FX- vs FTX-ventilation

2018-02-12 Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent.JPGFullt hus när Bengt Bergqvist presenterade resultaten av sina mätningar på FX- och FTX-ventilation.

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än ett 90-tal åhörare, när konsulten Bengt Bergqvist presenterade sina mätningar för att jämföra FX- och FTX-ventilation i flerbostadshus som han gjort på uppdrag av Svensk Ventilation. Presentationen gjordes under en lunch i Stockholm som arrangerades av Svensk Ventilation och Energi- och Miljötekniska föreningen. 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/vent2.JPG

Mätningarna i gällande FX-ventilationen har skett i en lägenhet på knappt 100 m2 i Lidingö.  
- Jag har gjort mätningar i de olika rummen under olika förutsättningar. Till exempel med sovrumsfönstret på glänt och med dörren öppen. Jag har noterat att luftläckage skapar problem med tilluftsflöden. Brukarbeteende som öppnade fönster och dörrar skapar undertryck vilket kan påverka luftflöde och ventilation i andra rum. Det är också viktigt med kontinuerliga filterbyten för att systemet ska fungera tillfredställande. Med FX-ventilation krävs fyra gånger så stora radiatorer som vid FTX-ventilation. Under förutsättningarna i Stockholm krävs det en värmefaktor på 3,7 för att kunna konkurrera med fjärrvärmen, vilket blir tufft. I de nya BBR-kraven för nyproduktion, som gäller från och med årsskiftet, blir det också en primärenergifaktor på 1,6 för el vilket gör det ännu tuffare. Fördelarna med FX-system är att det inte finns något behov av tilluftskanaler samt krävs mindre schakt och fläktrum. Det är också mindre behov av avfrostning och genom undertryck i lägenheterna är det mindre risk för fukt i fönster och ytterväggar samt mindre risk att matos sprids till trapphuset.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/ventbengt.JPGBengt Bergqvist, Energianalys.

Mätningarna med FTX-ventilation har gjorts i ett sovrum i ett parhus som motsvarar det i lägenheten på Lidingö. 
- En nackdel med FTX-ventilation är att den har avfrostningsbehov vid låga temperatrurer. Fördelarna är dock många i jämförelse med FX-ventilationen. Den påverakas inte av brukarbeteendet och det blir mindre problem med exempelvis drag och det är enklare och billigare filterbyten. Det blir också en lägre energikostnad med låg elanvändning samt enklare värmesystem med mindre undercentral, mindre radiatorer och enklare att använda golvvärme. 

Bengt Bergqvist arbete kommer presenteras i en rapport under mars månad

Text och bild: Ulrik Hammarsträng

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarier om det nya stödet Energisteget

2018-08-17

Under hösten 2018 bjuder Energimyndigheten in till seminarier för att hjälpa industriföretag att komma igång med ansökningar inom det nya programmet Energisteget.


Asbestlättnader i USA

2018-08-16

Reglerna för asbest i USA är på gång att lättas upp, rapporterar bland annat arbetet.se.


Utbrett fusk med asbest

2018-08-16

Det förkommer fortfarande ett utbrett fusk med hanteringen av asbest enligt Arbetsmiljöverket och fackförbundet Byggnads, rapporterar svt.se.


Regeringen skärper regleringen av elnätsavgifterna

2018-08-15

Regeringen kommer imorgon besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investeringar.


Stort intresse för stöd till solelprojekt

2018-08-15

Många vill driva forsknings- och innovationsprojekt kring solceller och termisk solkraft. Totalt söktes 152 miljoner kronor i stöd under våren för att studera hur Sverige kan få mer solel och ta fram nya innovationer.


Möjlig samordning mellan EKL och Energideklarationer

2018-08-14

På uppdrag av Energimyndigheten har CIT Energy Management undersökt hur genomförandet av de två lagkraven EKL och Energideklarationer kan samordnas.


Vägledning om LCA för byggnader

2018-08-14

Boverkets vägledning riktar sig framförallt till den som funderar på att beställa en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för alla som vill lära sig mer om LCA för byggnader.


Riksbyggen inför solcellsanläggningar som standard

2018-08-10

Riksbyggen inför solcellsanläggningar som standard i nyproduktionen av flerbostadshus.


Nya bilder jorden runt

2018-08-08

Semestrarna lider mot sitt slut och vi har uppdaterat vårt arkiv med bilder från jordens alla hörn med nya spännande alster.


Ny rapport om Sveriges byggregler

2018-08-08

I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.