.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ventbengt.JPGBengt Bergqvist, Energianalys.

Mätningarna med FTX-ventilation har gjorts i ett sovrum i ett parhus som motsvarar det i lägenheten på Lidingö. 
- En nackdel med FTX-ventilation är att den har avfrostningsbehov vid låga temperatrurer. Fördelarna är dock många i jämförelse med FX-ventilationen. Den påverakas inte av brukarbeteendet och det blir mindre problem med exempelvis drag och det är enklare och billigare filterbyten. Det blir också en lägre energikostnad med låg elanvändning samt enklare värmesystem med mindre undercentral, mindre radiatorer och enklare att använda golvvärme. 

Bengt Bergqvist arbete kommer presenteras i en rapport under mars månad

Text och bild: Ulrik Hammarsträng

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del VI

Vi tittar närmare på de föreslagna organisationerna Airwatergreen, Linervent och Östberg.


Vinnarna av Avlopps & Kretsloppspriset klara

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman.


Stora Inneklimatpriset - de föreslagna del V

Vi fortsätter, i ett fortsatt högt tempo, presentera de inkomna förslagen till Stora Inneklimatpriset och turen är kommen till Hultfreds Industrisnickerier, RELITA Industri & Skadeservice och Byggdoktorerna.


OVK missar målet

För att förbättra inomhusmiljön infördes obligatorisk ventilationskontroll, OVK, för över 25 år sedan. Ett nytt forskningsprojekt visar att kontrollen inte visar om innemiljön är bra eller dålig.


Arbetsplatsolycka när ventilationstrumma föll ner

En anställd på SKF Mekan i Katrineholm skadades vid en arbetsplatsolycka av en nedfallande ventilationstrumma, rapporterar kkuriren.se.